Moduł Nieruchomości – praktyczne raporty

Posted by & filed under .

Temat szkolenia: Moduł Nieruchomości – praktyczne raporty Termin i czas trwania: Szkolenie odbędzie się 13 września 2023 r. o godz. 11:00. Spotkanie potrwa około 30 minut. Formuła szkolenia: WEBINARIUM (szkolenie on-line na żywo) Cel szkolenia: Na szkoleniu zostaną zaprezentowane praktyczne raporty funkcjonujące w systemie podatkowym WyDra, takie jak: formularze płatności, karta opodatkowania, statystyka powierzchni i inne. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest dla użytkowników modułu Nieruchomości – System Podatkowy WyDra. Webinarium jest bezpłatne dla klientów posiadających ważną opiekę autorską na system WyDra. Program szkolenia: Moduł Nieruchomości – raporty pod wymiarem: Formularz płatności, Formularz wpłaty gotówkowej, Karta opodatkowania. Moduł Raporty: Statystyka powierzchni, Stawki podatkowe, Zestawienie podatników danej podatkowej. Prowadzący: Dariusz Lewański – Nefeni Sp. z o.o. Informacje organizacyjne: Można zarejestrować się tylko na to webinarium, które będzie miało dostępny formularz rejestracyjny. Liczba miejsc jest ograniczona, formularz rejestracyjny na dane webinarium będzie niedostępny po zamknięciu listy Uczestników. Zarejestrowani Uczestnicy otrzymają wiadomość na osobisty adres e-mail, podany podczas rejestracji, z danymi dostępowymi do platformy Zoom, na której odbywać się będzie szkolenie. Przed rozpoczęciem webinarium prosimy o zapoznanie się z informacją – Jak dołączyć do webinarium na Zoom? W trakcie webinarium Uczestnicy mogą zadawać pytania do prowadzącego za pośrednictwem czatu, jeśli program szkolenia taką sesję przewiduje. Aby komfortowo uczestniczyć w szkoleniu on-line zalecamy korzystanie z: komputera z procesorem co najmniej Dual Core 2 Ghz lub wyższy (i3/i5/i7 lub odpowiednik AMD), 4 GB pamięci RAM; łącza internetowego o przepustowości minimum 2,5 Mb/s; głośnika lub słuchawek, klienta stacjonarnego Zoom. Wymagania dotyczące użytkowania klienta stacjonarnego Zoom w systemach operacyjnych Windows, macOS i Linux, znajdziesz tutaj

Moduł akcyza – parametryzacja i obsługa wniosków składanych w drugim terminie roku 2023

Posted by & filed under .

Temat szkolenia: Moduł akcyza – parametryzacja i obsługa wniosków składanych w drugim terminie roku 2023 Termin i czas trwania: Webinarium zostanie udostępnione 7 sierpnia 2023 r. w Bazie Wiedzy. Czas webinarium to około 60 minut. Formuła szkolenia: WEBINARIUM Cel szkolenia: Szkolenie pozwoli zapoznać się ze zmianami między innymi w zakresie parametryzacji modułu Akcyza na drugi termin w roku 2023. W trakcie szkolenia użytkownicy systemu poznają kroki wraz z czynnościami do wykonania w celu obsługi wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, składanych w drugim terminie roku 2023. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest dla pracowników urzędu zajmujących się w systemie podatkowego WyDra obsługą wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Webinarium jest bezpłatne dla klientów posiadających ważną opiekę autorską na system podatkowy WyDra i jest dostępne w Bazie Wiedzy. Program szkolenia: Zmiany prawne podstawą zmian w module Akcyza Parametryzacja modułu Akcyza na drugi termin roku 2023 Omówienie zmian dla wniosków o zwrot podatku akcyzowego składanych w drugim terminie roku 2023. Obsługa wniosków i wyliczenie zwrotów do zarejestrowanych wniosków w drugim terminie roku 2023. Prowadzący: Dorota Kondrakiewicz – Nefeni Sp. z o.o. Informacje organizacyjne: Można zarejestrować się tylko na to webinarium, które będzie miało dostępny formularz rejestracyjny. Liczba miejsc jest ograniczona, formularz rejestracyjny na dane webinarium będzie niedostępny po zamknięciu listy Uczestników. Zarejestrowani Uczestnicy otrzymają wiadomość na osobisty adres e-mail, podany podczas rejestracji, z danymi dostępowymi do platformy Zoom, na której odbywać się będzie szkolenie. Przed rozpoczęciem webinarium prosimy o zapoznanie się z informacją – Jak dołączyć do webinarium na Zoom? W trakcie webinarium Uczestnicy mogą zadawać pytania do prowadzącego za pośrednictwem czatu, jeśli program szkolenia taką sesję przewiduje. Dostęp do nagrań z webinariów, jest nieodpłatny dla wszystkich klientów, posiadających aktywną licencję na przynajmniej jeden z naszych produktów i korzystających z systemu obsługi serwisowej Nefeni. Więcej informacji o dostępie do Bazy Wiedzy znajdziesz Tutaj. Aby komfortowo uczestniczyć w szkoleniu on-line, zalecamy korzystanie z: komputera z procesorem co najmniej Dual Core 2 Ghz lub wyższy (i3/i5/i7 lub odpowiednik AMD), 4 GB pamięci RAM; łącza internetowego o przepustowości minimum 2,5 Mb/s; głośnika lub słuchawek, klienta stacjonarnego Zoom. Wymagania dotyczące użytkowania klienta stacjonarnego Zoom w systemach operacyjnych Windows, macOS i Linux, znajdziesz tutaj

