#Komunikaty #Dedykowane

System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@

BeSTi@ jest wykorzystywana przez Ministerstwo Finansów (MF), 16 regionalnych izb obrachunkowych (RIO) oraz ok. 3000 jednostek samorządu terytorialnego (JST) wszystkich szczebli (gminy, powiaty, województwa, związki komunalne). System służy do obsługi sprawozdawczości budżetowej i dystrybucji środków finansowych dla polskiego samorządu.

 

powrót

Architektura systemu odzwierciedla przebieg procesów związanych ze sprawozdawczością budżetową i dystrybucją środków finansowych dla JST. Mamy tutaj do czynienia z komunikacją dwukierunkową i trzema instancjami systemu, odpowiedzialnymi za wykonywanie przypisanych grup zadań.

Rys. 1 Schemat budowy BeSTi@

1. Instancja BeSTi@ MF:

– dystrybucja do RIO i JST słownika klasyfikacji budżetowej
– przygotowanie i dystrybucja do RIO i JST reguł kontrolnych dotyczących sprawozdań, dokumentów planistycznych i wieloletniej prognozy finansowej (WPF)
– naliczanie i dystrybucja subwencji (moduł subwencje)
– analizowanie i przetwarzanie otrzymanych od RIO i JST danych

2. Instancja BeSTi@ RIO:

– przyjmowanie i kontrola sprawozdań
– przyjmowanie i kontrola dokumentów planistycznych i WPF
– analizowanie otrzymanych danych

3. Instancja BeSTi@ JST:

– przygotowanie i przesyłanie sprawozdań budżetowych i finansowych podpisanych elektronicznie
– przygotowanie i przesłanie dokumentów planistycznych oraz WPF
– konsolidacja sprawozdań otrzymywanych z jednostek podległych do sprawozdania zbiorczego (SJO BeSTi@)
– import danych z systemów finansowo-księgowych
– publikowanie uchwał budżetowych i WPF w związku z integracją z systemem Legislator

 

Rys. 2 Wprowadzanie pozycji planu finansowego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, BeSTi@ jest aplikacją służącą do przekazywania:

– sprawozdań budżetowych, na podstawie § 25 ust. 1 Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie jednostek samorządu terytorialnego, stanowiącej załącznik nr 36 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 109, z późn. zm.)

– sprawozdań finansowych i skonsolidowanych bilansów JST, na podstawie § 34 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911, z późn. zm.)

– sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, na podstawie § 6 ust.1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (Dz.U. poz. 2455)

– WPF przez JST, na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz 86)

 

Rys. 3 Analiza danych dotyczących WPF

Do przygotowania systemu BeSTI@ wykorzystane zostały następujące technologie:

-.NET Framework,
-WinForms,
-MS SQL Server,
-WebServices,

Sputnik Software świadczy usługi rozwoju i utrzymania systemu BeSTi@ oraz wsparcia dla jego użytkowników. Spółka jest również autorem BeSti@ API jako elementu wspólnego projektu MF i Ministerstwa Cyfryzacji w obszarze open data.

Informacje serwisowe dla systemów BeSTi@ i SJO BeSTiA znajdziesz na portalu BUDZETJST.PL

Zobacz także:

Samorządowa Platforma Danych Przestrzennych (SPDP)
System GIS dedykowany dla administracji publicznej
System bezpieczeństwa IT dla JST
Atende Security Suite. Opis rozwiązania i model współpracy.
System Tożsamości Cyfrowej
Bezpieczeństwo informatyczne instytucji
Odkryj najlepsze okazje i zniżki na swoje ulubione marki z Dziennik Kody Rabatowe! Z nami każdy zakup to oszczędność i przyjemność. Nie przegap ekskluzywnych ofert już dziś! beylikdüzü escort