Moduł Księgowość podatkowa – Przeglądarka Analityka opłat

Posted by & filed under .

Temat szkolenia: Moduł Księgowość podatkowa – Przeglądarka Analityka opłat Termin i czas trwania: Szkolenie odbędzie się 12 kwietnia 2023 r. o godz. 11:00. Spotkanie potrwa około 40 minut. Formuła szkolenia: WEBINARIUM (szkolenie on-line na żywo) Cel szkolenia: Przeprowadzenie szkolenia umożliwi uporządkowanie wiedzy z zakresu parametryzacji przeglądarki Analityka opłat w module Księgowość podatkowa w systemie podatkowym WyDra. Podczas szkolenia zaprezentowane będą sposoby ustawienia filtrów oraz widoków umożliwiające porównanie wartości ze sprawozdaniami Rb-27S i Rb-N. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników, którzy pracują w  module Księgowość podatkowa w Systemie Podatkowym WyDra. Webinarium jest bezpłatne dla klientów posiadających ważną opiekę autorską na system WyDra. Program szkolenia: Lokalizacja przeglądarki (Przeglądarki -> Analityka opłat). Budowa sekcji Filtry (omówienie poszczególnych pozycji). Zapisywanie widoku filtrów oraz ich używanie. Sekcja Opłaty: prezentacja danych z wykorzystaniem filtrów: Dane wyliczane i Grupowanie, budowa widoku celem porówna wartości ze sprawozdaniami Rb-27S i Rb-N. Raport Analityka opłat i jego parametryzacja. Prowadzący: Dariusz Lewański – Nefeni Sp. z o.o. Informacje organizacyjne: Można zarejestrować się tylko na to webinarium, które będzie miało dostępny formularz rejestracyjny. Liczba miejsc jest ograniczona, formularz rejestracyjny na dane webinarium będzie niedostępny po zamknięciu listy Uczestników. Zarejestrowani Uczestnicy otrzymają wiadomość na osobisty adres e-mail, podany podczas rejestracji, z danymi dostępowymi do platformy Zoom, na której odbywać się będzie szkolenie. Przed rozpoczęciem webinarium prosimy o zapoznanie się z informacją – Jak dołączyć do webinarium na Zoom? W trakcie webinarium Uczestnicy mogą zadawać pytania do prowadzącego za pośrednictwem czatu, jeśli program szkolenia taką sesję przewiduje. Aby komfortowo uczestniczyć w szkoleniu on-line zalecamy korzystanie z: komputera z procesorem co najmniej Dual Core 2 Ghz lub wyższy (i3/i5/i7 lub odpowiednik AMD), 4 GB pamięci RAM; łącza internetowego o przepustowości minimum 2,5 Mb/s; głośnika lub słuchawek, klienta stacjonarnego Zoom. Wymagania dotyczące użytkowania klienta stacjonarnego Zoom w systemach operacyjnych Windows, macOS i Linux, znajdziesz tutaj

Nowa przeglądarka dla danych podatkowych w modułach wymiarowych

Posted by & filed under .

