#EZD PROTON

Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

powrót

Podkarpacki System e-Administracji Publicznej (PSeAP)

Największe jak dotąd w Polsce, bo obejmujące równocześnie 157 jednostek samorządu terytorialnego, wdrożenie systemu EZD oraz regionalnej platformy e-usług, zrealizowane przez Sputnik Software w okresie wrzesień 2013 – październik 2014.

Wdrożenie zostało zrealizowane na podstawie umowy zawartej przez Sputnik z ATOS IT Services Sp. z o.o. – głównym wykonawcą projektu. Główny wykonawca był odpowiadzialny za modernizację infrastruktury teleinformatycznej beneficjentów przedsięwzięcia, w warstwie sprzętowej, a więc za zbudowanie środowiska e-administracji. Część projektu zrealizowana przez Sputnik Software polegała na dostawie, wdrożeniu i uruchomieniu zamówionego oprogramowania, z wykorzystaniem przygotowanej infrastruktury.

Do implementacji elektronicznego zarządzania obiegiem dokumentów wykorzystano autorski produkt spółki, tj. „System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją PROTON”, będący częścią platformy „Nowoczesny Urząd”. Natomiast budowę dedykowanego „Systemu e-Usług Internetowych (SeUI)” oparto o Microsoft SharePoint 2013. W ramach projektu zrealizowano również niezbędne działania wspierające, tj.: instruktaż dla użytkowników Systemu EZD PROTON i SeUI, szkolenia budujące kompetencje urzędników w obszarze e-administracji oraz przygotowanie i uruchomienie 420 e-usług dla mieszkańców Podkarpacia.

Dostawa i wdrożenie systemu EZD, niezależnie w 157 lokalizacjach, stanowiły poważne wyzwanie technologiczne i logistyczne. Konieczne było więc wypracowanie jednolitych standardów, umożliwiających sprawne przeprowadzenie przedsięwzięcia. Prace były prowadzone etapowo, począwszy od pilotażu, w 15 jednostkach samorządu terytorialnego, który pozwolił na weryfikację przyjętej metodologii, aż do wdrożenia systemu u wszystkich beneficjentów projektu. Niebagatelne znaczenie miało wykorzystanie zdalnych narzędzi komunikacji, służących pozyskaniu niezbędnych danych i przeprowadzeniu podstawowej konfiguracji. Z uwagi na docelową liczbę użytkowników oprogramowania (ok. 7 tysięcy) instruktaże stanowiskowe wsparto kompleksowym kursem e-learningowym. W rezultacie wyposażono urzędy w System EZD PROTON, który może pełnić rolę systemu wspomagającego tradycyjny obieg dokumentów, bądź systemu działającego w „trybie EZD”, w znaczeniu prawnoadministracyjnym. PROTON pozwala na obsługę korespondencji tradycyjnej i elektronicznej, zarządza wewnętrznym obiegiem dokumentów, spełnia wszystkie wymagania związane z archiwizacją spraw i może być wykorzystany jako miejsce wytwarzania e-usług. System jest zintegrowany (komunikacja dwukierunkowa) zarówno z SeUI, jak i Elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Wykorzystanie PROTONA w codziennej pracy, przyczynia się do podniesienia efektywności działania administracji samorządowej w województwie podkarpackim.

W odróżnieniu od EZD PROTON, System e-Usług Internetowych (SeUI) jest dedykowaną, wytworzoną w ramach realizacji projektu PSeAP, regionalną platformą świadczenia e-usług publicznych dla obywateli i podmiotów gospodarczych. Adresatem SeUI jest ok. 2 mln. mieszkańców Podkarpacia, którym umożliwiono wykorzystanie internetu, jako narzędzia kontaktu z administracją publiczną i załatwiania spraw drogą elektroniczną. Platforma, dostępna pod adresem pseap.pl składa się z części publicznej, stanowiącej swoistą bramę do interesującej nas instytucji oraz części niepublicznej, w ramach której administratorzy centralni (poziom wojewódzki) oraz administratorzy lokalni (poziom jednostek samorządu terytorialnego) zarządzają procesem wytwarzania i publikacji elektronicznych usług publicznych dla obywateli. W ramach systemu zaimplementowano jednolite, obowiązujące w Polsce metody uwierzytelniania odbiorców e-usług, oparte o zaufany profil publiczny ePUAP.

Zaletą wdrożonych systemów jest ich powszechność, transakcyjność oraz możliwość dostosowania do celów, jakie stawia sobie dany urząd. Ta ostatnia cecha jest istotna z punktu widzenia uwarunkowań technologicznych i prawnych e-administracji w Polsce oraz poziomu dojrzałości organizacyjnej danego urzędu. Niektórzy klienci już dziś wykorzystują wszystkie możliwości Systemu EZD PROTON, rezygnując z papieru. Inni traktują system jako narzędzie porządkujące procesy i przygotowujące do pracy wyłącznie w formie elektronicznej. Oprogramowanie zostało przygotowane w taki sposób, by jego zastosowania były pożyteczne dla jednych i drugich. Obserwujemy i wzmacniamy te trendy, świadcząc usługi utrzymania systemu i wsparcia użytkowników PSeAP.

Zobacz także:

Tryb EZD w systemie PROTON
Wydaliśmy poradnik dla użytkowników.
Spotkanie z klientami na Podkarpaciu
Warsztaty dla administratorów lokalnych PSeAP.
Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
Największe wdrożenie systemu EZD w polskim samorządzie.
Odkryj najlepsze okazje i zniżki na swoje ulubione marki z Dziennik Kody Rabatowe! Z nami każdy zakup to oszczędność i przyjemność. Nie przegap ekskluzywnych ofert już dziś! beylikdüzü escort