Platforma Nowoczesny Urząd

System Gospodarowania Mieniem

Ewidencja nieruchomości, zarządzanie mieniem, faktury oraz księgowość, to główne moduły Systemu Gospodarowania Mieniem. Produkt, umożliwiający pracę w oparciu o niekomercyjną bazę danych, tworzy spójny i szczelny, z punktu widzenia dochodów JST, system gospodarowania zasobem.

Ewidencja Nieruchomości (EN)

 • Baza obiektów Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) zasilana z wykorzystaniem plików GML
 • Baza nieruchomości, tworzona zbiorczo lub pojedynczo na podstawie informacji EGiB
 • Obszary ewidencji: działki, budynki, lokale, nieruchomości, podmioty
 • Edycja danych źródłowych, poprzez rejestrację operacji: podziału, scalenia, sprzedaży działki  
 • Obsługa procesu aktualizacji wartości nieruchomości w ramach sesji zbiorczej, z możliwością wycofania skutków jej przeprowadzenia
 • Naliczenie opłat z użyciem różnych podstaw np. z wycen, wartości obiektu, stawek za m2 
 • Zestawiania danych w formie tabelarycznej z możliwością eksportu do wielu formatów plików

Zarządzanie Mieniem (ZM)

 • Rejestracja dokumentów z użyciem bazy ewidencji nieruchomości, prowadzonej w module EN
 • Obsługa trybu publicznoprawnego  i cywilnoprawnego 
 • Możliwość definicji własnych, specyficznych form dokumentów
 • Obsługa należności, między innymi, z tytułu: renty planistycznej i opłat adiacenckich; aktów notarialnych wieczystego użytkowania, sprzedaży; dzierżaw gruntu, najmu, obniżenia retencji wody; służebności gruntowych i przesyłu
 • Możliwość rozłożenia należności na raty w dwóch trybach ujęcia VAT – proporcjonalnym lub wliczanym do pierwszej wpłaty, 
 • Rozkładanie na raty wraz z harmonogramem spłaty i naliczaniem stopy redyskonta weksli
 • Obsługa waloryzacji opłat o dowolną stawkę, m.in. stawkę inflacji, wraz z wydrukiem zawiadomień o zmianie wysokości opłaty
 • Procesy zbiorcze: wymiarowania, naliczania opłat na kolejne okresy, wyliczania oprocentowania, przeliczania przez wskaźnik waloryzacji, fakturowania
 • Przekazanie danych z modułu merytorycznego do księgowego bez zbędnej dokumentacji

Czy wiesz, że...?

wdrożenie naszego systemu pozwoli na optymalizację dochodów pochodzących z opłat gospodarowania mieniem

Księgowość opłat (KO)

 • Masowe lub pojedyncze księgowanie należności na podstawie informacji otrzymanych z zarządzania mieniem,
 • Możliwość naliczania opłat w podziale proporcjonalnym (powiat/wojewoda) 
 • Rejestracja wpłat: pojedynczo lub z wykorzystaniem płatności masowych lub systemu kasowego
 • Podgląd stanu konta kontrahenta zarówno od strony merytorycznej jak i księgowej
 • Dostępność windykacji w trybach publicznoprawnym i cywilnoprawnym: upomnienia i tytuły wykonawcze; monity, wezwania do zapłaty, biuro prawne, wyroki sądu 
 • Tworzenie sprawozdań budżetowych: Rb27s, Rb27zz, RbN, RbZ, RbZN, 
 • Wiekowanie należności
 • Masowe naliczanie kosztów dodatkowych, m.in. kwartalnych odsetek za zwłokę, rekompensaty kosztów windykacji

Faktury (FV)

 • Ewidencja dokumentów powstałych w wyniku obsługi należności zarządzania mieniem, tj.: faktur VAT bądź dokumentów wewnętrznych sprzedaży niefakturowanej; rachunków; korekt faktur  i rejestracji not korygujących
 • Grupowanie dokumentów VAT w zestawienia i tworzenie dla nich plików JPK
 • Zbiorcze i pojedyncze wystawianie dokumentów VAT w dwóch trybach: do wysokości wpłat, na zadany okres; w kontekście terminu płatności (dla opłat cyklicznych)
 • Możliwość tworzenia własnych szablonów dokumentów finansowych
 • Zaawansowane filtry, umożliwiające prezentowanie zgromadzonych dokumentów w różnych układach
 • Raportowanie dotyczące fakturowania

System Gospodarowania Mieniem firmy Nefeni jest nowym produktem Platformy Nowoczesny Urząd. Oprogramowanie wchodzi do sprzedaży w połowie 2023 roku, a pierwsze wdrożenia rozpoczniemy na przełomie 2023 i 2024 roku. Już teraz zapraszamy do zamówienia bezpłatnej prezentacji systemu.

powrót

Zobacz także:

Baza Wiedzy dla Klientów
Wykorzystaj wszystkie możliwości naszych produktów.
Dlaczego warto uruchomić BIP 2.0
Nowoczesne i proste narzędzie zarządzania informacją publiczną.
Samorządowa Platforma Danych Przestrzennych (SPDP)
System GIS dedykowany dla administracji publicznej
Odkryj najlepsze okazje i zniżki na swoje ulubione marki z Dziennik Kody Rabatowe! Z nami każdy zakup to oszczędność i przyjemność. Nie przegap ekskluzywnych ofert już dziś!