Temat szkolenia: Nowa przeglądarka dla danych podatkowych w modułach wymiarowych Termin i czas trwania: Szkolenie odbędzie się 1 marca 2023 r. o godz. 11:00. Spotkanie potrwa około 30 minut. Formuła szkolenia: WEBINARIUM (szkolenie on-line na żywo) Cel szkolenia: Przeprowadzenie szkolenia umożliwi uporządkowanie wiedzy z zakresu parametryzacji oraz korzystania z nowej przeglądarki danych podatkowych, która została dodana do modułów wymiarowych w systemie WyDra. Nowa wyszukiwarka ma na celu poprawę efektywności przeszukiwania danych w porównaniu do innych przeglądarek, a także umożliwia zapisywanie filtrów najczęściej wykonywanych wyświetleń i wyszukiwań. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników, którzy pracują w modułach wymiarowych w Systemie Podatkowym WyDra. Webinarium jest bezpłatne dla klientów posiadających ważną opiekę autorską na system WyDra. Program szkolenia: Lokalizacja nowej przeglądarki (Dane podatkowe — wyszukiwarka). Budowa sekcji Filtry (omówienie poszczególnych pozycji). Zapisywanie widoku filtrów oraz ich używanie. Sekcja Dane: dostosowanie widoku do własnych potrzeb, opcja pełnej walidacji zaznaczonych danych podatkowych. Prowadzący: Dariusz Lewański – Nefeni Sp. z o.o. Informacje organizacyjne: Można zarejestrować się tylko na to webinarium, które będzie miało dostępny formularz rejestracyjny. Liczba miejsc jest ograniczona, formularz rejestracyjny na dane webinarium będzie niedostępny po zamknięciu listy Uczestników. Zarejestrowani Uczestnicy otrzymają wiadomość na osobisty adres e-mail, podany podczas rejestracji, z danymi dostępowymi do platformy Zoom, na której odbywać się będzie szkolenie. Przed rozpoczęciem webinarium prosimy o zapoznanie się z informacją – Jak dołączyć do webinarium na Zoom? W trakcie webinarium Uczestnicy mogą zadawać pytania do prowadzącego za pośrednictwem czatu, jeśli program szkolenia taką sesję przewiduje. Aby komfortowo uczestniczyć w szkoleniu on-line zalecamy korzystanie z: komputera z procesorem co najmniej Dual Core 2 Ghz lub wyższy (i3/i5/i7 lub odpowiednik AMD), 4 GB pamięci RAM; łącza internetowego o przepustowości minimum 2,5 Mb/s; głośnika lub słuchawek, klienta stacjonarnego Zoom. Wymagania dotyczące użytkowania klienta stacjonarnego Zoom w systemach operacyjnych Windows, macOS i Linux, znajdziesz tutaj

Moduł akcyza – parametryzacja i obsługa wniosków w roku 2023

Posted by & filed under .

Temat szkolenia: Moduł akcyza – parametryzacja i obsługa wniosków w roku 2023 Termin i czas trwania: Szkolenie odbędzie się 8 lutego 2023 r. o godz. 11:00. Spotkanie potrwa około 60 minut. Formuła szkolenia: WEBINARIUM (szkolenie on-line na żywo) Cel szkolenia: Szkolenie pozwoli usystematyzować wiedzę w zakresie parametryzacji modułu Akcyza systemu podatkowego WyDra na rok 2023. W trakcie szkolenia użytkownicy systemu poznają kroki wraz z czynnościami do wykonania w celu obsługi wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych składanych w pierwszym terminie roku 2023. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest dla pracowników urzędu zajmujących się w systemie podatkowym WyDra obsługą wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Webinarium jest bezpłatne dla klientów posiadających ważną opiekę autorską na system WyDra. Program szkolenia: Parametryzacja modułu Akcyza na 2023 rok: szablony autonumeracji (decyzja, wniosek, znak sprawy), zmiana domyślnego roku oraz inne ustawienia, zmiana stawek, współczynników oraz terminów zwrotu, zmiana tekstów do raportów. Obsługa wniosków o zwrot podatku akcyzowego. Wyliczenie zwrotów do zarejestrowanych wniosków na I okres. Wygenerowanie decyzji do zarejestrowanych wniosków. Wydruk zestawienia wydanych decyzji. Prowadzący: Dariusz Lewański – Nefeni Sp. z o.o. Informacje organizacyjne: Można zarejestrować się tylko na to webinarium, które będzie miało dostępny formularz rejestracyjny. Liczba miejsc jest ograniczona, formularz rejestracyjny na dane webinarium będzie niedostępny po zamknięciu listy Uczestników. Zarejestrowani Uczestnicy otrzymają wiadomość na osobisty adres e-mail, podany podczas rejestracji, z danymi dostępowymi do platformy Zoom, na której odbywać się będzie szkolenie. Przed rozpoczęciem webinarium prosimy o zapoznanie się z informacją – Jak dołączyć do webinarium na Zoom? W trakcie webinarium Uczestnicy mogą zadawać pytania do prowadzącego za pośrednictwem czatu, jeśli program szkolenia taką sesję przewiduje. Aby komfortowo uczestniczyć w szkoleniu on-line zalecamy korzystanie z: komputera z procesorem co najmniej Dual Core 2 Ghz lub wyższy (i3/i5/i7 lub odpowiednik AMD), 4 GB pamięci RAM; łącza internetowego o przepustowości minimum 2,5 Mb/s; głośnika lub słuchawek, klienta stacjonarnego Zoom. Wymagania dotyczące użytkowania klienta stacjonarnego Zoom w systemach operacyjnych Windows, macOS i Linux, znajdziesz tutaj

