WyDra – upomnienia i tytuły wykonawcze w module Księgowość podatkowa

Posted by & filed under .

Temat szkolenia: WyDra – upomnienia i tytuły wykonawcze w module Księgowość podatkowa Termin i czas trwania: Szkolenie odbędzie się 13 kwietnia 2022 r. o godz. 11:00. Spotkanie potrwa około 60 minut. Formuła szkolenia: WEBINARIUM (szkolenie on-line na żywo) Cel szkolenia: Szkolenie pozwoli rozszerzyć oraz usystematyzować wiedzę w zakresie konfiguracji i tworzenia upomnień oraz tytułów wykonawczych w module Księgowość podatkowa w systemie podatkowym WyDra. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do pracowników zajmujących się windykacją w module Księgowość podatkowa w systemie podatkowym WyDra. Webinarium jest bezpłatne dla klientów posiadających ważną opiekę autorską na system WyDra. Program szkolenia: Konfiguracja ustawień i parametrów systemu dotyczących upomnień oraz tytułów wykonawczych. Sposoby dodawania upomnień w systemie. Dodawanie i wypełnianie tytułu wykonawczego w formacie TW-1(5). Sprawdzenie poprawności danych względem schematu XSD. Wizualizacja TW- 1(5) w przeglądarce oraz wydruk tytułu wykonawczego. Eksport tytułu wykonawczego do pliku XML (wersja elektroniczna). Prowadzący: Agnieszka Śpikowska – Sputnik Software sp. z o.o. Informacje organizacyjne: Można zarejestrować się tylko na to webinarium, które będzie miało dostępny formularz rejestracyjny. Liczba miejsc jest ograniczona, formularz rejestracyjny na dane webinarium będzie niedostępny po zamknięciu listy Uczestników. Zarejestrowani Uczestnicy otrzymają wiadomość na osobisty adres e-mail, podany podczas rejestracji, z danymi dostępowymi do platformy Zoom, na której odbywać się będzie szkolenie. Przed rozpoczęciem webinarium prosimy o zapoznanie się z informacją – Jak dołączyć do webinarium na Zoom? W trakcie webinarium Uczestnicy mogą zadawać pytania do prowadzącego za pośrednictwem czatu, jeśli program szkolenia taką sesję przewiduje. Aby komfortowo uczestniczyć w szkoleniu on-line zalecamy korzystanie z: komputera z procesorem co najmniej Dual Core 2 Ghz lub wyższy (i3/i5/i7 lub odpowiednik AMD), 4 GB pamięci RAM; łącza internetowego o przepustowości minimum 2,5 Mb/s; głośnika lub słuchawek, klienta stacjonarnego Zoom. Wymagania dotyczące użytkowania klienta stacjonarnego Zoom w systemach operacyjnych Windows, macOS i Linux, znajdziesz tutaj

FoKa – kreator not odsetkowych w module Księgowość podatkowa

Posted by & filed under .

FoKa – kreator not odsetkowych w module Księgowość podatkowa Termin i czas trwania: Szkolenie odbędzie się 30 marca 2022 r. o godz. 11:00. Spotkanie potrwa około 60 minut. Formuła szkolenia: WEBINARIUM (szkolenie on-line na żywo) Cel szkolenia: Na szkoleniu zostaną przedstawione poszczególne kroki i czynności, w celu przedstawienia sposobu naliczania odsetek z wykorzystaniem kreatora not odsetkowych w module Księgowość podatkowa. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników, którzy pracują w systemie finansowo-księgowym FoKa z wykorzystaniem modułu Księgowość podatkowa. Webinarium jest bezpłatne dla klientów posiadających ważną opiekę autorską na system FoKa. Program szkolenia: Konfiguracja systemu: ustawienie rodzaju odsetek na kontach analitycznych, stawki odsetek ustawowych, słownik tekstów do wydruku noty odsetkowej (Teksty do raportów: Podstawa prawna, Informacja), dynamiczne szablony automatów księgowych, konfiguracja szablonu autonumeracji. Kreator not odsetkowych: wybór dat oraz należności ze wskazanych kont, wybór sposobu księgowania i ustawianie szablonu autonumeracji, analiza rejestru tworzenia not. Dziennik księgowań: analiza dokumentu księgowego, wydruk noty odsetkowej. Prowadzący: Agata Nowak – Sputnik Software sp. z o.o. Informacje organizacyjne: Można zarejestrować się tylko na to webinarium, które będzie miało dostępny formularz rejestracyjny. Liczba miejsc jest ograniczona, formularz rejestracyjny na dane webinarium będzie niedostępny po zamknięciu listy Uczestników. Zarejestrowani Uczestnicy otrzymają wiadomość na osobisty adres e-mail, podany podczas rejestracji, z danymi dostępowymi do platformy Zoom, na której odbywać się będzie szkolenie. Przed rozpoczęciem webinarium prosimy o zapoznanie się z informacją – Jak dołączyć do webinarium na Zoom? W trakcie webinarium Uczestnicy mogą zadawać pytania do prowadzącego za pośrednictwem czatu. Nie pozostawimy żadnego pytania bez odpowiedzi. Aby komfortowo uczestniczyć w szkoleniu on-line zalecamy korzystanie z: komputera z procesorem co najmniej Dual Core 2 Ghz lub wyższy (i3/i5/i7 lub odpowiednik AMD), 4 GB pamięci RAM; łącza internetowego o przepustowości minimum 2,5 Mb/s; głośnika lub słuchawek, klienta stacjonarnego Zoom. Wymagania dotyczące użytkowania klienta stacjonarnego Zoom w systemach operacyjnych Windows, macOS i Linux, znajdziesz tutaj.