Nowe wzory spisu członków izby rolniczej w systemie WyDra

Posted by & filed under .

Temat szkolenia: Nowe wzory spisu członków izby rolniczej w systemie WyDra Termin i czas trwania: Szkolenie odbędzie się 21 czerwca 2023 r. o godz. 11:00. Spotkanie potrwa około 30 minut. Formuła szkolenia: WEBINARIUM (szkolenie on-line na żywo) Cel szkolenia: Przeprowadzenie szkolenia umożliwi uporządkowanie wiedzy z zakresu sporządzenia spisów członków izby rolniczej w module Nieruchomości w Systemie Podatkowym WyDra. W trakcie szkolenia użytkownicy systemu poznają kroki wraz z czynnościami do wykonania w celu sporządzenia spisów członków izb rolniczych na podstawie ewidencji podatkowej prowadzonej w gminie — w odniesieniu do podatników podatku rolnego. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do pracowników urzędów gminy zajmujących się sporządzeniem spisów członków izb rolniczych uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach zarządzonych na 24 września 2023 r. Zobacz uchwałę Nr 1/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych. Webinarium jest bezpłatne dla klientów posiadających ważną opiekę autorską na system WyDra. Program szkolenia: Walidacja numerów identyfikacyjnych i uzupełnienie danych osób fizycznych na podstawie PESEL. Przygotowanie spisu członków izby rolniczej (OSOBY FIZYCZNE): ustawienia filtrów w przeglądarce Dane podatkowe — wyszukiwarka, wyszukanie i zaznaczanie danych podatkowych, wybór raportu do wydruku (załącznik nr 7), parametryzacja raportu oraz wydruk spisu. Przygotowanie spisu członków izby rolniczej (OSOBY PRAWNE): ustawienia filtrów w przeglądarce Dane podatkowe — wyszukiwarka, wyszukanie danych podatkowych, uzupełnienie informacji o przedstawicielu dla osoby prawnej, zaznaczanie danych podatkowych, wybór raportu do wydruku (załącznik nr 8), parametryzacja raportu oraz wydruk spisu. Prowadzący: Dariusz Lewański – Nefeni Sp. z o.o. Informacje organizacyjne: Można zarejestrować się tylko na to webinarium, które będzie miało dostępny formularz rejestracyjny. Liczba miejsc jest ograniczona, formularz rejestracyjny na dane webinarium będzie niedostępny po zamknięciu listy Uczestników. Zarejestrowani Uczestnicy otrzymają wiadomość na osobisty adres e-mail, podany podczas rejestracji, z danymi dostępowymi do platformy Zoom, na której odbywać się będzie szkolenie. Przed rozpoczęciem webinarium prosimy o zapoznanie się z informacją – Jak dołączyć do webinarium na Zoom? W trakcie webinarium Uczestnicy mogą zadawać pytania do prowadzącego za pośrednictwem czatu, jeśli program szkolenia taką sesję przewiduje. Aby komfortowo uczestniczyć w szkoleniu on-line zalecamy korzystanie z: komputera z procesorem co najmniej Dual Core 2 Ghz lub wyższy (i3/i5/i7 lub odpowiednik AMD), 4 GB pamięci RAM; łącza internetowego o przepustowości minimum 2,5 Mb/s; głośnika lub słuchawek, klienta stacjonarnego Zoom. Wymagania dotyczące użytkowania klienta stacjonarnego Zoom w systemach operacyjnych Windows, macOS i Linux, znajdziesz tutaj

Nowe Koncesje Alkoholowe – prezentacja systemu

Posted by & filed under .