Moduł nieruchomości – masowy wymiar i wydruk decyzji na 2023 rok

Posted by & filed under .

Temat szkolenia: Moduł nieruchomości – masowy wymiar i wydruk decyzji na 2023 rok Termin i czas trwania: Szkolenie odbędzie się 25 stycznia 2023 r. o godz. 11:00. Spotkanie potrwa około 60 minut. Formuła szkolenia: WEBINARIUM (szkolenie on-line na żywo) Cel szkolenia: Szkolenie pozwoli usystematyzować wiedzę w zakresie masowego wymiaru (wykonanie naliczenia podatków dla osób fizycznych) oraz wydruku decyzji w systemie podatkowym WyDra na 2023 rok w module Nieruchomości. W trakcie szkolenia użytkownicy systemu WyDra poznają kroki wraz z czynnościami, jakie należy wykonania w celu dokonania masowego wymiaru i wydruku decyzji. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest dla pracowników działów podatkowych wykorzystujących System Podatkowy WyDra do naliczania podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego w tym pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego dla osób fizycznych. Webinarium jest bezpłatne dla klientów posiadających ważną opiekę autorską na system WyDra. Program szkolenia: Parametryzacja i porządkowanie bazy. Próbny wymiar dla wybranych Danych Podatkowych. Masowy wymiar. Wybór Danych Podatkowych do masowego generowania decyzji. Drukowanie decyzji oraz dokumentów towarzyszących. Prowadzący: Dariusz Lewański – Nefeni Sp. z o.o. Informacje organizacyjne: Można zarejestrować się tylko na to webinarium, które będzie miało dostępny formularz rejestracyjny. Liczba miejsc jest ograniczona, formularz rejestracyjny na dane webinarium będzie niedostępny po zamknięciu listy Uczestników. Zarejestrowani Uczestnicy otrzymają wiadomość na osobisty adres e-mail, podany podczas rejestracji, z danymi dostępowymi do platformy Zoom, na której odbywać się będzie szkolenie. Przed rozpoczęciem webinarium prosimy o zapoznanie się z informacją – Jak dołączyć do webinarium na Zoom? W trakcie webinarium Uczestnicy mogą zadawać pytania do prowadzącego za pośrednictwem czatu. Nie pozostawimy żadnego pytania bez odpowiedzi. Aby komfortowo uczestniczyć w szkoleniu on-line, zalecamy korzystanie z: komputera z procesorem co najmniej Dual Core 2 Ghz lub wyższy (i3/i5/i7 lub odpowiednik AMD), 4 GB pamięci RAM; łącza internetowego o przepustowości minimum 2,5 Mb/s; głośnika lub słuchawek, klienta stacjonarnego Zoom. Wymagania dotyczące użytkowania klienta stacjonarnego Zoom w systemach operacyjnych Windows, macOS i Linux, znajdziesz tutaj.

Rok 2023 w systemie WyDra – moduł Odpady

Posted by & filed under .

