Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy domeny internetowej nefeni.pl (dalej zwanej „Serwisem”) prowadzonej przez spółkę Nefeni Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-104) przy ul. Głogowska 216, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000204111, NIP: 7792230149, REGON: 634582244 (dalej zwana „Nefeni”).

I. Pliki cookies

II. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

III. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z usługami świadczonymi drogą elektroniczną (webinaria, wideokonferencje)