FoKa – procedura zamknięcia roku oraz przeksięgowania roczne

Posted by & filed under .

FoKa – procedura zamknięcia roku oraz przeksięgowania roczne Termin i czas trwania: Szkolenie odbędzie się 25 marca 2022 r. o godz. 11:00. Spotkanie potrwa około 60 minut. Formuła szkolenia: WEBINARIUM (szkolenie on-line na żywo) Cel szkolenia: Szkolenie pozwoli usystematyzować wiedzę w zakresie czynności jakie należy wykonać w związku z zamknięciem ksiąg rachunkowych oraz wykonaniem niezbędnych przeksięgowań rocznych w systemie FoKa. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do pracowników, którzy zajmują się procedurą uzgodnienia końcowo rocznych sald i obrotów oraz zamknięciem ksiąg rachunkowych w systemie FoKa. Webinarium jest bezpłatne dla klientów posiadających ważną opiekę autorską na system FoKa. Program szkolenia: Prezentacja mechanizmu przeksięgowań rocznych. Uzgodnienie i sporządzenie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej. Omówienie technicznych aspektów zamknięcia ksiąg rachunkowych. Prowadzący: Mariola Jedut – Sputnik Software sp. z o.o. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2009 r. związana z spółką Sputnik Software. Swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem wspiera Klientów w zakresie obsługi systemu finansowo – księgowego, wymiarowego oraz środków trwałych. Informacje organizacyjne: Można zarejestrować się tylko na to webinarium, które będzie miało dostępny formularz rejestracyjny. Liczba miejsc jest ograniczona, formularz rejestracyjny na dane webinarium będzie niedostępny po zamknięciu listy Uczestników. Zarejestrowani Uczestnicy otrzymają wiadomość na osobisty adres e-mail, podany podczas rejestracji, z danymi dostępowymi do platformy Zoom, na której odbywać się będzie szkolenie. Przed rozpoczęciem webinarium prosimy o zapoznanie się z informacją – Jak dołączyć do webinarium na Zoom? W trakcie webinarium Uczestnicy mogą zadawać pytania do prowadzącego za pośrednictwem czatu. Nie pozostawimy żadnego pytania bez odpowiedzi. Aby komfortowo uczestniczyć w szkoleniu on-line zalecamy korzystanie z: komputera z procesorem co najmniej Dual Core 2 Ghz lub wyższy (i3/i5/i7 lub odpowiednik AMD), 4 GB pamięci RAM; łącza internetowego o przepustowości minimum 2,5 Mb/s; głośnika lub słuchawek, klienta stacjonarnego Zoom. Wymagania dotyczące użytkowania klienta stacjonarnego Zoom w systemach operacyjnych Windows, macOS i Linux, znajdziesz tutaj.

PROTON – obsługa spraw dla zaawansowanego użytkownika

Posted by & filed under .