Temat szkolenia: Rok 2023 w systemie WyDra – moduł Odpady Termin i czas trwania: Szkolenie odbędzie się 30 listopada 2022 r. o godz. 11:00. Spotkanie potrwa około 30 minut. Formuła szkolenia: WEBINARIUM (szkolenie on-line na żywo) Cel szkolenia: Szkolenie pozwoli usystematyzować wiedzę w zakresie czynności, jakie należy wykonać przed otwarciem nowego 2023 roku w module Odpady systemu WyDra. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do pracowników zajmujących się wymiarowaniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w systemie WyDra. Webinarium jest bezpłatne dla klientów posiadających ważną opiekę autorską na System Podatkowy WyDra. Program szkolenia: Konfiguracja stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujących w nowym roku. Wykonanie próbnego wymiaru dla wybranych danych podatkowych i weryfikacja poprawności naliczeń. Zmiana roku i porządkowanie bazy danych. Utworzenie masowego wymiaru dla aktywnych danych podatkowych. Masowe generowanie dokumentów. Księgowanie dokumentów w module Księgowości Podatkowej systemu WyDra. Prowadzący: Wiktor Bonowicz – Nefeni Sp. z o.o. Informacje organizacyjne: Można zarejestrować się tylko na to webinarium, które będzie miało dostępny formularz rejestracyjny. Liczba miejsc jest ograniczona, formularz rejestracyjny na dane webinarium będzie niedostępny po zamknięciu listy Uczestników. Zarejestrowani Uczestnicy otrzymają wiadomość na osobisty adres e-mail, podany podczas rejestracji, z danymi dostępowymi do platformy Zoom, na której odbywać się będzie szkolenie. Przed rozpoczęciem webinarium prosimy o zapoznanie się z informacją – Jak dołączyć do webinarium na Zoom? W trakcie webinarium Uczestnicy mogą zadawać pytania do prowadzącego za pośrednictwem czatu. Nie pozostawimy żadnego pytania bez odpowiedzi. Aby komfortowo uczestniczyć w szkoleniu on-line, zalecamy korzystanie z: komputera z procesorem co najmniej Dual Core 2 Ghz lub wyższy (i3/i5/i7 lub odpowiednik AMD), 4 GB pamięci RAM; łącza internetowego o przepustowości minimum 2,5 Mb/s; głośnika lub słuchawek, klienta stacjonarnego Zoom. Wymagania dotyczące użytkowania klienta stacjonarnego Zoom w systemach operacyjnych Windows, macOS i Linux, znajdziesz tutaj.

WyDra – Nowa Baza Wiedzy

Posted by & filed under .

Temat szkolenia: WyDra – Nowa Baza Wiedzy Termin i czas trwania: Szkolenie odbędzie się 26 października 2022 r. o godz. 11:00. Spotkanie potrwa około 40 minut. Formuła szkolenia: WEBINARIUM (szkolenie on-line na żywo) Cel szkolenia: Podczas szkolenia zaprezentujemy naszą nową bazę wiedzy. Baza Wiedzy zawiera: nagrania z webinariów, filmy instruktażowe, instrukcje obsługi oprogramowania, opisy kluczowych procesów, a także informacje o najnowszych wersjach naszych systemów. Baza będzie sukcesywnie rozbudowywana i aktualizowana. Uruchomienie Bazy Wiedzy jest kolejnym przedsięwzięciem mającym na celu doskonalenie naszych usług, związanych z użytkowanymi systemami. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników, którzy pracują w Systemie Podatkowy WyDra. Webinarium jest bezpłatne dla klientów posiadających ważną opiekę autorską na system WyDra. Program szkolenia: Sposoby dostępu do nowej Bazy Wiedzy: baza wiedzy dostępna poprzez system obsługi serwisowej, baza wiedzy wbudowana w system WyDra. Omówienie budowy nowej Bazy Wiedzy. Metody prezentowania i wyszukiwania informacji w nowej Bazie Wiedzy. Prowadzący: Dariusz Lewański – Nefeni Sp. z o.o. Informacje organizacyjne: Można zarejestrować się tylko na to webinarium, które będzie miało dostępny formularz rejestracyjny. Liczba miejsc jest ograniczona, formularz rejestracyjny na dane webinarium będzie niedostępny po zamknięciu listy Uczestników. Zarejestrowani Uczestnicy otrzymają wiadomość na osobisty adres e-mail, podany podczas rejestracji, z danymi dostępowymi do platformy Zoom, na której odbywać się będzie szkolenie. Przed rozpoczęciem webinarium prosimy o zapoznanie się z informacją – Jak dołączyć do webinarium na Zoom? W trakcie webinarium Uczestnicy mogą zadawać pytania do prowadzącego za pośrednictwem czatu. Nie pozostawimy żadnego pytania bez odpowiedzi. Aby komfortowo uczestniczyć w szkoleniu on-line zalecamy korzystanie z: komputera z procesorem co najmniej Dual Core 2 Ghz lub wyższy (i3/i5/i7 lub odpowiednik AMD), 4 GB pamięci RAM; łącza internetowego o przepustowości minimum 2,5 Mb/s; głośnika lub słuchawek, klienta stacjonarnego Zoom. Wymagania dotyczące użytkowania klienta stacjonarnego Zoom w systemach operacyjnych Windows, macOS i Linux, znajdziesz tutaj.

