#Webinaria #ZSI_Urzad.NT

Książka nadawcza w modułach podatkowych systemu ZSI_Urzad.NT

Temat szkolenia:

Książka nadawcza w modułach podatkowych systemu ZSI_Urzad.NT


Termin i czas trwania:
Szkolenie odbędzie się 22 września 2021 r. o godz. 11:00. Spotkanie potrwa około 40 minut.


Formuła szkolenia:
WEBINARIUM


Cel szkolenia:

Na szkoleniu zostanie przedstawiona funkcjonalność książki nadawczej w modułach podatkowych systemu ZSI_Urzad.NT


Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników, którzy pracują na modułach podatkowych systemu ZSI_Urzad.NT.

Webinarium jest bezpłatne dla klientów posiadających ważną opiekę autorską na system ZSI_Urzad.NT


Program szkolenia:

 1. Funkcjonowanie książki nadawczej WIWA_OF i WIWA_R.
 2. Książka nadawcza pomocnym narzędziem w wymiarze podatku rocznego.
 3. Skanowanie, zaczytywanie kodów.
 4. Sortowanie dokumentów.
 5. Dostępne wydruki z poziomu książki nadawczej.
 6. Księgowanie.

Prowadzący:

Anna Kulig – Sputnik Software sp. z o.o.

Absolwentka Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie. Od 2019 r. związana z spółką Sputnik Software. Obecnie Konsultant ds. Obsługi Klienta. Swoją wiedzą i doświadczeniem wspiera Klientów w zakresie obsługi systemu podatkowego ZSI_Urzad.NT.


Informacje organizacyjne:

 1. Można zarejestrować się tylko na to webinarium, które będzie miało dostępny formularz rejestracyjny.
 2. Liczba miejsc jest ograniczona, formularz rejestracyjny na dane webinarium będzie niedostępny po zamknięciu listy Uczestników.
 3. Przed szkoleniem zarejestrowani Uczestnicy otrzymują mailowo dane dostępowe do platformy na której odbywać się będzie szkolenie.
 4. Uczestnicy mogą zadawać pytania do prowadzącego za pośrednictwem czatu, jeśli program szkolenia taką sesję przewiduje.
 5. Szkolenie potrwa około 40 minut.

Aby móc komfortowo korzystać ze szkolenia online zalecamy korzystanie z :

 • komputera z procesorem co najmniej Dual Core 2 Ghz lub wyższy (i3/i5/i7 lub odpowiednik AMD), 4 GB pamięci RAM;
 • łącza internetowego o przepustowości minimum 2,5 Mb/s;
 • głośnika lub słuchawek.
powrót

Zobacz także:

