Platforma Nowoczesny Urząd

1
System EZD PROTON

PROTON to centralna aplikacja Platformy Nowoczesny Urząd. Jest przeznaczony do zarządzania elektronicznym obiegiem dokumentów, integruje się z systemami zewnętrznymi i udostępnia e-usługi publiczne.

więcej o produkcie
2
System Finansowo-Księgowy FoKa

Nasz System Finansowo-Księgowy pozwala na obsługę pełnego cyklu księgowości w JST. Elektroniczna wymiana planów i sprawozdań jednostkowych, czy możliwość automatycznego generowania zbiorczego JPK, to tylko niektóre funkcjonalności zintegrowanego zarządzania księgowością, finansami i budżetem.

więcej o produkcie
3
System Podatkowy WyDra

Obsługa wszystkich podatków, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz innych opłat lokalnych, w ramach jednego systemu. Wspólna baza porządkująca dane o podatnikach i integracja z Systemem Usług Elektronicznych.

więcej o produkcie
4
System Gospodarowania Mieniem

Nowy produkt w ofercie, dostępny od 1 lipca 2023 roku! System Gospodarowania Mieniem to nowoczesne i efektywne narzędzie, ułatwiające obsługę należności powstałych w wyniku gospodarowaniem nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu jednostki samorządu terytorialnego. Ewidencja nieruchomości, dokumentów, wymiar, księgowość oraz windykacja opłat.

więcej o produkcie
5
System Usług Elektronicznych (EBOI)

Dostęp do usług elektronicznych online świadczonych przez instytucję publiczną z możliwością stopniowego zwiększania katalogu spraw załatwianych przez Internet. Do tego dedykowana aplikacja mobilna.

więcej o produkcie
6
System Radni.Info

Elektroniczne głosowanie, generowanie protokołów, transmisja na żywo i wsparcie biura rady. Proste obsługa, spełnienie wszystkich wymogów prawnych i usługa szkolenia dla radnych.

więcej o produkcie
7
Biuletyn Informacji Publicznej 2.0

Proste i intuicyjne zarządzanie treścią z dowolnego miejsca. Centralne zarządzanie podmiotowymi stronami BIP urzędu i jednostek podległych. Zgodność z przepisami prawa regulującymi udostępnianie informacji publicznej. Oto główne zalety naszego Biuletynu Informacji Publicznej.

więcej o produkcie
8
Środki Trwałe (ŚwisTak)

Pełna obsługa ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych oraz obsługa operacji na środkach trwałych. Możliwość wykorzystania kolektorów danych i obsługa kodów kreskowych oraz integracja z systemem finansowo-księgowym.

więcej o produkcie
9
Pomoc Materialna dla Uczniów 2.0

Pełna obsługa stypendiów szkolnych, zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz innych form pomocy świadczonej na rzecz dzieci i młodzieży. Proste dostosowanie programu do zasad określonych w regulaminie przyznawania stypendiów, uchwalonym w danej gminie.

więcej o produkcie
10
Koncesje Alkoholowe 2.0

Prosta i zautomatyzowana obsługa zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Wymiar, pobór, windykacja i księgowość opłat za wydanie zezwoleń.

więcej o produkcie
11
Broker NU

Broker NU jest autonomiczną aplikacją zarządzającą integracjami produktów Platformy Nowoczesny Urząd z systemami zewnętrznymi, w tym centralnymi platformami usługowymi (e-doręczenia, e-tytuły wykonawcze, e-faktury).

więcej o produkcie
12
Dodatki Mieszkaniowe i Energetyczne

Obsługa pełnego cyklu przyznawania dodatku, od przyjęcia wniosku, poprzez jego ocenę formalną, aż po wydanie decyzji i realizację wypłat świadczenia. Pełna zgodność z Ustawą o dodatkach mieszkaniowych i przepisami regulującymi przyznawanie dodatków energetycznych.

więcej o produkcie