Moduł Nieruchomości –  zmiany w parametryzacji Decyzja wzór ogólny

Posted by & filed under .

Temat szkolenia: Moduł Nieruchomości – zmiany w parametryzacji Decyzja wzór ogólny Termin i czas trwania: Szkolenie odbędzie się 5 października 2022 r. o godz. 11:00. Spotkanie potrwa około 40 minut. Formuła szkolenia: WEBINARIUM (szkolenie on-line na żywo) Cel szkolenia: Szkolenie pozwoli poszerzyć wiedzę z działania systemu podatkowego WyDra  w zakresie zmian w parametryzacji, uwzględnianych podczas wydruku raportu systemowego „Decyzja wzór ogólny”. W trakcie szkolenia zostanie zaprezentowany w szczegółach wymiaru/decyzji – nowy blok (+Teksty na wydruku), umożliwiający umieszczenie tekstów, które użytkownik może dostosować w trybie indywidualnym (dla konkretnej decyzji) oraz nowe parametry wydruku. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest dla użytkownika modułu Nieruchomości – System Podatkowy WyDra. Webinarium jest bezpłatne dla klientów posiadających ważną opiekę autorską na System Podatkowy WyDra. Program szkolenia: Parametryzacja nowego bloku w szczegółach wymiaru/decyzji – Teksty na wydruku. Nowe parametry wydruku raportu systemowego „Decyzja wzór ogólny”: sekcja informacje ogólne – Nadawca; sekcja opcje wydruku – Układ podatników (stron postępowania) na dokumencie: wielowiersz, jeden wiersz. Wydruk raportu systemowego „Decyzja wzór ogólny” z uwzględnieniem zmodyfikowanych tekstów do wydruku oraz nowych parametrów. Prowadzący: Dariusz Lewański – Nefeni Sp. z o.o. Informacje organizacyjne: Można zarejestrować się tylko na to webinarium, które będzie miało dostępny formularz rejestracyjny. Liczba miejsc jest ograniczona, formularz rejestracyjny na dane webinarium będzie niedostępny po zamknięciu listy Uczestników. Zarejestrowani Uczestnicy otrzymają wiadomość na osobisty adres e-mail, podany podczas rejestracji, z danymi dostępowymi do platformy Zoom, na której odbywać się będzie szkolenie. Przed rozpoczęciem webinarium prosimy o zapoznanie się z informacją – Jak dołączyć do webinarium na Zoom? W trakcie webinarium Uczestnicy mogą zadawać pytania do prowadzącego za pośrednictwem czatu. Nie pozostawimy żadnego pytania bez odpowiedzi. Aby komfortowo uczestniczyć w szkoleniu on-line zalecamy korzystanie z: komputera z procesorem co najmniej Dual Core 2 Ghz lub wyższy (i3/i5/i7 lub odpowiednik AMD), 4 GB pamięci RAM; łącza internetowego o przepustowości minimum 2,5 Mb/s; głośnika lub słuchawek, klienta stacjonarnego Zoom. Wymagania dotyczące użytkowania klienta stacjonarnego Zoom w systemach operacyjnych Windows, macOS i Linux, znajdziesz tutaj.

Moduł Odpady – przygotowanie zawiadomienia o zmianie wysokości opłaty

Posted by & filed under .

