Moduł Nieruchomości –  zmiany w parametryzacji Decyzja wzór ogólny

Posted by & filed under .

Zarejestruj się Temat szkolenia: Moduł Nieruchomości – zmiany w parametryzacji Decyzja wzór ogólny Termin i czas trwania: Szkolenie odbędzie się 5 października 2022 r. o godz. 11:00. Spotkanie potrwa około 30 minut. Formuła szkolenia: WEBINARIUM (szkolenie on-line na żywo) Cel szkolenia: Szkolenie pozwoli poszerzyć wiedzę z działania systemu podatkowego WyDra  w zakresie zmian w parametryzacji, uwzględnianych podczas wydruku raportu systemowego „Decyzja wzór ogólny”. W trakcie szkolenia zostanie zaprezentowany w szczegółach wymiaru/decyzji – nowy blok (+Teksty na wydruku), umożliwiający umieszczenie tekstów, które użytkownik może dostosować w trybie indywidualnym (dla konkretnej decyzji) oraz nowy parametr w opcji wydruku. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest dla użytkownika modułu Nieruchomości – System Podatkowy WyDra. Webinarium jest bezpłatne dla klientów posiadających ważną opiekę autorską na System Podatkowy WyDra. Program szkolenia: Parametryzacja nowego bloku w szczegółach wymiaru/decyzji – Teksty do raportu. Nowy parametr w opcji wydruku „Decyzja wzór ogólny” – Układ podatników (stron postępowania) na dokumencie: wielowiersz, jeden wiersz. Wydruk raportu systemowego „Decyzja wzór ogólny” z uwzględnieniem zmodyfikowanych tekstów do wydruku oraz nowego parametru. Prowadzący: Dariusz Lewański – Nefeni Sp. z o.o. Informacje organizacyjne: Można zarejestrować się tylko na to webinarium, które będzie miało dostępny formularz rejestracyjny. Liczba miejsc jest ograniczona, formularz rejestracyjny na dane webinarium będzie niedostępny po zamknięciu listy Uczestników. Zarejestrowani Uczestnicy otrzymają wiadomość na osobisty adres e-mail, podany podczas rejestracji, z danymi dostępowymi do platformy Zoom, na której odbywać się będzie szkolenie. Przed rozpoczęciem webinarium prosimy o zapoznanie się z informacją – Jak dołączyć do webinarium na Zoom? W trakcie webinarium Uczestnicy mogą zadawać pytania do prowadzącego za pośrednictwem czatu. Nie pozostawimy żadnego pytania bez odpowiedzi. Aby komfortowo uczestniczyć w szkoleniu on-line zalecamy korzystanie z: komputera z procesorem co najmniej Dual Core 2 Ghz lub wyższy (i3/i5/i7 lub odpowiednik AMD), 4 GB pamięci RAM; łącza internetowego o przepustowości minimum 2,5 Mb/s; głośnika lub słuchawek, klienta stacjonarnego Zoom. Wymagania dotyczące użytkowania klienta stacjonarnego Zoom w systemach operacyjnych Windows, macOS i Linux, znajdziesz tutaj.

Moduł Odpady – przygotowanie zawiadomienia o zmianie wysokości opłaty

Posted by & filed under .