Temat szkolenia: PROTON – obsługa spraw dla zaawansowanego użytkownika Termin i czas trwania: Szkolenie odbędzie się 9 marca 2022 r. o godz. 11:00. Spotkanie potrwa około 60 minut. Formuła szkolenia: WEBINARIUM (szkolenie on-line na żywo) Cel szkolenia: Szkolenie pozwoli usystematyzować oraz poszerzyć wiedzę dotyczącą obsługi spraw w systemu PROTON. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do pracowników, którzy pracują w systemie PROTON. Webinarium jest bezpłatne dla klientów posiadających ważną opiekę autorską na system PROTON. Program szkolenia: Szczegółowe omówienie teczek spraw. Korespondencja wewnętrzna. Prowadzenie sprawy oraz zarządzanie dokumentami w sprawie. Różne operacje na sprawach i teczkach spraw. Prowadzący: Bartosz Michałowski – Sputnik Software sp. z o.o. Informacje organizacyjne: Można zarejestrować się tylko na to webinarium, które będzie miało dostępny formularz rejestracyjny. Liczba miejsc jest ograniczona, formularz rejestracyjny na dane webinarium będzie niedostępny po zamknięciu listy Uczestników. Zarejestrowani Uczestnicy otrzymają wiadomość na osobisty adres e-mail, podany podczas rejestracji, z danymi dostępowymi do platformy Zoom, na której odbywać się będzie szkolenie. Przed rozpoczęciem webinarium prosimy o zapoznanie się z informacją – Jak dołączyć do webinarium na Zoom? W trakcie webinarium Uczestnicy mogą zadawać pytania do prowadzącego za pośrednictwem czatu. Nie pozostawimy żadnego pytania bez odpowiedzi. Aby komfortowo uczestniczyć w szkoleniu on-line zalecamy korzystanie z: komputera z procesorem co najmniej Dual Core 2 Ghz lub wyższy (i3/i5/i7 lub odpowiednik AMD), 4 GB pamięci RAM; łącza internetowego o przepustowości minimum 2,5 Mb/s; głośnika lub słuchawek, klienta stacjonarnego Zoom. Wymagania dotyczące użytkowania klienta stacjonarnego Zoom w systemach operacyjnych Windows, macOS i Linux, znajdziesz tutaj.

PROTON – obsługa modułu kancelaria dla zaawansowanego użytkownika

Posted by & filed under .

Temat szkolenia: PROTON – obsługa modułu kancelaria dla zaawansowanego użytkownika Termin i czas trwania: Szkolenie odbędzie się 23 lutego 2022 r. o godz. 11:00. Spotkanie potrwa około 50 minut. Formuła szkolenia: WEBINARIUM (szkolenie on-line na żywo) Cel szkolenia: Utrwalenie oraz poszerzenie wiedzy dotyczącej obsługi modułu Kancelaria systemu PROTON. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do pracowników, którzy pracują w module Kancelaria systemu PROTON. Webinarium jest bezpłatne dla klientów posiadających ważną opiekę autorską na system PROTON. Program szkolenia: Rejestracja przesyłek wpływających. Rejestracja przesyłek wychodzących, w tym obsługa kodów kreskowych oraz zwrotek. Prowadzenie rejestrów przesyłek wpływających, wychodzących oraz „Rejestru pocztowego”. Prowadzący: Grzegorz Goraj – Sputnik Software sp. z o.o. Informacje organizacyjne: Można zarejestrować się tylko na to webinarium, które będzie miało dostępny formularz rejestracyjny. Liczba miejsc jest ograniczona, formularz rejestracyjny na dane webinarium będzie niedostępny po zamknięciu listy Uczestników. Zarejestrowani Uczestnicy otrzymają wiadomość na osobisty adres e-mail, podany podczas rejestracji, z danymi dostępowymi do platformy Zoom, na której odbywać się będzie szkolenie. Przed rozpoczęciem webinarium prosimy o zapoznanie się z informacją – Jak dołączyć do webinarium na Zoom? W trakcie webinarium Uczestnicy mogą zadawać pytania do prowadzącego za pośrednictwem czatu. Nie pozostawimy żadnego pytania bez odpowiedzi. Aby komfortowo uczestniczyć w szkoleniu on-line zalecamy korzystanie z: komputera z procesorem co najmniej Dual Core 2 Ghz lub wyższy (i3/i5/i7 lub odpowiednik AMD), 4 GB pamięci RAM; łącza internetowego o przepustowości minimum 2,5 Mb/s; głośnika lub słuchawek, klienta stacjonarnego Zoom. Wymagania dotyczące użytkowania klienta stacjonarnego Zoom w systemach operacyjnych Windows, macOS i Linux, znajdziesz tutaj.