Temat szkolenia: Moduł Odpady – przygotowanie zawiadomienia o zmianie wysokości opłaty Termin i czas trwania: Szkolenie odbędzie się 18 maja 2022 r. o godz. 11:00. Spotkanie potrwa około 40 minut. Formuła szkolenia: WEBINARIUM Cel szkolenia: Szkolenie pozwoli usystematyzować wiedzę co do kroków, które należy wykonać w celu przygotowania wydruku zawiadomienia o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do pracowników zajmujących się wymiarowaniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w systemie WyDra. Webinarium jest bezpłatne dla klientów posiadających ważną opiekę autorską na system WyDra. Program szkolenia: Konfiguracja raportu systemowego „Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty”: przygotowanie tekstów do raportu, w tym zastosowanie znaczników formatowania HTML; dodanie szablonu parametryzacji oraz ustawienie zapamiętywanych filtrów, w tym parametrów dostosowania części adresowej do koperty z okienkiem. Przedstawienie dostępnych wydruków związanych z zawiadomieniem: nalepki na potwierdzenie odbioru (różne wzory); dodanie szablonu parametryzacji dla raportu systemowego „Potwierdzenie odbioru – Poczta Polska” oraz ustawienie zapamiętywanych filtrów, w tym parametrów dostosowania części adresowej. Masowy wydruk zawiadomień oraz potwierdzeń odbioru z uwzględnianiem zdefiniowanej konfiguracji. Prowadzący: Sylwia Buchacz – Sputnik Software sp. z o.o. Informacje organizacyjne: Można zarejestrować się tylko na to webinarium, które będzie miało dostępny formularz rejestracyjny. Liczba miejsc jest ograniczona, formularz rejestracyjny na dane webinarium będzie niedostępny po zamknięciu listy Uczestników. Przed szkoleniem zarejestrowani Uczestnicy otrzymują mailowo dane dostępowe do platformy na której odbywać się będzie szkolenie. Uczestnicy mogą zadawać pytania do prowadzącego za pośrednictwem czatu, jeśli program szkolenia taką sesję przewiduje. Szkolenie potrwa około 60 minut. Aby móc komfortowo korzystać ze szkolenia online zalecamy korzystanie z : komputera z procesorem co najmniej Dual Core 2 Ghz lub wyższy (i3/i5/i7 lub odpowiednik AMD), 4 GB pamięci RAM; łącza internetowego o przepustowości minimum 2,5 Mb/s; głośnika lub słuchawek.

Moduł Nieruchomości – funkcjonalności dla zaawansowanego użytkownika

Posted by & filed under .

Temat szkolenia: Moduł Nieruchomości – funkcjonalności dla zaawansowanego użytkownika Termin i czas trwania: Szkolenie odbędzie się 27 kwietnia 2022 r. o godz. 11:00. Spotkanie potrwa około 40 minut. Formuła szkolenia: WEBINARIUM (szkolenie on-line na żywo) Cel szkolenia: Szkolenie pozwoli poszerzyć wiedzę w zakresie parametryzacji modułu Nieruchomości systemu podatkowego WyDra. W trakcie szkolenia zostaną zaprezentowane praktyczne funkcjonalności ułatwiające pracę w module Nieruchomości dotyczące raportu systemowego „Decyzja wzór ogólny”. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest dla zaawansowanego użytkownika oraz administratora modułu Nieruchomości systemu podatkowego WyDra. Webinarium jest bezpłatne dla klientów posiadających ważną opiekę autorską na system WyDra. Program szkolenia: Konfiguracja raportu systemowego „Decyzja wzór ogólny”: dodanie szablonu parametryzacji oraz ustawienie zapamiętywanych filtrów, w tym parametrów dostosowania części adresowej do koperty z okienkiem, budowa oznaczeń przedmiotu opodatkowania na decyzji, użycie znaczników HTML w tekstach do raportów. Wydruk raportu systemowego „Decyzja wzór ogólny” z uwzględnieniem zdefiniowanej konfiguracji. Prowadzący: Dariusz Lewański – Sputnik Software sp. z o.o. Informacje organizacyjne: Można zarejestrować się tylko na to webinarium, które będzie miało dostępny formularz rejestracyjny. Liczba miejsc jest ograniczona, formularz rejestracyjny na dane webinarium będzie niedostępny po zamknięciu listy Uczestników. Zarejestrowani Uczestnicy otrzymają wiadomość na osobisty adres e-mail, podany podczas rejestracji, z danymi dostępowymi do platformy Zoom, na której odbywać się będzie szkolenie. Przed rozpoczęciem webinarium prosimy o zapoznanie się z informacją – Jak dołączyć do webinarium na Zoom? W trakcie webinarium Uczestnicy mogą zadawać pytania do prowadzącego za pośrednictwem czatu, jeśli program szkolenia taką sesję przewiduje. Aby komfortowo uczestniczyć w szkoleniu on-line zalecamy korzystanie z: komputera z procesorem co najmniej Dual Core 2 Ghz lub wyższy (i3/i5/i7 lub odpowiednik AMD), 4 GB pamięci RAM; łącza internetowego o przepustowości minimum 2,5 Mb/s; głośnika lub słuchawek, klienta stacjonarnego Zoom. Wymagania dotyczące użytkowania klienta stacjonarnego Zoom w systemach operacyjnych Windows, macOS i Linux, znajdziesz tutaj