Temat szkolenia: Moduł Odpady – przygotowanie zawiadomienia o zmianie wysokości opłaty Termin i czas trwania: Szkolenie odbędzie się 18 maja 2022 r. o godz. 11:00. Spotkanie potrwa około 40 minut. Formuła szkolenia: WEBINARIUM Cel szkolenia: Szkolenie pozwoli usystematyzować wiedzę co do kroków, które należy wykonać w celu przygotowania wydruku zawiadomienia o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do pracowników zajmujących się wymiarowaniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w systemie WyDra. Webinarium jest bezpłatne dla klientów posiadających ważną opiekę autorską na system WyDra. Program szkolenia: Konfiguracja raportu systemowego „Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty”: przygotowanie tekstów do raportu, w tym zastosowanie znaczników formatowania HTML; dodanie szablonu parametryzacji oraz ustawienie zapamiętywanych filtrów, w tym parametrów dostosowania części adresowej do koperty z okienkiem. Przedstawienie dostępnych wydruków związanych z zawiadomieniem: nalepki na potwierdzenie odbioru (różne wzory); dodanie szablonu parametryzacji dla raportu systemowego „Potwierdzenie odbioru – Poczta Polska” oraz ustawienie zapamiętywanych filtrów, w tym parametrów dostosowania części adresowej. Masowy wydruk zawiadomień oraz potwierdzeń odbioru z uwzględnianiem zdefiniowanej konfiguracji. Prowadzący: Sylwia Buchacz – Sputnik Software sp. z o.o. Informacje organizacyjne: Można zarejestrować się tylko na to webinarium, które będzie miało dostępny formularz rejestracyjny. Liczba miejsc jest ograniczona, formularz rejestracyjny na dane webinarium będzie niedostępny po zamknięciu listy Uczestników. Przed szkoleniem zarejestrowani Uczestnicy otrzymują mailowo dane dostępowe do platformy na której odbywać się będzie szkolenie. Uczestnicy mogą zadawać pytania do prowadzącego za pośrednictwem czatu, jeśli program szkolenia taką sesję przewiduje. Szkolenie potrwa około 60 minut. Aby móc komfortowo korzystać ze szkolenia online zalecamy korzystanie z : komputera z procesorem co najmniej Dual Core 2 Ghz lub wyższy (i3/i5/i7 lub odpowiednik AMD), 4 GB pamięci RAM; łącza internetowego o przepustowości minimum 2,5 Mb/s; głośnika lub słuchawek.

Moduł Nieruchomości – funkcjonalności dla zaawansowanego użytkownika

Posted by & filed under .

Temat szkolenia: Moduł Nieruchomości – funkcjonalności dla zaawansowanego użytkownika Termin i czas trwania: Szkolenie odbędzie się 27 kwietnia 2022 r. o godz. 11:00. Spotkanie potrwa około 40 minut. Formuła szkolenia: WEBINARIUM (szkolenie on-line na żywo) Cel szkolenia: Szkolenie pozwoli poszerzyć wiedzę w zakresie parametryzacji modułu Nieruchomości systemu podatkowego WyDra. W trakcie szkolenia zostaną zaprezentowane praktyczne funkcjonalności ułatwiające pracę w module Nieruchomości dotyczące raportu systemowego „Decyzja wzór ogólny”. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest dla zaawansowanego użytkownika oraz administratora modułu Nieruchomości systemu podatkowego WyDra. Webinarium jest bezpłatne dla klientów posiadających ważną opiekę autorską na system WyDra. Program szkolenia: Konfiguracja raportu systemowego „Decyzja wzór ogólny”: dodanie szablonu parametryzacji oraz ustawienie zapamiętywanych filtrów, w tym parametrów dostosowania części adresowej do koperty z okienkiem, budowa oznaczeń przedmiotu opodatkowania na decyzji, użycie znaczników HTML w tekstach do raportów. Wydruk raportu systemowego „Decyzja wzór ogólny” z uwzględnieniem zdefiniowanej konfiguracji. Prowadzący: Dariusz Lewański – Sputnik Software sp. z o.o. Informacje organizacyjne: Można zarejestrować się tylko na to webinarium, które będzie miało dostępny formularz rejestracyjny. Liczba miejsc jest ograniczona, formularz rejestracyjny na dane webinarium będzie niedostępny po zamknięciu listy Uczestników. Zarejestrowani Uczestnicy otrzymają wiadomość na osobisty adres e-mail, podany podczas rejestracji, z danymi dostępowymi do platformy Zoom, na której odbywać się będzie szkolenie. Przed rozpoczęciem webinarium prosimy o zapoznanie się z informacją – Jak dołączyć do webinarium na Zoom? W trakcie webinarium Uczestnicy mogą zadawać pytania do prowadzącego za pośrednictwem czatu, jeśli program szkolenia taką sesję przewiduje. Aby komfortowo uczestniczyć w szkoleniu on-line zalecamy korzystanie z: komputera z procesorem co najmniej Dual Core 2 Ghz lub wyższy (i3/i5/i7 lub odpowiednik AMD), 4 GB pamięci RAM; łącza internetowego o przepustowości minimum 2,5 Mb/s; głośnika lub słuchawek, klienta stacjonarnego Zoom. Wymagania dotyczące użytkowania klienta stacjonarnego Zoom w systemach operacyjnych Windows, macOS i Linux, znajdziesz tutaj