Moduł akcyza w roku 2022 – parametryzacja i obsługa wniosków

Posted by & filed under .

Temat szkolenia: Moduł akcyza w roku 2022 – parametryzacja i obsługa wniosków Termin i czas trwania: Szkolenie odbędzie się 16 lutego 2022 r. o godz. 11:00. Spotkanie potrwa około 70 minut. Formuła szkolenia: WEBINARIUM (szkolenie on-line na żywo) Cel szkolenia: Szkolenie pozwoli usystematyzować wiedzę w zakresie parametryzacji modułu Akcyza systemu podatkowego WyDra na nowy rok 2022. W trakcie szkolenia użytkownicy systemu WyDra poznają kroki w sekwencji okresowej wraz z czynnościami do wykonania w celu obsługi wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych składanych w pierwszym terminie roku 2022. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest dla pracowników urzędu zajmujących się w module Akcyza systemu podatkowego WyDra obsługą wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Webinarium jest bezpłatne dla klientów posiadających ważną opiekę autorską na system WyDra. Program szkolenia: Szablony autonumeracji: decyzji, wniosku o zwrot podatku akcyzowego, znaku sprawy. Zmiana roku dla modułu. Parametryzacja: stawek, współczynników oraz terminów zwrotu, tekstów do raportów. Obsługa wniosków o zwrot podatku akcyzowego. Prowadzący: Dariusz Lewański – Sputnik Software sp. z o.o. Informacje organizacyjne: Można zarejestrować się tylko na to webinarium, które będzie miało dostępny formularz rejestracyjny. Liczba miejsc jest ograniczona, formularz rejestracyjny na dane webinarium będzie niedostępny po zamknięciu listy Uczestników. Zarejestrowani Uczestnicy otrzymają wiadomość na osobisty adres e-mail, podany podczas rejestracji, z danymi dostępowymi do platformy Zoom, na której odbywać się będzie szkolenie. Przed rozpoczęciem webinarium prosimy o zapoznanie się z informacją – Jak dołączyć do webinarium na Zoom? W trakcie webinarium Uczestnicy mogą zadawać pytania do prowadzącego za pośrednictwem czatu, jeśli program szkolenia taką sesję przewiduje. Aby komfortowo uczestniczyć w szkoleniu on-line zalecamy korzystanie z: komputera z procesorem co najmniej Dual Core 2 Ghz lub wyższy (i3/i5/i7 lub odpowiednik AMD), 4 GB pamięci RAM; łącza internetowego o przepustowości minimum 2,5 Mb/s; głośnika lub słuchawek, klienta stacjonarnego Zoom. Wymagania dotyczące użytkowania klienta stacjonarnego Zoom w systemach operacyjnych Windows, macOS i Linux, znajdziesz tutaj

Moduł pojazdy w roku 2022 – parametryzacja i księgowanie deklaracji

Posted by & filed under .

Temat szkolenia: Moduł pojazdy w roku 2022 – parametryzacja i księgowanie deklaracji Termin i czas trwania: Szkolenie odbędzie się 9 lutego 2022 r. o godz. 11:00. Spotkanie potrwa około 60 minut. Formuła szkolenia: WEBINARIUM (szkolenie on-line na żywo) Cel szkolenia: Szkolenie pozwoli usystematyzować wiedzę w zakresie parametryzacji modułu pojazdy oraz obsługi wpływających deklaracji na podatek od środków transportowych na rok 2022 w systemie podatkowym WyDra. W trakcie szkolenia użytkownicy systemu WyDra poznają między innymi kroki w sekwencji rutynowej wraz z czynnościami do wykonania w celu sporządzenia przypisu podatku na podstawie deklaracji. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest dla pracowników działów podatkowych wykorzystujących system WyDra do obsługi przypisu podatku od środków transportowych. Webinarium jest bezpłatne dla klientów posiadających ważną opiekę autorską na system WyDra. Program szkolenia: Szablony autonumeracji deklaracji oraz znaku sprawy. Zmiana roku dla modułu. Stawki podatku od środków transportowych na rok 2022. Porządkowanie bazy. Dane Podatkowe: aktualizacja danych w sekcjach Dane podstawowe oraz Środki transportowe, weryfikacja wymiaru i księgowanie deklaracji. Prowadzący: Dariusz Lewański – Sputnik Software sp. z o.o. Informacje organizacyjne: Można zarejestrować się tylko na to webinarium, które będzie miało dostępny formularz rejestracyjny. Liczba miejsc jest ograniczona, formularz rejestracyjny na dane webinarium będzie niedostępny po zamknięciu listy Uczestników. Zarejestrowani Uczestnicy otrzymają wiadomość na osobisty adres e-mail, podany podczas rejestracji, z danymi dostępowymi do platformy Zoom, na której odbywać się będzie szkolenie. Przed rozpoczęciem webinarium prosimy o zapoznanie się z informacją – Jak dołączyć do webinarium na Zoom? W trakcie webinarium Uczestnicy mogą zadawać pytania do prowadzącego za pośrednictwem czatu, jeśli program szkolenia taką sesję przewiduje. Aby komfortowo uczestniczyć w szkoleniu on-line zalecamy korzystanie z: komputera z procesorem co najmniej Dual Core 2 Ghz lub wyższy (i3/i5/i7 lub odpowiednik AMD), 4 GB pamięci RAM; łącza internetowego o przepustowości minimum 2,5 Mb/s; głośnika lub słuchawek, klienta stacjonarnego Zoom. Wymagania dotyczące użytkowania klienta stacjonarnego Zoom w systemach operacyjnych Windows, macOS i Linux, znajdziesz tutaj

