Platforma
Nowoczesny
Urząd

rozwiązania przeznaczone dla jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych zintegrowanym zarządzaniem kluczowymi zadaniami urzędu

Dedykowane
systemy
informatyczne

produkty na zamówienie instytucji dążących do usprawnienia procesów w obszarze finansów publicznych, bezpieczeństwa informatycznego i komunikacji elektronicznej

Platforma Nowoczesny Urząd:
Dedykowane systemy informatyczne:
Nefeni wspólnie z Bosch na VII Kongresie Sekretarzy
Ekspozycja systemu Radni.Info i zestawów konferencyjnych Bosch
System Kadrowo-Płacowy Komax 2.0
Dostosowany do potrzeb jednostek samorządu terytorialnego
System Budżet 24
Najlepszy w zarządzaniu budżetem samorządu!
Samorządowa Platforma Danych Przestrzennych (SPDP)
System GIS dedykowany dla administracji publicznej
System bezpieczeństwa IT dla JST
Atende Security Suite. Opis rozwiązania i model współpracy.
System Tożsamości Cyfrowej
Bezpieczeństwo informatyczne instytucji