WyDra – upomnienia i tytuły wykonawcze w module Księgowość podatkowa

Posted by & filed under .

Temat szkolenia: WyDra – upomnienia i tytuły wykonawcze w module Księgowość podatkowa Termin i czas trwania: Szkolenie odbędzie się 13 kwietnia 2022 r. o godz. 11:00. Spotkanie potrwa około 60 minut. Formuła szkolenia: WEBINARIUM (szkolenie on-line na żywo) Cel szkolenia: Szkolenie pozwoli rozszerzyć oraz usystematyzować wiedzę w zakresie konfiguracji i tworzenia upomnień oraz tytułów wykonawczych w module Księgowość podatkowa w systemie podatkowym WyDra. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do pracowników zajmujących się windykacją w module Księgowość podatkowa w systemie podatkowym WyDra. Webinarium jest bezpłatne dla klientów posiadających ważną opiekę autorską na system WyDra. Program szkolenia: Konfiguracja ustawień i parametrów systemu dotyczących upomnień oraz tytułów wykonawczych. Sposoby dodawania upomnień w systemie. Dodawanie i wypełnianie tytułu wykonawczego w formacie TW-1(5). Sprawdzenie poprawności danych względem schematu XSD. Wizualizacja TW- 1(5) w przeglądarce oraz wydruk tytułu wykonawczego. Eksport tytułu wykonawczego do pliku XML (wersja elektroniczna). Prowadzący: Agnieszka Śpikowska – Sputnik Software sp. z o.o. Informacje organizacyjne: Można zarejestrować się tylko na to webinarium, które będzie miało dostępny formularz rejestracyjny. Liczba miejsc jest ograniczona, formularz rejestracyjny na dane webinarium będzie niedostępny po zamknięciu listy Uczestników. Zarejestrowani Uczestnicy otrzymają wiadomość na osobisty adres e-mail, podany podczas rejestracji, z danymi dostępowymi do platformy Zoom, na której odbywać się będzie szkolenie. Przed rozpoczęciem webinarium prosimy o zapoznanie się z informacją – Jak dołączyć do webinarium na Zoom? W trakcie webinarium Uczestnicy mogą zadawać pytania do prowadzącego za pośrednictwem czatu, jeśli program szkolenia taką sesję przewiduje. Aby komfortowo uczestniczyć w szkoleniu on-line zalecamy korzystanie z: komputera z procesorem co najmniej Dual Core 2 Ghz lub wyższy (i3/i5/i7 lub odpowiednik AMD), 4 GB pamięci RAM; łącza internetowego o przepustowości minimum 2,5 Mb/s; głośnika lub słuchawek, klienta stacjonarnego Zoom. Wymagania dotyczące użytkowania klienta stacjonarnego Zoom w systemach operacyjnych Windows, macOS i Linux, znajdziesz tutaj

Moduł akcyza w roku 2022 – parametryzacja i obsługa wniosków

Posted by & filed under .

