Dodatki Mieszkaniowe i Energetyczne

Posted by & filed under .

Obsługa pełnego cyklu przyznawania dodatku, od przyjęcia wniosku, poprzez jego ocenę formalną, aż po wydanie decyzji i realizację wypłat świadczenia. Pełna zgodność z Ustawą o dodatkach mieszkaniowych i przepisami regulującymi przyznawanie dodatków energetycznych.

Koncesje Alkoholowe

Posted by & filed under .

Obsługa pełnego cyklu ewidencji wniosków i oświadczeń oraz wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z automatycznym eksportem danych do CEiDG oraz integracją z Systemem Finansowo-Księgowym.

System Zarządzania Budżetem (Budżet24)

Posted by & filed under .

Centralne zarządzanie budżetem samorządu, z udziałem wszystkich dysponentów środków budżetowych, wraz z jednostkami organizacyjnymi. System dostępny z poziomu przeglądarki internetowej.

Pomoc Materialna dla Uczniów 2.0

Posted by & filed under .

Pełna obsługa stypendiów szkolnych, zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz innych form pomocy świadczonej na rzecz dzieci i młodzieży. Proste dostosowanie programu do zasad określonych w regulaminie przyznawania stypendiów, uchwalonym w danej gminie.

Środki Trwałe (ŚwisTak)

Posted by & filed under .

Pełna obsługa ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych oraz obsługa operacji na środkach trwałych. Możliwość wykorzystania kolektorów danych i obsługa kodów kreskowych oraz integracja z systemem finansowo-księgowym.

Biuletyn Informacji Publicznej 2.0

Posted by & filed under .

Proste i intuicyjne zarządzanie treścią z dowolnego miejsca. Centralne zarządzanie podmiotowymi stronami BIP urzędu i jednostek podległych. Zgodność z przepisami prawa regulującymi udostępnianie informacji publicznej. Oto główne zalety naszego Biuletynu Informacji Publicznej.

System Radni.Info

Posted by & filed under .

Elektroniczne głosowanie, generowanie protokołów, transmisja na żywo i wsparcie biura rady. Proste obsługa, spełnienie wszystkich wymogów prawnych i usługa szkolenia dla radnych.

System Usług Elektronicznych (EBOI)

Posted by & filed under .

Dostęp do usług elektronicznych online świadczonych przez instytucję publiczną z możliwością stopniowego zwiększania katalogu spraw załatwianych przez Internet. Do tego dedykowana aplikacja mobilna.

System Podatkowy WyDra

Posted by & filed under .

Obsługa wszystkich podatków, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz innych opłat lokalnych, w ramach jednego systemu. Wspólna baza porządkująca dane o podatnikach i integracja z Systemem Usług Elektronicznych.