Sprawozdanie Rb-27S w modułach podatkowych WIWA

Posted by & filed under .

Sprawozdanie Rb-27S w modułach podatkowych WIWA Termin i czas trwania: Szkolenie odbędzie się 16 marca 2022 r. o godz. 11:00. Spotkanie potrwa około 30 minut. Formuła szkolenia: WEBINARIUM (szkolenie on-line na żywo) Cel szkolenia: Omówienie sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych w modułach podatkowych WIWA oraz wchodzących zmian. Adresaci szkolenia: Osoby zajmujące się generowaniem sprawozdania Rb-27S w modułach podatkowych WIWA systemu ZSI_Urzad.NT. Webinarium jest bezpłatne dla klientów posiadających ważną opiekę autorską na system ZSI_Urzad.NT Program szkolenia: Omówienie zmian w sprawozdaniu Rb-27S. Generowanie sprawozdania Rb-27S. Raporty pomocnicze pod kolumny sprawozdania Rb-27S. Jak uniknąć najczęstszych błędów. Prowadzący: Łukasz Tryba – Sputnik Software sp. z o.o. Informacje organizacyjne: Można zarejestrować się tylko na to webinarium, które będzie miało dostępny formularz rejestracyjny. Liczba miejsc jest ograniczona, formularz rejestracyjny na dane webinarium będzie niedostępny po zamknięciu listy Uczestników. Zarejestrowani Uczestnicy otrzymają wiadomość na osobisty adres e-mail, podany podczas rejestracji, z danymi dostępowymi do platformy Zoom, na której odbywać się będzie szkolenie. Przed rozpoczęciem webinarium prosimy o zapoznanie się z informacją – Jak dołączyć do webinarium na Zoom? W trakcie webinarium Uczestnicy mogą zadawać pytania do prowadzącego za pośrednictwem czatu. Nie pozostawimy żadnego pytania bez odpowiedzi. Aby komfortowo uczestniczyć w szkoleniu on-line zalecamy korzystanie z: komputera z procesorem co najmniej Dual Core 2 Ghz lub wyższy (i3/i5/i7 lub odpowiednik AMD), 4 GB pamięci RAM; łącza internetowego o przepustowości minimum 2,5 Mb/s; głośnika lub słuchawek, klienta stacjonarnego Zoom. Wymagania dotyczące użytkowania klienta stacjonarnego Zoom w systemach operacyjnych Windows, macOS i Linux, znajdziesz tutaj.

EZD w systemie PROTON

Posted by & filed under .