Temat szkolenia: Moduł akcyza w roku 2022 – parametryzacja i obsługa wniosków Termin i czas trwania: Szkolenie odbędzie się 16 lutego 2022 r. o godz. 11:00. Spotkanie potrwa około 70 minut. Formuła szkolenia: WEBINARIUM (szkolenie on-line na żywo) Cel szkolenia: Szkolenie pozwoli usystematyzować wiedzę w zakresie parametryzacji modułu Akcyza systemu podatkowego WyDra na nowy rok 2022. W trakcie szkolenia użytkownicy systemu WyDra poznają kroki w sekwencji okresowej wraz z czynnościami do wykonania w celu obsługi wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych składanych w pierwszym terminie roku 2022. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest dla pracowników urzędu zajmujących się w module Akcyza systemu podatkowego WyDra obsługą wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Webinarium jest bezpłatne dla klientów posiadających ważną opiekę autorską na system WyDra. Program szkolenia: Szablony autonumeracji: decyzji, wniosku o zwrot podatku akcyzowego, znaku sprawy. Zmiana roku dla modułu. Parametryzacja: stawek, współczynników oraz terminów zwrotu, tekstów do raportów. Obsługa wniosków o zwrot podatku akcyzowego. Prowadzący: Dariusz Lewański – Sputnik Software sp. z o.o. Informacje organizacyjne: Można zarejestrować się tylko na to webinarium, które będzie miało dostępny formularz rejestracyjny. Liczba miejsc jest ograniczona, formularz rejestracyjny na dane webinarium będzie niedostępny po zamknięciu listy Uczestników. Zarejestrowani Uczestnicy otrzymają wiadomość na osobisty adres e-mail, podany podczas rejestracji, z danymi dostępowymi do platformy Zoom, na której odbywać się będzie szkolenie. Przed rozpoczęciem webinarium prosimy o zapoznanie się z informacją – Jak dołączyć do webinarium na Zoom? W trakcie webinarium Uczestnicy mogą zadawać pytania do prowadzącego za pośrednictwem czatu, jeśli program szkolenia taką sesję przewiduje. Aby komfortowo uczestniczyć w szkoleniu on-line zalecamy korzystanie z: komputera z procesorem co najmniej Dual Core 2 Ghz lub wyższy (i3/i5/i7 lub odpowiednik AMD), 4 GB pamięci RAM; łącza internetowego o przepustowości minimum 2,5 Mb/s; głośnika lub słuchawek, klienta stacjonarnego Zoom. Wymagania dotyczące użytkowania klienta stacjonarnego Zoom w systemach operacyjnych Windows, macOS i Linux, znajdziesz tutaj

Moduł pojazdy w roku 2022 – parametryzacja i księgowanie deklaracji

Posted by & filed under .