Praktyczne funkcjonalności systemu WyDra
Praktyczne funkcjonalności systemu WyDra Termin i czas trwania: Szkolenie odbędzie się 15 września 2021 r. o godz. 11:00. Spotkanie potrwa około 60 minut. Formuła szkolenia: WEBINARIUM Cel szkolenia: Na szkoleniu zostaną zaprezentowane praktyczne funkcjonalności ułatwiające pracę w systemie WyDra. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest dla pracowników działów podatkowych oraz administratorów systemu WyDra. Webinarium jest bezpłatne dla klientów posiadających ważną opiekę autorską na system WyDra. Program szkolenia: Numery identyfikacyjne osób fizycznych i innych: konfiguracja wymagalności (ustawienia systemowe), konfiguracja sprawdzania unikalności PESEL lub NIP (ustawienia systemowe), walidacja numerów identyfikacyjnych w Rejestrze osób. Rejestry urzędowe TERYT i REGON: wersja i aktualizacja rejestru TERYT (ustawienia systemowe), opcja uzupełniania kodu TERYT przy zapisie danych dotyczących osoby (ustawienie systemowe), aktualizacja danych adresowych z wykorzystaniem rejestru TERYT w Rejestrze osób, włączenie usługi dostępu do danych z rejestru REGON (ustawienie systemowe), dodawanie lub aktualizacja danych osób innych z wykorzystaniem rejestru REGON. Usuwanie wersji historycznych Danej podatkowej. Prezentacja działek na mapie: ustawienie mapy do wyświetlania działek (ustawienie systemowe), prezentacja działek na mapie w module Nieruchomości.  Przypadki użycia blokad na wybrane obiekty oraz prezentacja Zestawień blokad. Prowadzący: Dariusz Lewański – Sputnik Software sp. z o.o. Informacje organizacyjne: Można zarejestrować się tylko na to webinarium, które będzie miało dostępny formularz rejestracyjny. Liczba miejsc jest ograniczona, formularz rejestracyjny na dane webinarium będzie niedostępny po zamknięciu listy Uczestników. Przed szkoleniem zarejestrowani Uczestnicy otrzymują mailowo dane dostępowe do platformy na której odbywać się będzie szkolenie. Uczestnicy mogą zadawać pytania do prowadzącego za pośrednictwem czatu, jeśli program szkolenia taką sesję przewiduje. Szkolenie potrwa około 60 minut. Aby móc komfortowo korzystać ze szkolenia online zalecamy korzystanie z : komputera z procesorem co najmniej Dual Core 2 Ghz lub wyższy (i3/i5/i7 lub odpowiednik AMD), 4 GB pamięci RAM; łącza internetowego o przepustowości minimum 2,5 Mb/s; głośnika lub słuchawek.
Kreator przenoszenia danych pomiędzy kartotekami w systemie WyDra
Temat szkolenia: Kreator przenoszenia danych pomiędzy kartotekami w systemie WyDra (moduł nieruchomości i pojazdy) Termin i czas trwania: Szkolenie odbędzie się 9 czerwca lutego 2021 r. o godz. 11:00. Spotkanie potrwa około 60 minut. Formuła szkolenia: WEBINARIUM Cel szkolenia: Szkolenie pozwoli usystematyzować wiedzę co do sposobu pracy w systemie podatkowym WyDra przy użycia kreatora sprzedaży służącego do przenoszenia przedmiotów opodatkowania takich jak: nieruchomości, działki, budynki, lokale w module Nieruchomości oraz środki transportowe w module Pojazdy. W trakcie szkolenia użytkownicy systemu poznają kroki wraz z czynnościami do wykonania w celu przeniesienia wybranych przedmiotów opodatkowania z Danej podatkowej przekazującego na Daną podatkową przyjmującego na wskazaną datę. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest dla pracowników działów podatkowych wykorzystujących moduł Nieruchomości lub Pojazdy systemu WyDra do naliczania podatków. Webinarium jest bezpłatne dla klientów posiadających ważną opiekę autorską na system WyDra. Program szkolenia: Omówienie kreatora sprzedaży w module Nieruchomości i Pojazdy. Użycie kreatora sprzedaży w module Nieruchomości – przeniesienie pomiędzy kartotekami: nieruchomości, działki, budynku, lokalu. Użycie kreatora sprzedaży w module Pojazdy – przeniesienie pomiędzy kartotekami środków transportowych. Prowadzący: Dariusz Lewański – Sputnik Software sp. z o.o. Informacje organizacyjne: Można zarejestrować się tylko na to webinarium, które będzie miało dostępny formularz rejestracyjny. Liczba miejsc jest ograniczona, formularz rejestracyjny na dane webinarium będzie niedostępny po zamknięciu listy Uczestników. Przed szkoleniem zarejestrowani Uczestnicy otrzymują mailowo dane dostępowe do platformy na której odbywać się będzie szkolenie. Uczestnicy mogą zadawać pytania do prowadzącego za pośrednictwem czatu, jeśli program szkolenia taką sesję przewiduje. Szkolenie potrwa około 60 minut. Aby móc komfortowo korzystać ze szkolenia online zalecamy korzystanie z : komputera z procesorem co najmniej Dual Core 2 Ghz lub wyższy (i3/i5/i7 lub odpowiednik AMD), 4 GB pamięci RAM; łącza internetowego o przepustowości minimum 2,5 Mb/s; głośnika lub słuchawek.
PROTON – obsługa spraw dla zaawansowanego użytkownika
Temat szkolenia: PROTON – obsługa spraw dla zaawansowanego użytkownika Termin i czas trwania: Szkolenie odbędzie się 9 marca 2022 r. o godz. 11:00. Spotkanie potrwa około 60 minut. Formuła szkolenia: WEBINARIUM (szkolenie on-line na żywo) Cel szkolenia: Szkolenie pozwoli usystematyzować oraz poszerzyć wiedzę dotyczącą obsługi spraw w systemu PROTON. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do pracowników, którzy pracują w systemie PROTON. Webinarium jest bezpłatne dla klientów posiadających ważną opiekę autorską na system PROTON. Program szkolenia: Szczegółowe omówienie teczek spraw. Korespondencja wewnętrzna. Prowadzenie sprawy oraz zarządzanie dokumentami w sprawie. Różne operacje na sprawach i teczkach spraw. Prowadzący: Bartosz Michałowski – Sputnik Software sp. z o.o. Informacje organizacyjne: Można zarejestrować się tylko na to webinarium, które będzie miało dostępny formularz rejestracyjny. Liczba miejsc jest ograniczona, formularz rejestracyjny na dane webinarium będzie niedostępny po zamknięciu listy Uczestników. Zarejestrowani Uczestnicy otrzymają wiadomość na osobisty adres e-mail, podany podczas rejestracji, z danymi dostępowymi do platformy Zoom, na której odbywać się będzie szkolenie. Przed rozpoczęciem webinarium prosimy o zapoznanie się z informacją – Jak dołączyć do webinarium na Zoom? W trakcie webinarium Uczestnicy mogą zadawać pytania do prowadzącego za pośrednictwem czatu. Nie pozostawimy żadnego pytania bez odpowiedzi. Aby komfortowo uczestniczyć w szkoleniu on-line zalecamy korzystanie z: komputera z procesorem co najmniej Dual Core 2 Ghz lub wyższy (i3/i5/i7 lub odpowiednik AMD), 4 GB pamięci RAM; łącza internetowego o przepustowości minimum 2,5 Mb/s; głośnika lub słuchawek, klienta stacjonarnego Zoom. Wymagania dotyczące użytkowania klienta stacjonarnego Zoom w systemach operacyjnych Windows, macOS i Linux, znajdziesz tutaj.

Podczas szkolenia skupimy się na praktycznym omówieniu proponowanego zagadnienia.
Zainteresował Cię temat? Chcesz wziąć udział? Zarejestruj się.
Może zainteresują Cię inne szkolenia z systemu #ZSI_Urzad.NT?