WyDra – upomnienia i tytuły wykonawcze w module Księgowość podatkowa

Posted by & filed under .

Temat szkolenia: WyDra – upomnienia i tytuły wykonawcze w module Księgowość podatkowa Termin i czas trwania: Szkolenie odbędzie się 13 kwietnia 2022 r. o godz. 11:00. Spotkanie potrwa około 60 minut. Formuła szkolenia: WEBINARIUM (szkolenie on-line na żywo) Cel szkolenia: Szkolenie pozwoli rozszerzyć oraz usystematyzować wiedzę w zakresie konfiguracji i tworzenia upomnień oraz tytułów wykonawczych w module Księgowość podatkowa w systemie podatkowym WyDra. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do pracowników zajmujących się windykacją w module Księgowość podatkowa w systemie podatkowym WyDra. Webinarium jest bezpłatne dla klientów posiadających ważną opiekę autorską na system WyDra. Program szkolenia: Konfiguracja ustawień i parametrów systemu dotyczących upomnień oraz tytułów wykonawczych. Sposoby dodawania upomnień w systemie. Dodawanie i wypełnianie tytułu wykonawczego w formacie TW-1(5). Sprawdzenie poprawności danych względem schematu XSD. Wizualizacja TW- 1(5) w przeglądarce oraz wydruk tytułu wykonawczego. Eksport tytułu wykonawczego do pliku XML (wersja elektroniczna). Prowadzący: Agnieszka Śpikowska – Sputnik Software sp. z o.o. Informacje organizacyjne: Można zarejestrować się tylko na to webinarium, które będzie miało dostępny formularz rejestracyjny. Liczba miejsc jest ograniczona, formularz rejestracyjny na dane webinarium będzie niedostępny po zamknięciu listy Uczestników. Zarejestrowani Uczestnicy otrzymają wiadomość na osobisty adres e-mail, podany podczas rejestracji, z danymi dostępowymi do platformy Zoom, na której odbywać się będzie szkolenie. Przed rozpoczęciem webinarium prosimy o zapoznanie się z informacją – Jak dołączyć do webinarium na Zoom? W trakcie webinarium Uczestnicy mogą zadawać pytania do prowadzącego za pośrednictwem czatu, jeśli program szkolenia taką sesję przewiduje. Aby komfortowo uczestniczyć w szkoleniu on-line zalecamy korzystanie z: komputera z procesorem co najmniej Dual Core 2 Ghz lub wyższy (i3/i5/i7 lub odpowiednik AMD), 4 GB pamięci RAM; łącza internetowego o przepustowości minimum 2,5 Mb/s; głośnika lub słuchawek, klienta stacjonarnego Zoom. Wymagania dotyczące użytkowania klienta stacjonarnego Zoom w systemach operacyjnych Windows, macOS i Linux, znajdziesz tutaj