#Webinaria #FoKa

Nowy JPK_VAT z deklaracją w systemie FoKa – ważne zmiany

Temat szkolenia:

Nowy JPK_VAT z deklaracją w systemie FoKa – ważne zmiany


Termin i czas trwania:
Szkolenie odbędzie się 18 listopada 2020 r. o godz. 11:00. Spotkanie potrwa około 60 minut.


Formuła szkolenia:
WEBINARIUM


Cel szkolenia:

Szkolenie pozwoli rozszerzyć oraz usystematyzować wiedzę w zakresie konfiguracji i pracy w systemie FoKa w celu przyjmowania oraz agregowania plików jednostkowych JPK_VAT do pliku głównego JPK_VAT (kod systemowy JPK_V7M).


Adresaci szkolenia:
Szkolenie skierowane jest dla pracowników działów finansowych wykorzystujących system FoKa do agregowania rozliczeń VAT w jednostce nadrzędnej.


Program szkolenia:

 1. Konfiguracja systemu FoKa do pracy w module Rozliczenia VAT.
 2. Sposoby przyjmowanie plików jednostkowych JPK_VAT z jednostek podległych.
 3. Przegląd i weryfikacja przyjętych plików jednostkowych JPK_VAT.
 4. Agregowanie podpisanych plików jednostkowych JPK_VAT do pliku głównego JPK_VAT oraz jego: przegląd, weryfikacja i wizualizacja.
 5. Przygotowanie i wysyłka nowego JPK_VAT z deklaracją do Ministerstwa Finansów.

Prowadzący:

Dariusz Lewański – Sputnik Software sp. z o.o.


Informacje organizacyjne:

 1. Można zarejestrować się tylko na to webinarium, które będzie miało dostępny formularz rejestracyjny.
 2. Liczba miejsc jest ograniczona, formularz rejestracyjny na dane webinarium będzie niedostępny po zamknięciu listy Uczestników.
 3. Przed szkoleniem zarejestrowani Uczestnicy otrzymują mailowo dane dostępowe do platformy na której odbywać się będzie szkolenie.
 4. Uczestnicy mogą zadawać pytania do prowadzącego za pośrednictwem czatu, jeśli program szkolenia taką sesję przewiduje.
 5. Szkolenie potrwa około 60 minut.

Aby móc komfortowo korzystać ze szkolenia online zalecamy korzystanie z :

 • komputera z procesorem co najmniej Dual Core 2 Ghz lub wyższy (i3/i5/i7 lub odpowiednik AMD), 4 GB pamięci RAM;
 • łącza internetowego o przepustowości minimum  2,5 Mb/s;
 • głośnika lub słuchawek.
powrót

Zobacz także:

