Platforma Nowoczesny Urząd

Koncesje Alkoholowe

Nasza aplikacja do obsługi zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych jest w pełni zgodna z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i została zbudowana w taki sposób, by zarówno ewidencja dokumentów, jak i proces wydawania zezwoleń przebiegały prosto i intuicyjnie.

Ewidencja wniosków

 • rejestracja wniosków o wydanie zezwoleń
 • statusy wniosków (wprowadzony, zatwierdzony, odrzucony)
 • ewidencja osób (fizyczne, prawne, pełnomocnicy)
 • podział na rejonami punktów sprzedaży
 • automatyczna kontrola przekroczenia limitu punktów
 • kontrola kompletności wymaganych we wniosku danych
 • przygotowanie danych dla komisji
 • raporty dotyczące wniosków o wydanie zezwoleń

Obsługa zezwoleń

 • wydawanie zezwoleń (zwykłe, jednorazowe, przyjęcia, wyprzedaże)
 • automatyczna numeracja wydanych zezwoleń
 • ewidencja oświadczeń o wartości sprzedaży
 • automatyczne naliczanie opłat (ustawowe i z oświadczeń)
 • ewidencja wniesionych opłat
 • kontrola wysokości opłat w zależności od progów wartości sprzedaży
 • automatyczna zmiana opłaty po przekroczeniu progu
 • tworzenie własnych szablonów wydruków zezwoleń

Zarządzanie i integracja

 • przyjmowanie wniosków elektronicznych o wydanie zezwoleń
 • przekazywanie zezwoleń do Systemu EZD PROTON
 • eksport naliczonych opłat do Systemu FoKa
 • przyjmowanie płatności elektronicznych za zezwolenia
 • przekazywanie informacji o statusie zezwolenia do CEIDG
 • pobieranie danych z rejestru mieszkańców
 • wbudowana pomoc kontekstowa
 • wbudowany kreator własnych szablonów dokumentów

Z możliwościami programu Koncesje Alkoholowe można się zapoznać, zamawiając bezpłatną wersję demonstracyjną lub biorąc udział w zdalnej prezentacji. Zapraszamy do skorzystania z tych możliwości Z aplikacji korzysta obecnie ok. 150 jednostek samorządu terytorialnego.

powrót

Zobacz także:

Aplikacja mobilna dla radnych
Dużo testów, wiele wiele godzin pracy programistów i ciągła współpraca z naszymi klientami …
Dlaczego warto uruchomić BIP 2.0
Nowoczesne i proste narzędzie zarządzania informacją publiczną.
e-Oświata w Twojej Gminie
Wypróbuj. Do końca 2020, za darmo!