Platforma
Nowoczesny
Urząd

rozwiązania przeznaczone dla jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych zintegrowanym zarządzaniem kluczowymi zadaniami urzędu

Dedykowane
systemy
informatyczne

produkty na zamówienie instytucji dążących do usprawnienia procesów w obszarze finansów publicznych, bezpieczeństwa informatycznego i komunikacji elektronicznej

Platforma Nowoczesny Urząd:
Dedykowane systemy informatyczne:
System Budżet 24
Najlepszy w zarządzaniu budżetem samorządu!
Samorządowa Platforma Danych Przestrzennych (SPDP)
System GIS dedykowany dla administracji publicznej
System bezpieczeństwa IT dla JST
Atende Security Suite. Opis rozwiązania i model współpracy.
System Tożsamości Cyfrowej
Bezpieczeństwo informatyczne instytucji
Elektroniczny System Rejestracji Wniosków (ESRW)
Pełna obsługa instytucji i klientów korzystających z e-usług
Zintegrowany System Informatyczny Urząd.NT
Dla większych organizacji