#Webinaria #WyDra

Praktyczne funkcjonalności systemu WyDra

Praktyczne funkcjonalności systemu WyDra


Termin i czas trwania:
Szkolenie odbędzie się 15 września 2021 r. o godz. 11:00. Spotkanie potrwa około 60 minut.


Formuła szkolenia:
WEBINARIUM


Cel szkolenia:

Na szkoleniu zostaną zaprezentowane praktyczne funkcjonalności ułatwiające pracę w systemie WyDra.


Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest dla pracowników działów podatkowych oraz administratorów systemu WyDra.

Webinarium jest bezpłatne dla klientów posiadających ważną opiekę autorską na system WyDra.


Program szkolenia:

 1. Numery identyfikacyjne osób fizycznych i innych:
  • konfiguracja wymagalności (ustawienia systemowe),
  • konfiguracja sprawdzania unikalności PESEL lub NIP (ustawienia systemowe),
  • walidacja numerów identyfikacyjnych w Rejestrze osób.
 1. Rejestry urzędowe TERYT i REGON:
  • wersja i aktualizacja rejestru TERYT (ustawienia systemowe),
  • opcja uzupełniania kodu TERYT przy zapisie danych dotyczących osoby (ustawienie systemowe),
  • aktualizacja danych adresowych z wykorzystaniem rejestru TERYT w Rejestrze osób,
  • włączenie usługi dostępu do danych z rejestru REGON (ustawienie systemowe),
  • dodawanie lub aktualizacja danych osób innych z wykorzystaniem rejestru REGON.
 1. Usuwanie wersji historycznych Danej podatkowej.
 2. Prezentacja działek na mapie:
  • ustawienie mapy do wyświetlania działek (ustawienie systemowe),
  • prezentacja działek na mapie w module Nieruchomości.
 3.  Przypadki użycia blokad na wybrane obiekty oraz prezentacja Zestawień blokad.

Prowadzący:

Dariusz Lewański – Sputnik Software sp. z o.o.


Informacje organizacyjne:

 1. Można zarejestrować się tylko na to webinarium, które będzie miało dostępny formularz rejestracyjny.
 2. Liczba miejsc jest ograniczona, formularz rejestracyjny na dane webinarium będzie niedostępny po zamknięciu listy Uczestników.
 3. Przed szkoleniem zarejestrowani Uczestnicy otrzymują mailowo dane dostępowe do platformy na której odbywać się będzie szkolenie.
 4. Uczestnicy mogą zadawać pytania do prowadzącego za pośrednictwem czatu, jeśli program szkolenia taką sesję przewiduje.
 5. Szkolenie potrwa około 60 minut.

Aby móc komfortowo korzystać ze szkolenia online zalecamy korzystanie z :

 • komputera z procesorem co najmniej Dual Core 2 Ghz lub wyższy (i3/i5/i7 lub odpowiednik AMD), 4 GB pamięci RAM;
 • łącza internetowego o przepustowości minimum 2,5 Mb/s;
 • głośnika lub słuchawek.
powrót

Zobacz także:

Moduł akcyza w roku 2022 – parametryzacja i obsługa wniosków
Temat szkolenia: Moduł akcyza w roku 2022 – parametryzacja i obsługa wniosków Termin i czas trwania: Szkolenie odbędzie się 16 lutego 2022 r. o godz. 11:00. Spotkanie potrwa około 70 minut. Formuła szkolenia: WEBINARIUM (szkolenie on-line na żywo) Cel szkolenia: Szkolenie pozwoli usystematyzować wiedzę w zakresie parametryzacji modułu Akcyza systemu podatkowego WyDra na nowy rok 2022. W trakcie szkolenia użytkownicy systemu WyDra poznają kroki w sekwencji okresowej wraz z czynnościami do wykonania w celu obsługi wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych składanych w pierwszym terminie roku 2022. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest dla pracowników urzędu zajmujących się w module Akcyza systemu podatkowego WyDra obsługą wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Webinarium jest bezpłatne dla klientów posiadających ważną opiekę autorską na system WyDra. Program szkolenia: Szablony autonumeracji: decyzji, wniosku o zwrot podatku akcyzowego, znaku sprawy. Zmiana roku dla modułu. Parametryzacja: stawek, współczynników oraz terminów zwrotu, tekstów do raportów. Obsługa wniosków o zwrot podatku akcyzowego. Prowadzący: Dariusz Lewański – Sputnik Software sp. z o.o. Informacje organizacyjne: Można zarejestrować się tylko na to webinarium, które będzie miało dostępny formularz rejestracyjny. Liczba miejsc jest ograniczona, formularz rejestracyjny na dane webinarium będzie niedostępny po zamknięciu listy Uczestników. Zarejestrowani Uczestnicy otrzymają wiadomość na osobisty adres e-mail, podany podczas rejestracji, z danymi dostępowymi do platformy Zoom, na której odbywać się będzie szkolenie. Przed rozpoczęciem webinarium prosimy o zapoznanie się z informacją – Jak dołączyć do webinarium na Zoom? W trakcie webinarium Uczestnicy mogą zadawać pytania do prowadzącego za pośrednictwem czatu, jeśli program szkolenia taką sesję przewiduje. Aby komfortowo uczestniczyć w szkoleniu on-line zalecamy korzystanie z: komputera z procesorem co najmniej Dual Core 2 Ghz lub wyższy (i3/i5/i7 lub odpowiednik AMD), 4 GB pamięci RAM; łącza internetowego o przepustowości minimum 2,5 Mb/s; głośnika lub słuchawek, klienta stacjonarnego Zoom. Wymagania dotyczące użytkowania klienta stacjonarnego Zoom w systemach operacyjnych Windows, macOS i Linux, znajdziesz tutaj
Moduł Nieruchomości – funkcjonalności dla zaawansowanego użytkownika
Temat szkolenia: Moduł Nieruchomości – funkcjonalności dla zaawansowanego użytkownika Termin i czas trwania: Szkolenie odbędzie się 27 kwietnia 2022 r. o godz. 11:00. Spotkanie potrwa około 40 minut. Formuła szkolenia: WEBINARIUM (szkolenie on-line na żywo) Cel szkolenia: Szkolenie pozwoli poszerzyć wiedzę w zakresie parametryzacji modułu Nieruchomości systemu podatkowego WyDra. W trakcie szkolenia zostaną zaprezentowane praktyczne funkcjonalności ułatwiające pracę w module Nieruchomości dotyczące raportu systemowego „Decyzja wzór ogólny”. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest dla zaawansowanego użytkownika oraz administratora modułu Nieruchomości systemu podatkowego WyDra. Webinarium jest bezpłatne dla klientów posiadających ważną opiekę autorską na system WyDra. Program szkolenia: Konfiguracja raportu systemowego „Decyzja wzór ogólny”: dodanie szablonu parametryzacji oraz ustawienie zapamiętywanych filtrów, w tym parametrów dostosowania części adresowej do koperty z okienkiem, budowa oznaczeń przedmiotu opodatkowania na decyzji, użycie znaczników HTML w tekstach do raportów. Wydruk raportu systemowego „Decyzja wzór ogólny” z uwzględnieniem zdefiniowanej konfiguracji. Prowadzący: Dariusz Lewański – Sputnik Software sp. z o.o. Informacje organizacyjne: Można zarejestrować się tylko na to webinarium, które będzie miało dostępny formularz rejestracyjny. Liczba miejsc jest ograniczona, formularz rejestracyjny na dane webinarium będzie niedostępny po zamknięciu listy Uczestników. Zarejestrowani Uczestnicy otrzymają wiadomość na osobisty adres