#Komunikaty #FoKa #RADNI.INFO #EBOI

Systemy Nefeni w projekcie “Lubuski e-urząd II”

Liderem projektu “Lubuski e-urząd II” jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. Przedsięwzięcie, realizowane wspólnie z 11 jednostkami samorządu terytorialnego, polegało na zbudowaniu regionalnej platformy e-usług na bazie dostarczonego sprzętu i oprogramowania. Wykonawcą projektu jest konsorcjum firm Comp S.A., Nefeni Sp. z o.o. i Zeto Projekt Sp. z o.o. Zadania Nefeni koncentrowały się na wdrożeniu oprogramowania back office oraz e-usług dedykowanych dla lidera projektu.

 

powrót

Cel projektu 

Budowa infrastruktury sprzętowo-systemowej, umożliwiającej świadczenie e-usług dla mieszkańców i przedsiębiorców oraz uruchomienie platformy do ich świadczenia, to główne cele projektu “Lubuski e-Urząd II”, w części dotyczącej samorządu województwa. W ramach realizacji tych celów, prace prowadzone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, obejmowały:

 1. dostarczenie i konfigurację sprzętu informatycznego,
 2. analizę procesów w kluczowych obszarach wytwarzania e-usług
 3. wdrożenie oprogramowania back-office
 4. integrację systemów wewnętrznych oraz integrację z systemami centralnymi
 5. uruchomienie e-usług

Dostarczone produkty

Do realizacji celów projektu, wykorzystano produkty Platformy Nowoczesny Urząd oraz oprogramowanie partnerów Nefeni. W rezultacie wdrożono następujące produkty:

 1. System finansowo-księgowy FoKa – Nefeni
 2. System zarządzania budżetem Budżet 24 – DSGS Sp. z o.o.
 3. System obsługi środków trwałych ŚwiStak – Nefeni
 4. System kadrowo-płacowy Symfonia R2 Płatnik – Symfonia Sp. z o.o.
 5. Portal pracowniczy Symfonia R2 Płatnik – Symfonia Sp. z o.o.
 6. System obsługi obrad i sejmiku województwa Radni Info – Nefeni
 7. System obsługi transmisji obrad sejmiku – Radni TV – Nefeni
 8. System usług elektronicznych (EBOI) – Nefeni

 

Integracja procesów i korzyści klienta

Dzięki wdrożonym systemom zwiększono efektywność pracy w kluczowych obszarach funkcjonowania lidera projektu i jego jednostek organizacyjnych. Należy uznać, że wypracowano również pewien model wdrożenia, który można z powodzeniem zastosować w innych jednostkach samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego. Wdrożone integracje są jednocześnie najważniejszymi korzyściami klienta, wynikającymi ze zrealizowanego przedsięwzięcia. Wymienimy tu klika z nich:

 1. Automatyzacja prac związanych z przygotowaniem planu i obsługą budżetu – system Budżet 24 zastąpił dotychczasowe, analogowe rozwiązania związane z przygotowaniem budżetu województwa. Tworzenie planów finansowych jednostek oraz komórek organizacyjnych urzędu (dysponentów środków budżetowych), ich agregacja do głównego projektu budżetu oraz obsługa wszelkich zmian budżetu (zarówno wskaźnikowych, jak i organizacyjnych) odbywa się automatycznie, co przyspiesza pracę i pozwala na stosowanie zaawansowanych reguł kontrolnych, dotyczących poprawności danych i ewentualnych przekroczeń.
 2. Integracja pomiędzy Systemem finansowo-księgowym FoKa a Systemem Budżet 24, obejmująca obszar zaangażowania środków, ewidencji umów i planu budżetu, automatyzuje rozproszone dotychczas procesy i pozwala na jednorazowe wprowadzanie i kontrolę zgodności danych. Tak zbudowany system finansowo-budżetowy, stał się nowoczesnym narzędziem zarządzania finansami województwa.
 3. Integracja Systemu kadrowo-płacowego Symfonia R2 Płatnik z Systemem finansowo-księgowym FoKa i systemem Budżet 24, wprowadziła, między innymi, zautomatyzowany proces obsługi delegacji, wraz z automatyczną kontrolą finansową w tym obszarze, a uruchomienie portalu pracowniczego pozwoliło na wprowadzenie elektronicznego wnioskowania i zatwierdzania urlopów.
 4. Wdrożenie Systemu usług elektronicznych EBOI i jego integracja z ePUAP oraz infrastrukturą węzła krajowego, pozwoliła na wykorzystanie możliwości wdrożonego oprogramowania w obszarze e-usług świadczonych przez urząd.
 5. Wdrożenie nowoczesnego systemu obsługi biura sejmiku, obrad sejmiku, oraz transmisji z obrad, wraz z transkrypcją i audiodeskrypcją głosową, zwiększyło dostępność do informacji o pracach organu stanowiącego, dla mieszkańców województwa, tworząc, na bazie Radni Info i Radni TV, spójne narzędzie rozwoju demokracji na poziomie regionalnym.

 

Użytkownikami wdrożonego oprogramowania są pracownicy urzędu marszałkowskiego oraz jednostek samorządu województwa (łącznie ok. 800 osób).

Jeśli jesteś zainteresowany naszymi rozwiązaniami dla jednostek samorządu terytorialnego zapraszamy do kontaktu

Zobacz także:

e-Doręczenia dla klientów NEFENI
Kluczowe informacje dotyczące e-Doręczeń w Platformie NU
Radni TV – dedykowana platforma transmisji posiedzeń
Profesjonalna, bezpieczna, zgodna z przepisami
Samorządowa Platforma Danych Przestrzennych (SPDP)
System GIS dedykowany dla administracji publicznej
Odkryj najlepsze okazje i zniżki na swoje ulubione marki z Dziennik Kody Rabatowe! Z nami każdy zakup to oszczędność i przyjemność. Nie przegap ekskluzywnych ofert już dziś! beylikdüzü escort