Temat szkolenia: Moduł pojazdy w roku 2022 – parametryzacja i księgowanie deklaracji Termin i czas trwania: Szkolenie odbędzie się 9 lutego 2022 r. o godz. 11:00. Spotkanie potrwa około 60 minut. Formuła szkolenia: WEBINARIUM (szkolenie on-line na żywo) Cel szkolenia: Szkolenie pozwoli usystematyzować wiedzę w zakresie parametryzacji modułu pojazdy oraz obsługi wpływających deklaracji na podatek od środków transportowych na rok 2022 w systemie podatkowym WyDra. W trakcie szkolenia użytkownicy systemu WyDra poznają między innymi kroki w sekwencji rutynowej wraz z czynnościami do wykonania w celu sporządzenia przypisu podatku na podstawie deklaracji. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest dla pracowników działów podatkowych wykorzystujących system WyDra do obsługi przypisu podatku od środków transportowych. Webinarium jest bezpłatne dla klientów posiadających ważną opiekę autorską na system WyDra. Program szkolenia: Szablony autonumeracji deklaracji oraz znaku sprawy. Zmiana roku dla modułu. Stawki podatku od środków transportowych na rok 2022. Porządkowanie bazy. Dane Podatkowe: aktualizacja danych w sekcjach Dane podstawowe oraz Środki transportowe, weryfikacja wymiaru i księgowanie deklaracji. Prowadzący: Dariusz Lewański – Sputnik Software sp. z o.o. Informacje organizacyjne: Można zarejestrować się tylko na to webinarium, które będzie miało dostępny formularz rejestracyjny. Liczba miejsc jest ograniczona, formularz rejestracyjny na dane webinarium będzie niedostępny po zamknięciu listy Uczestników. Zarejestrowani Uczestnicy otrzymają wiadomość na osobisty adres e-mail, podany podczas rejestracji, z danymi dostępowymi do platformy Zoom, na której odbywać się będzie szkolenie. Przed rozpoczęciem webinarium prosimy o zapoznanie się z informacją – Jak dołączyć do webinarium na Zoom? W trakcie webinarium Uczestnicy mogą zadawać pytania do prowadzącego za pośrednictwem czatu, jeśli program szkolenia taką sesję przewiduje. Aby komfortowo uczestniczyć w szkoleniu on-line zalecamy korzystanie z: komputera z procesorem co najmniej Dual Core 2 Ghz lub wyższy (i3/i5/i7 lub odpowiednik AMD), 4 GB pamięci RAM; łącza internetowego o przepustowości minimum 2,5 Mb/s; głośnika lub słuchawek, klienta stacjonarnego Zoom. Wymagania dotyczące użytkowania klienta stacjonarnego Zoom w systemach operacyjnych Windows, macOS i Linux, znajdziesz tutaj

Moduł nieruchomości – masowy wymiar na rok 2022

Posted by & filed under .

Temat szkolenia: Moduł nieruchomości – masowy wymiar na rok 2022 Termin i czas trwania: Szkolenie odbędzie się 19 stycznia 2022 r. o godz. 11:00. Spotkanie potrwa około 90 minut. Formuła szkolenia: WEBINARIUM (szkolenie on-line na żywo) Cel szkolenia: Szkolenie pozwoli usystematyzować wiedzę w zakresie masowego wymiaru (wykonanie naliczenia podatków dla osób fizycznych) oraz wydruku decyzji w systemie podatkowym WyDra na rok 2022 – moduł Nieruchomości. W trakcie szkolenia użytkownicy systemu WyDra poznają kroki w sekwencji okresowej wraz z czynnościami do wykonania w celu wyliczenia masowego wymiaru i wydruku decyzji. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest dla pracowników działów podatkowych wykorzystujących system WyDra do naliczania podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego w tym pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego dla osób fizycznych. Webinarium jest bezpłatne dla klientów posiadających ważną opiekę autorską na system WyDra. Program szkolenia: Porządkowanie bazy. Próbny wymiar dla wybranych Danych Podatkowych. Wyliczenie masowego wymiaru. Wybór Danych Podatkowych do masowych decyzji. Generowanie masowych decyzji. Drukowanie decyzji oraz dokumentów towarzyszących. Prowadzący: Dariusz Lewański – Sputnik Software sp. z o.o. Informacje organizacyjne: Można zarejestrować się tylko na to webinarium, które będzie miało dostępny formularz rejestracyjny. Liczba miejsc jest ograniczona, formularz rejestracyjny na dane webinarium będzie niedostępny po zamknięciu listy Uczestników. Zarejestrowani Uczestnicy otrzymają wiadomość na osobisty adres e-mail, podany podczas rejestracji, z danymi dostępowymi do platformy Zoom, na której odbywać się będzie szkolenie. Przed rozpoczęciem webinarium prosimy o zapoznanie się z informacją – Jak dołączyć do webinarium na Zoom? W trakcie webinarium Uczestnicy mogą zadawać pytania do prowadzącego za pośrednictwem czatu, jeśli program szkolenia taką sesję przewiduje. Aby komfortowo uczestniczyć w szkoleniu on-line zalecamy korzystanie z: komputera z procesorem co najmniej Dual Core 2 Ghz lub wyższy (i3/i5/i7 lub odpowiednik AMD), 4 GB pamięci RAM; łącza internetowego o przepustowości minimum 2,5 Mb/s; głośnika lub słuchawek, klienta stacjonarnego Zoom. Wymagania dotyczące użytkowania klienta stacjonarnego Zoom w systemach operacyjnych Windows, macOS i Linux, znajdziesz tutaj

Rok 2022 w systemie WyDra – moduł Odpady

Posted by & filed under .

