Platforma Nowoczesny Urząd

Koncesje Alkoholowe

Nasza aplikacja do obsługi zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych jest w pełni zgodna z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i została zbudowana w taki sposób, by zarówno ewidencja dokumentów, jak i proces wydawania zezwoleń przebiegały prosto i intuicyjnie.

Ewidencja wniosków

 • rejestracja wniosków o wydanie zezwoleń
 • statusy wniosków (wprowadzony, zatwierdzony, odrzucony)
 • ewidencja osób (fizyczne, prawne, pełnomocnicy)
 • podział na rejonami punktów sprzedaży
 • automatyczna kontrola przekroczenia limitu punktów
 • kontrola kompletności wymaganych we wniosku danych
 • przygotowanie danych dla komisji
 • raporty dotyczące wniosków o wydanie zezwoleń

Obsługa zezwoleń

 • wydawanie zezwoleń (zwykłe, jednorazowe, przyjęcia, wyprzedaże)
 • automatyczna numeracja wydanych zezwoleń
 • ewidencja oświadczeń o wartości sprzedaży
 • automatyczne naliczanie opłat (ustawowe i z oświadczeń)
 • ewidencja wniesionych opłat
 • kontrola wysokości opłat w zależności od progów wartości sprzedaży
 • automatyczna zmiana opłaty po przekroczeniu progu
 • tworzenie własnych szablonów wydruków zezwoleń

Zarządzanie i integracja

 • przyjmowanie wniosków elektronicznych o wydanie zezwoleń
 • przekazywanie zezwoleń do Systemu EZD PROTON
 • eksport naliczonych opłat do Systemu FoKa
 • przyjmowanie płatności elektronicznych za zezwolenia
 • przekazywanie informacji o statusie zezwolenia do CEIDG
 • pobieranie danych z rejestru mieszkańców
 • wbudowana pomoc kontekstowa
 • wbudowany kreator własnych szablonów dokumentów

Z możliwościami programu Koncesje Alkoholowe można się zapoznać, zamawiając bezpłatną wersję demonstracyjną lub biorąc udział w zdalnej prezentacji. Zapraszamy do skorzystania z tych możliwości Z aplikacji korzysta obecnie ok. 150 jednostek samorządu terytorialnego.

powrót

Zobacz także:

Aplikacja mobilna dla radnych
Dużo testów, wiele wiele godzin pracy programistów i ciągła współpraca z naszymi klientami …
ZDALNY URZĄD DLA WSZYSTKICH!
Do lipca za darmo i bez zobowiązań!
Masowe doręczenia decyzji w systemie WyDra
Temat szkolenia: Masowe doręczenia decyzji w systemie WyDra Termin i czas trwania: Szkolenie odbędzie się 3 lutego 2021 r. o godz. 11:00. Spotkanie potrwa około 60 minut. Formuła szkolenia: WEBINARIUM Cel szkolenia: Szkolenie pozwoli usystematyzować wiedzę co do sposobów pracy w systemie podatkowym WyDra – moduł Nieruchomości w zakresie wprowadzania dat doręczenia decyzji oraz przesyłania takich decyzji do zaksięgowania w systemie księgowym. W trakcie szkolenia użytkownicy systemu poznają kroki w sekwencji „rejestracji doręczenia decyzji” wraz z czynnościami do wykonania w celu wprowadzania dat doręczenia decyzji oraz sposoby przesyłania takich decyzji do zaksięgowania. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest dla pracowników działów podatkowych wykorzystujących moduł Nieruchomości systemu WyDra do naliczania podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego w tym pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego dla osób fizycznych. Webinarium jest bezpłatne dla klientów posiadających ważną opiekę autorską na system WyDra. Program szkolenia: Parametryzacja systemu w zakresie daty doręczenia oraz automatycznego księgowania doręczonych dokumentów. Rejestracja doręczenia decyzji na liście: decyzje osoba fizyczna, adresaci decyzji osoba fizyczna. Masowe ustawianie daty doręczenia. Kreator masowych dat doręczenia. Księgowanie doręczonych decyzji. Prowadzący: Dariusz Lewański – Sputnik Software sp. z o.o. Informacje organizacyjne: Można zarejestrować się tylko na to webinarium, które będzie miało dostępny formularz rejestracyjny. Liczba miejsc jest ograniczona, formularz rejestracyjny na dane webinarium będzie niedostępny po zamknięciu listy Uczestników. Przed szkoleniem zarejestrowani Uczestnicy otrzymują mailowo dane dostępowe do platformy na której odbywać się będzie szkolenie. Uczestnicy mogą zadawać pytania do prowadzącego za pośrednictwem czatu, jeśli program szkolenia taką sesję przewiduje. Szkolenie potrwa około 60 minut. Aby móc komfortowo korzystać ze szkolenia online zalecamy korzystanie z : komputera z procesorem co najmniej Dual Core 2 Ghz lub wyższy (i3/i5/i7 lub odpowiednik AMD), 4 GB pamięci RAM; łącza internetowego o przepustowości minimum 2,5 Mb/s; głośnika lub słuchawek.