#Webinaria #WyDra

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w systemie WyDra

Temat szkolenia:

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w systemie WyDra


Termin i czas trwania:
Szkolenie odbędzie się 14 października 2020 r. o godz. 11:00. Potrwa 60 minut.


Formuła szkolenia:
WEBINARIUM


Cel szkolenia:

Szkolenie pozwoli usystematyzować wiedzę w zakresie parametryzacji systemu podatkowego WyDra w celu wyliczenia skutków obniżenia górnych stawek podatkowych obliczanych za okres sprawozdawczy. W trakcie szkolenia użytkownicy systemu WyDra poznają wszystkie kroki w sekwencji okresowej wraz z czynnościami do wykonania w celu przygotowania informacji do sprawozdania budżetowego Rb-27S.


Adresaci szkolenia:
Szkolenie skierowane jest dla pracowników działów podatkowych wykorzystujących moduł Nieruchomości w systemie WyDra.
Webinarium jest bezpłatne dla klientów posiadających ważną opiekę autorską na system WyDra.


Program szkolenia:

  1. Konfiguracja sposobu liczenia skutków obniżenia górnych stawek podatkowych.
  2. Wyliczanie skutków obniżenia górnych stawek podatkowych.
  3. Rejestr Skutków z poziomu Operacji.
  4. Rejestr Skutków z poziomu listy Danych Podatkowych.

Prowadzący:

Dariusz Lewański – Sputnik Software sp. z o.o.

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu finansów publicznych i rachunkowości pełniąc obowiązki kierownika referatu finansowego a następnie skarbnika gminy. Od lipca 2008 r. związany z spółką Sputnik Software. Uczestniczy w projektowaniu i wdrażaniu systemów informatycznych dedykowanych Jednostkom Samorządu Terytorialnego w zakresie obsługi finansowo – księgowej, wymiaru, poboru oraz windykacji podatków i opłat lokalnych.


Informacje organizacyjne:

  1. Przed szkoleniem zarejestrowani Uczestnicy otrzymują mailowo dane dostępowe do platformy na której odbywać się będzie szkolenie.
  2. Uczestnicy mogą zadawać pytania do prowadzącego za pośrednictwem czatu.
  3. Szkolenie potrwa około 60 minut.

Aby móc komfortowo korzystać ze szkolenia online zalecamy korzystanie z :

  • komputera z procesorem co najmniej Dual Core 2 Ghz lub wyższy (i3/i5/i7 lub odpowiednik AMD), 4 GB pamięci RAM;
  • łącza internetowego o przepustowości minimum  2,5 Mb/s;
  • głośnika lub słuchawek.
powrót

Zobacz także:

