#Dedykowane #SUE

Samorządowa Platforma Danych Przestrzennych (SPDP)

Samorządowa Platforma Danych Przestrzennych (SPDP) to wielopoziomowy, dedykowany system GIS dla Administracji Publicznej, składający się z części wewnętrznej dla pracowników merytorycznych oraz z części online – portali mapowych, e-usług i dedykowanych aplikacji GIS dla mieszkańców i interesantów urzędu. Twórcą platformy jest GIAP Sp. z o.o. System jest zintegrowany z oprogramowaniem Sputnik Software, dzięki ścisłej współpracy obydwu spółek, które zbudowały w ten sposób unikalne portfolio produktów dla sektora publicznego. 

powrót

SPDP przyspiesza i usprawnia prace związane z obsługą danych przestrzennych oraz świadczeniem e-usług. Z oprogramowanie SPDP, korzysta codziennie ponad 300 jednostek administracji publicznej w całej Polsce.

Obszary funkcjonalne platformy

PolaMap – oprogramowanie odpowiedzialne za zarządzanie rejestrami gminnymi, automatyczne generowanie dokumentów, a także tworzenie kompozycji mapowych. to jedne W ramach obszaru PolaMap można wymienić następujące moduły tematyczne:

  • PolaGP, czyli kompleksowa obsługa planowania przestrzennego w JST, cyfryzacja obowiązujących i archiwalnych dokumentów planistycznych, narzędzie do automatyzacji wydawania dokumentów wypisu/wyrysu, zaświadczenia z MPZP i STUDIUM. Moduł jest zintegrowany z Systemem EZD PROTON oraz innymi systemami obiegu dokumentów.

  • PolaEwi służą do zarządzania gminnymi ewidencjami, w tym, między innymi: gminną bazą nieruchomości, EMUiA, gminną ewidencją zabytków, cmentarzami komunalnymi. Moduł jest zintegrowany z użytkowanym w urzędzie systemem rejestru mieszkańców.
  • PolaEko to wsparcie w zakresie zarządzania zielenią miejską i środowiskiem. W ramach modułu obsługiwane są, między innymi: rejestr wniosków i zgłoszeń o wycinkę drzew, rejestr przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych i wiele innych.
  • PolaSieci zapewnia pełną fotororejestrację pasa drogowego wraz z wektoryzacją; umożliwia zarządzanie książkami dróg, mostów i znaków; inwentaryzację oświetlenia ulicznego. Zarządzanie powyższymi zadaniami jest wspierane integracją z GESUT.
  • PolaIntegracje – moduł integrujący System Informacji Przestrzennej z oprogramowaniem dziedzinowym, między innymi, w następujących obszarach: podatki i opłaty lokalne, świadczenie e-usług, EZD.

AdaMap jest rozwiązaniem dedykowanym zarówno dla jednostek szczebla lokalnego, jak również wojewódzkiego oraz centralnych urzędów administracji państwowej. Jest to portal mapowy z dostępem do panelu administratora, pozwalający na personalizację wyglądu, jak i publikowanych treści. Tworzenie subportali, kompozycji mapowych, dodawanie zewnętrznych warstw przestrzennych to tylko niektóre z wielu funkcjonalności AdaMap. Ponadto portal zapewnia dwukierunkową komunikację z obszarem PolaMap.

PolaMap (WODGiK) to system narzędzi dedykowanych dla wojewódzkich ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, składający się z modułu do prowadzenia Wojewódzkiego Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz z modułu służącego do zarządzania Bazą Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k.

MAPA.INSPIRE-HUB.PL, czyli ogólnopolski portal mapowy do udostępniania informacji przestrzennej. Szybki sposób na znalezienie informacji dotyczącej poszukiwanej działki, punktów adresowych, zagospodarowania przestrzennego, terenów chronionych, zagrożenia powodziowego i innych.

E-SPDP jest zbiorem e-Usług GIS. Usługi świadczone na różnych poziomach dojrzałości pozwalają na załatwienie sprawy drogą elektroniczną, bez wychodzenia z domu. Najpopularniejszymi obecnie świadczonymi usługami jest e-wypis i e-wyrys, e-zaświadczenie oraz e-deklaracje.

GEOANKIETA to nowoczesne narzędzie GIS, służące zbieraniu opinii i wniosków on-line za pomocą platformy mapowej. Dzięki, interaktywnej mapie ankietowani odpowiedzą na pytania przy wskazaniu obszaru na mapie. 

E-PARTYCYPACJA pozwala na prowadzenie konsultacji społecznych on-line.

E-ZGŁOSZENIA. Niesprawna sygnalizacja, dziura w drodze, zniszczony przystanek? Propozycja lokalizacji nowej ławki na osiedlu, potrzeba instalacji oświetlenia na ulicy. Narzędzie do komunikacji z mieszkańcem, zgłaszania usterek na terenie gminy i miasta oraz inicjatyw w interesujących interesanta sprawach.

E-CMENTARZ jest portalem mapowym do wyszukiwania grobów i osób pochowanych. Oferujemy usługi wspierające  wdrożenie systemu, czyli kompleksową inwentaryzację elementów infrastruktury cmentarnej, wykonanie ortofotomapy oraz dokumentacji fotograficznej. Aplikacja ułatwia szybką lokalizację grobu. Portal zintegrowany z aplikacją stworzoną dla zarządców cmentarzy oraz parafii.

Korzyści klienta

HARMONIZACJA DOKUMENTÓW – kompleksowa cyfryzacja danych przestrzennych w obrębie JST oraz archiwizacja dokumentów i rejestrów gminnych w odniesieniu do nieruchomości.

AUTOMATYZACJA PRACY – automatyczne wydawania dokumentów wypisu/ wyrysu/ zaświadczenia z dokumentów planistycznych oraz załatwianie sprawy poprzez e-Usługi.

PEŁNA INTEGRALNOŚĆ SYSTEMÓW – sprawne zarządzanie informacją przestrzenną o gminie, poprzez prezentację danych z systemów dziedzinowych w oprogramowaniu GIS w odniesieniu do nieruchomości.

INFORMACJA NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI – wszystkie informacje dostępne w jednym, zintegrowanym systemie GIS dla pracownika merytorycznego wraz z możliwością publikacji danych przestrzennych dla mieszkańca i interesanta, przy wykorzystaniu dedykowanego geoportalu i e-Usług.

 

Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami SPDP. Więcej informacji na jej temat znajdziesz na GIAP.PL

Zobacz także:

Systemy Nefeni w projekcie “Lubuski e-urząd II”
Wdrożenie. Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze.
e-Doręcznia w systemie EZD PROTON
Zaproszenie na szkolenie
Jak dołączyć do webinarium na Zoom?
Metody dołączenia do webinarium, na które nastąpiła wcześniej rejestracja.
Odkryj najlepsze okazje i zniżki na swoje ulubione marki z Dziennik Kody Rabatowe! Z nami każdy zakup to oszczędność i przyjemność. Nie przegap ekskluzywnych ofert już dziś!