Temat szkolenia: EZD w systemie PROTON Termin i czas trwania: Szkolenie odbędzie się 26 stycznia 2022 r. o godz. 11:00. Spotkanie potrwa około 60 minut. Formuła szkolenia: WEBINARIUM (szkolenie on-line na żywo) Cel szkolenia: Szkolenie pozwoli zapoznać się z funkcjonalnością systemu EZD PROTON w kontekście wdrażania Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją. Adresaci szkolenia: Osoby odpowiedzialne za organizacje pracy i dokumentacji w urzędzie. Webinarium jest bezpłatne dla klientów posiadających ważną opiekę autorską na system EZD PROTON. Program szkolenia: Tryb tradycyjny, a EZD. Omówienie konfiguracji programu pod EZD. Omówienie składów chronologicznych. Wprowadzanie pisma i dodawanie treści do składów chronologicznych. Prowadzący: Bartosz Michałowski – Sputnik Software sp. z o.o. Informacje organizacyjne: Można zarejestrować się tylko na to webinarium, które będzie miało dostępny formularz rejestracyjny. Liczba miejsc jest ograniczona, formularz rejestracyjny na dane webinarium będzie niedostępny po zamknięciu listy Uczestników. Zarejestrowani Uczestnicy otrzymają wiadomość na osobisty adres e-mail, podany podczas rejestracji, z danymi dostępowymi do platformy Zoom, na której odbywać się będzie szkolenie. Przed rozpoczęciem webinarium prosimy o zapoznanie się z informacją – Jak dołączyć do webinarium na Zoom? W trakcie webinarium Uczestnicy mogą zadawać pytania do prowadzącego za pośrednictwem czatu. Nie pozostawimy żadnego pytania bez odpowiedzi. Aby komfortowo uczestniczyć w szkoleniu on-line zalecamy korzystanie z: komputera z procesorem co najmniej Dual Core 2 Ghz lub wyższy (i3/i5/i7 lub odpowiednik AMD), 4 GB pamięci RAM; łącza internetowego o przepustowości minimum 2,5 Mb/s; głośnika lub słuchawek, klienta stacjonarnego Zoom. Wymagania dotyczące użytkowania klienta stacjonarnego Zoom w systemach operacyjnych Windows, macOS i Linux, znajdziesz tutaj.

Masowy wymiar na rok 2022 w modułach podatkowych WIWA

Posted by & filed under .

Temat szkolenia: Masowy wymiar na rok 2022 w modułach podatkowych WIWA Termin i czas trwania: Szkolenie odbędzie się 5 stycznia 2022 r. o godz. 11:00. Spotkanie potrwa około 30 minut. Formuła szkolenia: WEBINARIUM (szkolenie on-line na żywo) Cel szkolenia: Szkolenie pozwoli usystematyzować wiedzę w zakresie masowego sporządzenia wymiaru rocznego oraz wystawienia decyzji w modułach WIWA systemu ZSI_Urzad.NT. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do pracowników, którzy zajmują się masowym generowaniem wymiaru i wystawieniem decyzji w modułach podatkowych systemu ZSI_Urzad.NT. Webinarium jest bezpłatne dla klientów posiadających ważną opiekę autorską na system ZSI_Urzad.NT Program szkolenia: Co należy sprawdzić przed generowaniem wymiaru czyli parametryzacja. Dokumenty wewnętrzne. Podpisujący i pieczątki. Zbiorcze wystawianie decyzji. Lista decyzji do wysyłki. Prowadzący: Anna Kulig – Sputnik Software sp. z o.o. Informacje organizacyjne: Można zarejestrować się tylko na to webinarium, które będzie miało dostępny formularz rejestracyjny. Liczba miejsc jest ograniczona, formularz rejestracyjny na dane webinarium będzie niedostępny po zamknięciu listy Uczestników. Zarejestrowani Uczestnicy otrzymają wiadomość na osobisty adres e-mail, podany podczas rejestracji, z danymi dostępowymi do platformy Zoom, na której odbywać się będzie szkolenie. Przed rozpoczęciem webinarium prosimy o zapoznanie się z informacją – Jak dołączyć do webinarium na Zoom? W trakcie webinarium Uczestnicy mogą zadawać pytania do prowadzącego za pośrednictwem czatu. Nie pozostawimy żadnego pytania bez odpowiedzi. Aby komfortowo uczestniczyć w szkoleniu on-line zalecamy korzystanie z: komputera z procesorem co najmniej Dual Core 2 Ghz lub wyższy (i3/i5/i7 lub odpowiednik AMD), 4 GB pamięci RAM; łącza internetowego o przepustowości minimum 2,5 Mb/s; głośnika lub słuchawek, klienta stacjonarnego Zoom. Wymagania dotyczące użytkowania klienta stacjonarnego Zoom w systemach operacyjnych Windows, macOS i Linux, znajdziesz tutaj.