Rok 2022 w systemie WyDra – moduł Odpady Termin i czas trwania: Szkolenie odbędzie się 15 grudnia 2021 r. o godz. 11:00. Spotkanie potrwa około 60 minut. Formuła szkolenia: WEBINARIUM Cel szkolenia: Szkolenie pozwoli usystematyzować wiedzę co do kroków, które należy wykonać przy otwieraniu roku w systemie WyDra dla modułu Odpady. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do pracowników zajmujących się wymiarowaniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w systemie WyDra. Webinarium jest bezpłatne dla klientów posiadających ważną opiekę autorską na system WyDra. Program szkolenia: Przygotowanie bazy do otwarcia roku. Konfiguracja stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Weryfikacja poprawności naliczeń na wybranych Danych Podatkowych. Generowanie masowego wymiaru. Przygotowanie masowych dokumentów. Zaksięgowanie dokumentów w module Księgowość podatkowa (system FoKa lub Wydra). Prowadzący: Sylwia Buchacz – Sputnik Software sp. z o.o. Informacje organizacyjne: Można zarejestrować się tylko na to webinarium, które będzie miało dostępny formularz rejestracyjny. Liczba miejsc jest ograniczona, formularz rejestracyjny na dane webinarium będzie niedostępny po zamknięciu listy Uczestników. Przed szkoleniem zarejestrowani Uczestnicy otrzymują mailowo dane dostępowe do platformy na której odbywać się będzie szkolenie. Uczestnicy mogą zadawać pytania do prowadzącego za pośrednictwem czatu, jeśli program szkolenia taką sesję przewiduje. Szkolenie potrwa około 60 minut. Aby móc komfortowo korzystać ze szkolenia online zalecamy korzystanie z : komputera z procesorem co najmniej Dual Core 2 Ghz lub wyższy (i3/i5/i7 lub odpowiednik AMD), 4 GB pamięci RAM; łącza internetowego o przepustowości minimum 2,5 Mb/s; głośnika lub słuchawek.

Symulacje dochodów w module Nieruchomości systemu WyDra

Posted by & filed under .

Symulacje dochodów w module Nieruchomości systemu WyDra Termin i czas trwania: Szkolenie odbędzie się 29 września 2021 r. o godz. 11:00. Spotkanie potrwa około 60 minut. Formuła szkolenia: WEBINARIUM Cel szkolenia: Szkolenie pozwoli usystematyzować wiedzę co do sposobów pracy w systemie podatkowym WyDra moduł Nieruchomości w zakresie symulacji dochodów na kolejny rok podatkowy. W trakcie szkolenia użytkownicy systemu poznają kroki wraz z czynnościami do wykonania w celu uzyskania informacji i raportów dotyczących prognozowanych dochodów. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest dla pracowników działów podatkowych wykorzystujących moduł Nieruchomości systemu WyDra do symulacji dochodów z podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości na kolejny rok podatkowy. Webinarium jest bezpłatne dla klientów posiadających ważną opiekę autorską na system WyDra. Program szkolenia: Konfiguracja stawek podatkowych: kopiowanie stawek z roku poprzedniego, parametryzacja ustawień dla podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości (stawki urzędowe, stawki symulacyjne 1-3, podstawy prawne, zaokrąglenia i inne), wydruk stawek podatkowych. Operacja masowej symulacji dochodów: parametryzacja ustawień, wydruk rejestru symulacji stawek. Symulacje stawek na liście danych podatkowych: budowa widoku i zapamiętanie układu, analiza danych na liście w tym grupowanie oraz filtrowanie, wydruk rejestru symulacji stawek. Prowadzący: Dariusz Lewański – Sputnik Software sp. z o.o. Informacje organizacyjne: Można zarejestrować się tylko na to webinarium, które będzie miało dostępny formularz rejestracyjny. Liczba miejsc jest ograniczona, formularz rejestracyjny na dane webinarium będzie niedostępny po zamknięciu listy Uczestników. Przed szkoleniem zarejestrowani Uczestnicy otrzymują mailowo dane dostępowe do platformy na której odbywać się będzie szkolenie. Uczestnicy mogą zadawać pytania do prowadzącego za pośrednictwem czatu, jeśli program szkolenia taką sesję przewiduje. Szkolenie potrwa około 60 minut. Aby móc komfortowo korzystać ze szkolenia online zalecamy korzystanie z : komputera z procesorem co najmniej Dual Core 2 Ghz lub wyższy (i3/i5/i7 lub odpowiednik AMD), 4 GB pamięci RAM; łącza internetowego o przepustowości minimum 2,5 Mb/s; głośnika lub słuchawek.