BIP 2.0 – nowe możliwości
Temat spotkania: BIP 2.0 – nowe możliwości Termin i czas trwania: Spotkanie odbędzie się 25 maja 2022 r. o godz. 11:00. Spotkanie potrwa około 60 minut. Formuła spotkania: WEBINARIUM (spotkanie on-line na żywo) Cel spotkania: Prezentacja możliwości system BIP 2.0 służącego do publikacji informacji wymaganych przez prawo. Adresaci spotkania: Pracownicy administracji samorządowej (urzędy gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie) oraz jednostek organizacyjnych (placówki oświatowe, OPS), osoby odpowiedzialne za udostępnianie informacji publicznej. Webinarium jest bezpłatne. Program spotkania: Zarządzanie wyglądem: menu pionowe i poziome (dodawanie, modyfikowanie, sortowanie, wyszukiwanie); artykuły (dodawanie, wersjonowanie, wyszukiwanie, osadzanie w menu oraz tagowanie); wersje językowe całej strony.  Zarządzanie użytkownikami: użytkownicy (dodawanie, dezaktywowanie, resetowanie hasła); role (dodawanie, przypisywanie uprawnień). Ustawienia systemu w tym wykorzystywane słowniki: zakładki i kafle (dodawanie i parametryzacja widoczności i powiązań); nagłówek i stopka (możliwości konfiguracyjne); banery i grafika (możliwości konfiguracyjne); słowniki (tagów, podmiotów udostępniających i inne); parametry systemowe w tym ustawienia motywu żałobnego, wersji kolorystycznej. Strona publiczna biuletynu: wpływ zarządzania wyglądem w tym wersje językowe; wpływ ustawień systemowych (zakładki, kafle, banery itp); przegląd artykułów (wyszukiwanie, podgląd, metryka, drukowanie oraz porównywanie treści pomiędzy wersjami artykułu). Zarządzanie archiwalnym BIP. Prowadzący: Krzysztof Ślusarczyk – Sputnik Software sp. z o.o. Informacje organizacyjne: Można zarejestrować się tylko na to webinarium, które będzie miało dostępny formularz rejestracyjny. Liczba miejsc jest ograniczona, formularz rejestracyjny na dane webinarium będzie niedostępny po zamknięciu listy Uczestników. Zarejestrowani Uczestnicy otrzymają wiadomość na osobisty adres e-mail, podany podczas rejestracji, z danymi dostępowymi do platformy Zoom, na której odbywać się będzie spotkanie. Przed rozpoczęciem webinarium prosimy o zapoznanie się z informacją – Jak dołączyć do webinarium na Zoom? W trakcie webinarium Uczestnicy mogą zadawać pytania do prowadzącego za pośrednictwem czatu, jeśli program spotkanie taką sesję przewiduje. Aby komfortowo uczestniczyć w spotkaniu on-line zalecamy korzystanie z: komputera z procesorem co najmniej Dual Core 2 Ghz lub wyższy (i3/i5/i7 lub odpowiednik AMD), 4 GB pamięci RAM; łącza internetowego o przepustowości minimum 2,5 Mb/s; głośnika lub słuchawek, klienta stacjonarnego Zoom. Wymagania dotyczące użytkowania klienta stacjonarnego Zoom w systemach operacyjnych Windows, macOS i Linux, znajdziesz tutaj
FoKa – kreator not odsetkowych w module Księgowość podatkowa
FoKa – kreator not odsetkowych w module Księgowość podatkowa Termin i czas trwania: Szkolenie odbędzie się 30 marca 2022 r. o godz. 11:00. Spotkanie potrwa około 60 minut. Formuła szkolenia: WEBINARIUM (szkolenie on-line na żywo) Cel szkolenia: Na szkoleniu zostaną przedstawione poszczególne kroki i czynności, w celu przedstawienia sposobu naliczania odsetek z wykorzystaniem kreatora not odsetkowych w module Księgowość podatkowa. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników, którzy pracują w systemie finansowo-księgowym FoKa z wykorzystaniem modułu Księgowość podatkowa. Webinarium jest bezpłatne dla klientów posiadających ważną opiekę autorską na system FoKa. Program szkolenia: Konfiguracja systemu: ustawienie rodzaju odsetek na kontach analitycznych, stawki odsetek ustawowych, słownik tekstów do wydruku noty odsetkowej (Teksty do raportów: Podstawa prawna, Informacja), dynamiczne szablony automatów księgowych, konfiguracja szablonu autonumeracji. Kreator not odsetkowych: wybór dat oraz należności ze wskazanych kont, wybór sposobu księgowania i ustawianie szablonu autonumeracji, analiza rejestru tworzenia not. Dziennik księgowań: analiza dokumentu księgowego, wydruk noty odsetkowej. Prowadzący: Agata Nowak – Sputnik Software sp. z o.o. Informacje organizacyjne: Można zarejestrować się tylko na to webinarium, które będzie miało dostępny formularz rejestracyjny. Liczba miejsc jest ograniczona, formularz rejestracyjny na dane webinarium będzie niedostępny po zamknięciu listy Uczestników. Zarejestrowani Uczestnicy otrzymają wiadomość na osobisty adres e-mail, podany podczas rejestracji, z danymi dostępowymi do platformy Zoom, na której odbywać się będzie szkolenie. Przed rozpoczęciem webinarium prosimy o zapoznanie się z informacją – Jak dołączyć do webinarium na Zoom? W trakcie webinarium Uczestnicy mogą zadawać pytania do prowadzącego za pośrednictwem czatu. Nie pozostawimy żadnego pytania bez odpowiedzi. Aby komfortowo uczestniczyć w szkoleniu on-line zalecamy korzystanie z: komputera z procesorem co najmniej Dual Core 2 Ghz lub wyższy (i3/i5/i7 lub odpowiednik AMD), 4 GB pamięci RAM; łącza internetowego o przepustowości minimum 2,5 Mb/s; głośnika lub słuchawek, klienta stacjonarnego Zoom. Wymagania dotyczące użytkowania klienta stacjonarnego Zoom w systemach operacyjnych Windows, macOS i Linux, znajdziesz tutaj.
Masowy wymiar w systemie Wydra na rok 2021 – moduł Nieruchomości
Temat szkolenia: Masowy wymiar w systemie Wydra na rok 2021 – moduł Nieruchomości Termin i czas trwania: Szkolenie odbędzie się 13 stycznia 2021 r. o godz. 11:00. Spotkanie potrwa około 60 minut. Formuła szkolenia: WEBINARIUM Cel szkolenia: Szkolenie pozwoli usystematyzować wiedzę w zakresie masowego wymiaru (wykonanie naliczenia podatków dla osób fizycznych) oraz wydruku decyzji w systemie podatkowym WyDra na  rok 2021 – moduł Nieruchomości. W trakcie szkolenia użytkownicy systemu WyDra poznają kroki w sekwencji okresowej wraz z czynnościami do wykonania w celu wyliczenia masowego wymiaru i wydruku decyzji. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest dla pracowników działów podatkowych wykorzystujących system WyDra do naliczania podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego w tym pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego dla osób fizycznych. Webinarium jest bezpłatne dla klientów posiadających ważną opiekę autorską na system WyDra. Program szkolenia: Masowy wymiar w systemie Wydra na rok 2021 – moduł Nieruchomości: porządkowanie bazy, próbny wymiar dla wybranych Danych Podatkowych, wyliczenie masowego wymiaru, wybór Danych Podatkowych do masowych decyzji, generowanie masowych decyzji, drukowanie decyzji oraz dokumentów towarzyszących. Prowadzący: Dariusz Lewański – Sputnik Software sp. z o.o. Informacje organizacyjne: Można zarejestrować się tylko na to webinarium, które będzie miało dostępny formularz rejestracyjny. Liczba miejsc jest ograniczona, formularz rejestracyjny na dane webinarium będzie niedostępny po zamknięciu listy Uczestników. Przed szkoleniem zarejestrowani Uczestnicy otrzymują mailowo dane dostępowe do platformy na której odbywać się będzie szkolenie. Uczestnicy mogą zadawać pytania do prowadzącego za pośrednictwem czatu, jeśli program szkolenia taką sesję przewiduje. Szkolenie potrwa około 60 minut. Aby móc komfortowo korzystać ze szkolenia online zalecamy korzystanie z : komputera z procesorem co najmniej Dual Core 2 Ghz lub wyższy (i3/i5/i7 lub odpowiednik AMD), 4 GB pamięci RAM; łącza internetowego o przepustowości minimum 2,5 Mb/s; głośnika lub słuchawek.

Podczas szkolenia skupimy się na praktycznym omówieniu proponowanego zagadnienia.

Zainteresował Cię temat? Chcesz wziąć udział? Skontaktuj się.

Może zainteresują Cię inne szkolenia z systemu #WyDra?