e-Doręcznia w systemie EZD PROTON
Zaproszenie na szkolenie
e-Rekrutacje do szkół, przedszkoli i żłobków
Promocja produktu 4Parents dla klientów NEFENI
e-Doręczenia dla klientów NEFENI
Kluczowe informacje dotyczące e-Doręczeń w Platformie NU
Nefeni wspólnie z Bosch na VII Kongresie Sekretarzy
Ekspozycja systemu Radni.Info i zestawów konferencyjnych Bosch
System Kadrowo-Płacowy Komax 2.0
Dostosowany do potrzeb jednostek samorządu terytorialnego