Praktyczne funkcjonalności systemu WyDra

Posted by & filed under .

Praktyczne funkcjonalności systemu WyDra Termin i czas trwania: Szkolenie odbędzie się 15 września 2021 r. o godz. 11:00. Spotkanie potrwa około 60 minut. Formuła szkolenia: WEBINARIUM Cel szkolenia: Na szkoleniu zostaną zaprezentowane praktyczne funkcjonalności ułatwiające pracę w systemie WyDra. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest dla pracowników działów podatkowych oraz administratorów systemu WyDra. Webinarium jest bezpłatne dla klientów posiadających ważną opiekę autorską na system WyDra. Program szkolenia: Numery identyfikacyjne osób fizycznych i innych: konfiguracja wymagalności (ustawienia systemowe), konfiguracja sprawdzania unikalności PESEL lub NIP (ustawienia systemowe), walidacja numerów identyfikacyjnych w Rejestrze osób. Rejestry urzędowe TERYT i REGON: wersja i aktualizacja rejestru TERYT (ustawienia systemowe), opcja uzupełniania kodu TERYT przy zapisie danych dotyczących osoby (ustawienie systemowe), aktualizacja danych adresowych z wykorzystaniem rejestru TERYT w Rejestrze osób, włączenie usługi dostępu do danych z rejestru REGON (ustawienie systemowe), dodawanie lub aktualizacja danych osób innych z wykorzystaniem rejestru REGON. Usuwanie wersji historycznych Danej podatkowej. Prezentacja działek na mapie: ustawienie mapy do wyświetlania działek (ustawienie systemowe), prezentacja działek na mapie w module Nieruchomości.  Przypadki użycia blokad na wybrane obiekty oraz prezentacja Zestawień blokad. Prowadzący: Dariusz Lewański – Sputnik Software sp. z o.o. Informacje organizacyjne: Można zarejestrować się tylko na to webinarium, które będzie miało dostępny formularz rejestracyjny. Liczba miejsc jest ograniczona, formularz rejestracyjny na dane webinarium będzie niedostępny po zamknięciu listy Uczestników. Przed szkoleniem zarejestrowani Uczestnicy otrzymują mailowo dane dostępowe do platformy na której odbywać się będzie szkolenie. Uczestnicy mogą zadawać pytania do prowadzącego za pośrednictwem czatu, jeśli program szkolenia taką sesję przewiduje. Szkolenie potrwa około 60 minut. Aby móc komfortowo korzystać ze szkolenia online zalecamy korzystanie z : komputera z procesorem co najmniej Dual Core 2 Ghz lub wyższy (i3/i5/i7 lub odpowiednik AMD), 4 GB pamięci RAM; łącza internetowego o przepustowości minimum 2,5 Mb/s; głośnika lub słuchawek.