e-mail, podany podczas rejestracji, z danymi dostępowymi do platformy Zoom, na której odbywać się będzie szkolenie. Przed rozpoczęciem webinarium prosimy o zapoznanie się z informacją – Jak dołączyć do webinarium na Zoom? W trakcie webinarium Uczestnicy mogą zadawać pytania do prowadzącego za pośrednictwem czatu, jeśli program szkolenia taką sesję przewiduje. Aby komfortowo uczestniczyć w szkoleniu on-line zalecamy korzystanie z: komputera z procesorem co najmniej Dual Core 2 Ghz lub wyższy (i3/i5/i7 lub odpowiednik AMD), 4 GB pamięci RAM; łącza internetowego o przepustowości minimum 2,5 Mb/s; głośnika lub słuchawek, klienta stacjonarnego Zoom. Wymagania dotyczące użytkowania klienta stacjonarnego Zoom w systemach operacyjnych Windows, macOS i Linux, znajdziesz tutaj
Umowy24 – własny rejestr umów
Temat szkolenia: Umowy24 – własny rejestr umów Termin i czas trwania: Szkolenie odbędzie się 11 maja 2022 r. o godz. 11:00. Spotkanie potrwa około 30 minut. Formuła szkolenia: WEBINARIUM (szkolenie on-line na żywo) Cel szkolenia: Na szkoleniu zostanie omówione przygotowanie jednostki sektora finansów publicznych do nowego obowiązku wprowadzania informacji do rejestru umów prowadzonego przez Ministra Finansów w systemie teleinformatycznym w rozumieniu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W rejestrze umów zamieszczane będą informacje o umowach zawartych w formie pisemnej, dokumentowej, elektronicznej albo innej formie szczególnej, których wartość przedmiotu przekracza 500 zł. Nowy obowiązek wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2022r. i został wprowadzony ustawą z dnia 14 października 2021r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.2054). Istotne jest to, że obowiązkiem rejestracji objęte będą umowy zawarte począwszy od 1 stycznia 2022r., co wynika z odrębnych dat wejścia w życie ustawy zmieniającej oraz regulującej ten obowiązek. Przygotowaliśmy system informatyczny do rejestrowania wymaganych umów we własnym rejestrze – Umowy24. To wszystko po to, by już dziś można było gromadzić wymagane prawem informacje o umowach zawartych od 1 stycznia 2022r. za nim powstanie Centralny Rejestr Umów (CRU) prowadzony przez Ministra Finansów. Adresaci szkolenia: Pracownicy administracji samorządowej (urzędy gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie) oraz jednostek organizacyjnych (szkoły, przedszkola, żłobki, OPS), osoby odpowiedzialne za udostępnianie informacji publicznej oraz za wdrożenie systemu rejestru umów w jednostce. Webinarium jest bezpłatne. Program szkolenia: Nowy obowiązek – Centralny Rejestr Umów (CRU). Jak przygotować się do wprowadzania wymaganych umów? Umowy24 – własny rejestr umów: zarządzanie prawami, rejestrowanie i zmiany umów, monitorowanie terminowości przekazania informacji do CRU, wyszukiwanie, statystyki oraz raportowanie. Prowadzący: Krzysztof Domański – DSGS sp. z o.o. Informacje organizacyjne: Można zarejestrować się tylko na to webinarium, które będzie miało dostępny formularz rejestracyjny. Liczba miejsc jest ograniczona, formularz rejestracyjny na dane webinarium będzie niedostępny po zamknięciu listy Uczestników. Zarejestrowani Uczestnicy otrzymają wiadomość na osobisty adres e-mail, podany podczas rejestracji, z danymi dostępowymi do platformy Zoom, na której odbywać się będzie szkolenie. Przed rozpoczęciem webinarium prosimy o zapoznanie się z informacją – Jak dołączyć do webinarium na Zoom? Aby komfortowo uczestniczyć w szkoleniu on-line zalecamy korzystanie z: komputera z procesorem co najmniej Dual Core 2 Ghz lub wyższy (i3/i5/i7 lub odpowiednik AMD), 4 GB pamięci RAM; łącza internetowego o przepustowości minimum 2,5 Mb/s; głośnika lub słuchawek, klienta stacjonarnego Zoom. Wymagania dotyczące użytkowania klienta stacjonarnego Zoom w systemach operacyjnych Windows, macOS i Linux, znajdziesz tutaj.

Podczas szkolenia skupimy się na praktycznym omówieniu proponowanego zagadnienia.
Zainteresował Cię temat? Chcesz wziąć udział? Zarejestruj się.
Może zainteresują Cię inne szkolenia z systemu #WyDra?