Nowy JPK_VAT z deklaracją w systemie FoKa – ważne zmiany
Temat szkolenia: Nowy JPK_VAT z deklaracją w systemie FoKa – ważne zmiany Termin i czas trwania: Szkolenie odbędzie się 18 listopada 2020 r. o godz. 11:00. Spotkanie potrwa około 60 minut. Formuła szkolenia: WEBINARIUM Cel szkolenia: Szkolenie pozwoli rozszerzyć oraz usystematyzować wiedzę w zakresie konfiguracji i pracy w systemie FoKa w celu przyjmowania oraz agregowania plików jednostkowych JPK_VAT do pliku głównego JPK_VAT (kod systemowy JPK_V7M). Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest dla pracowników działów finansowych wykorzystujących system FoKa do agregowania rozliczeń VAT w jednostce nadrzędnej. Program szkolenia: Konfiguracja systemu FoKa do pracy w module Rozliczenia VAT. Sposoby przyjmowanie plików jednostkowych JPK_VAT z jednostek podległych. Przegląd i weryfikacja przyjętych plików jednostkowych JPK_VAT. Agregowanie podpisanych plików jednostkowych JPK_VAT do pliku głównego JPK_VAT oraz jego: przegląd, weryfikacja i wizualizacja. Przygotowanie i wysyłka nowego JPK_VAT z deklaracją do Ministerstwa Finansów. Prowadzący: Dariusz Lewański – Sputnik Software sp. z o.o. Informacje organizacyjne: Można zarejestrować się tylko na to webinarium, które będzie miało dostępny formularz rejestracyjny. Liczba miejsc jest ograniczona, formularz rejestracyjny na dane webinarium będzie niedostępny po zamknięciu listy Uczestników. Przed szkoleniem zarejestrowani Uczestnicy otrzymują mailowo dane dostępowe do platformy na której odbywać się będzie szkolenie. Uczestnicy mogą zadawać pytania do prowadzącego za pośrednictwem czatu, jeśli program szkolenia taką sesję przewiduje. Szkolenie potrwa około 60 minut. Aby móc komfortowo korzystać ze szkolenia online zalecamy korzystanie z : komputera z procesorem co najmniej Dual Core 2 Ghz lub wyższy (i3/i5/i7 lub odpowiednik AMD), 4 GB pamięci RAM; łącza internetowego o przepustowości minimum  2,5 Mb/s; głośnika lub słuchawek.
Sprawozdania Finansowe w systemie ZSI_Urzad.NT
Temat szkolenia: Sprawozdania Finansowe w systemie ZSI_Urzad.NT Termin i czas trwania: Szkolenie odbędzie się 12 maja 2021 r. o godz. 11:00. Spotkanie potrwa około 60 minut. Formuła szkolenia: WEBINARIUM Cel szkolenia: Szkolenie pozwoli usystematyzować wiedzę w zakresie wykorzystania funkcjonalności generowania oraz konfiguracji Sprawozdań Finansowych w systemie ZSI_Urzad.NT W trakcie szkolenia uczestnicy poznają kroki niezbędne do poprawnego utworzenia struktury sprawozdań, wygenerowania danych oraz opcje wydruku. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników, którzy zajmują się prowadzeniem sprawozdawczości w systemie ZSI_Urzad.NT w module EWKA i BUDŻET. Webinarium jest bezpłatne dla klientów posiadających ważną opiekę autorską na system ZSI_Urzad.NT. Program szkolenia: Omówienie konfiguracji Sprawozdań Finansowych: Utworzenie struktury bilansu jednostki, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszach. Zdefiniowanie kont dla struktury sprawozdania. Kopiowanie struktur na lata przyszłe. Omówienie generowania wyników dla utworzonych struktur Sprawozdań Finansowych. Omówienie właściwości wydruku oraz niezbędnych ustawień. Prowadzący: Barbara Białas – Sputnik Software sp. z o.o. Absolwentka Wydziału Administracji Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach. Od 2015 r. związana z spółką Sputnik Software. Obecnie Menadżer Zespołu ds. Klientów Kluczowych. Swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem wspiera Klientów w zakresie obsługi systemu finansowo – księgowego, budżetowego, środków trwałych oraz mniejszych ewidencji systemu ZSI_Urzad.NT. Informacje organizacyjne: Można zarejestrować się tylko na to webinarium, które będzie miało dostępny formularz rejestracyjny. Liczba miejsc jest ograniczona, formularz rejestracyjny na dane webinarium będzie niedostępny po zamknięciu listy Uczestników. Przed szkoleniem zarejestrowani Uczestnicy otrzymują mailowo dane dostępowe do platformy na której odbywać się będzie szkolenie. Uczestnicy mogą zadawać pytania do prowadzącego za pośrednictwem czatu, jeśli program szkolenia taką sesję przewiduje. Szkolenie potrwa około 60 minut. Aby móc komfortowo korzystać ze szkolenia online zalecamy korzystanie z : komputera z procesorem co najmniej Dual Core 2 Ghz lub wyższy (i3/i5/i7 lub odpowiednik AMD), 4 GB pamięci RAM; łącza internetowego o przepustowości minimum 2,5 Mb/s; głośnika lub słuchawek.
Tytuły Wykonawcze w Foce – konfiguracja, tworzenie oraz eksport do xml
Temat szkolenia: Tytuły Wykonawcze w Foce – konfiguracja, tworzenie oraz eksport do xml Termin i czas trwania: Szkolenie odbędzie się 24 listopada 2021 r. o godz. 11:00. Spotkanie potrwa około 60 minut. Formuła szkolenia: WEBINARIUM Cel szkolenia: Szkolenie pozwoli rozszerzyć oraz usystematyzować wiedzę w zakresie konfiguracji, tworzenia oraz sposobu ich eksportowania do formy elektronicznej XML. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do pracowników zajmujących się prowadzeniem windykacji w module Księgowość podatkowa systemu finansowo-księgowego FoKa. Webinarium jest bezpłatne dla klientów posiadających ważną opiekę autorską na system FoKa. Program szkolenia: Konfiguracja i automatyzacja ustawień oraz parametrów. Wypełnianie tytułu wykonawczego w formacie TW- 1(5). Sprawdzenie poprawności danych względem schematu XSD. Eksport tytułu wykonawczego do pliku XML (wersja elektroniczna). Wizualizacja TW- 1(5) w przeglądarce. Prowadzący: Agnieszka Śpikowska – Sputnik Software sp. z o.o. Informacje organizacyjne: Można zarejestrować się tylko na to webinarium, które będzie miało dostępny formularz rejestracyjny. Liczba miejsc jest ograniczona, formularz rejestracyjny na dane webinarium będzie niedostępny po zamknięciu listy Uczestników. Przed szkoleniem zarejestrowani Uczestnicy otrzymują mailowo dane dostępowe do platformy na której odbywać się będzie szkolenie. Uczestnicy mogą zadawać pytania do prowadzącego za pośrednictwem czatu, jeśli program szkolenia taką sesję przewiduje. Szkolenie potrwa około 60 minut. Aby móc komfortowo korzystać ze szkolenia online zalecamy korzystanie z : komputera z procesorem co najmniej Dual Core 2 Ghz lub wyższy (i3/i5/i7 lub odpowiednik AMD), 4 GB pamięci RAM; łącza internetowego o przepustowości minimum 2,5 Mb/s; głośnika lub słuchawek.

Podczas szkolenia skupimy się na praktycznym omówieniu proponowanego zagadnienia.

Zainteresował Cię temat? Chcesz wziąć udział?

Może zainteresują Cię inne szkolenia z systemu #FoKa?