Temat szkolenia: Nowe Koncesje Alkoholowe – prezentacja systemu Termin i czas trwania: Szkolenie odbędzie się 24 maja 2023 r. o godz. 11:00. Spotkanie potrwa około 60 minut. Formuła szkolenia: WEBINARIUM (szkolenie on-line na żywo) Cel szkolenia: Przeprowadzenie szkolenia umożliwi zapoznanie się z podstawowymi funkcjonalnościami naszego nowego systemu „Koncesje Alkoholowe”. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników, którzy obsługują zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Webinarium jest bezpłatne. Program szkolenia: Moduł Koncesje Alkoholowe: Rejestr osób i podmiotów, Rejestr przedsiębiorców, Rejestr dokumentów (wnioski, zezwolenia, oświadczenia, opłaty, kontrole i skargi), Zarządzanie (limity i normatywy zezwoleń). Moduł Raporty i Wydruki – generowanie raportów, konfiguracja szablonów. Moduł Narzędzia – eksport do xml i CEIDG, TERYT. Moduł Administracja (Konfiguracja, Użytkownicy i uprawnienia, Automatyczna numeracja, Słowniki). Prowadzący: Katarzyna Ocalewska – Nefeni Sp. z o.o. Informacje organizacyjne: Można zarejestrować się tylko na to webinarium, które będzie miało dostępny formularz rejestracyjny. Liczba miejsc jest ograniczona, formularz rejestracyjny na dane webinarium będzie niedostępny po zamknięciu listy Uczestników. Zarejestrowani Uczestnicy otrzymają wiadomość na osobisty adres e-mail, podany podczas rejestracji, z danymi dostępowymi do platformy Zoom, na której odbywać się będzie szkolenie. Przed rozpoczęciem webinarium prosimy o zapoznanie się z informacją – Jak dołączyć do webinarium na Zoom? W trakcie webinarium Uczestnicy mogą zadawać pytania do prowadzącego za pośrednictwem czatu, jeśli program szkolenia taką sesję przewiduje. Aby komfortowo uczestniczyć w szkoleniu on-line zalecamy korzystanie z: komputera z procesorem co najmniej Dual Core 2 Ghz lub wyższy (i3/i5/i7 lub odpowiednik AMD), 4 GB pamięci RAM; łącza internetowego o przepustowości minimum 2,5 Mb/s; głośnika lub słuchawek, klienta stacjonarnego Zoom. Wymagania dotyczące użytkowania klienta stacjonarnego Zoom w systemach operacyjnych Windows, macOS i Linux, znajdziesz tutaj

Moduł Księgowość podatkowa – Przeglądarka Analityka opłat

Posted by & filed under .

Temat szkolenia: Moduł Księgowość podatkowa – Przeglądarka Analityka opłat Termin i czas trwania: Szkolenie odbędzie się 12 kwietnia 2023 r. o godz. 11:00. Spotkanie potrwa około 40 minut. Formuła szkolenia: WEBINARIUM (szkolenie on-line na żywo) Cel szkolenia: Przeprowadzenie szkolenia umożliwi uporządkowanie wiedzy z zakresu parametryzacji przeglądarki Analityka opłat w module Księgowość podatkowa w systemie podatkowym WyDra. Podczas szkolenia zaprezentowane będą sposoby ustawienia filtrów oraz widoków umożliwiające porównanie wartości ze sprawozdaniami Rb-27S i Rb-N. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników, którzy pracują w  module Księgowość podatkowa w Systemie Podatkowym WyDra. Webinarium jest bezpłatne dla klientów posiadających ważną opiekę autorską na system WyDra. Program szkolenia: Lokalizacja przeglądarki (Przeglądarki -> Analityka opłat). Budowa sekcji Filtry (omówienie poszczególnych pozycji). Zapisywanie widoku filtrów oraz ich używanie. Sekcja Opłaty: prezentacja danych z wykorzystaniem filtrów: Dane wyliczane i Grupowanie, budowa widoku celem porówna wartości ze sprawozdaniami Rb-27S i Rb-N. Raport Analityka opłat i jego parametryzacja. Prowadzący: Dariusz Lewański – Nefeni Sp. z o.o. Informacje organizacyjne: Można zarejestrować się tylko na to webinarium, które będzie miało dostępny formularz rejestracyjny. Liczba miejsc jest ograniczona, formularz rejestracyjny na dane webinarium będzie niedostępny po zamknięciu listy Uczestników. Zarejestrowani Uczestnicy otrzymają wiadomość na osobisty adres e-mail, podany podczas rejestracji, z danymi dostępowymi do platformy Zoom, na której odbywać się będzie szkolenie. Przed rozpoczęciem webinarium prosimy o zapoznanie się z informacją – Jak dołączyć do webinarium na Zoom? W trakcie webinarium Uczestnicy mogą zadawać pytania do prowadzącego za pośrednictwem czatu, jeśli program szkolenia taką sesję przewiduje. Aby komfortowo uczestniczyć w szkoleniu on-line zalecamy korzystanie z: komputera z procesorem co najmniej Dual Core 2 Ghz lub wyższy (i3/i5/i7 lub odpowiednik AMD), 4 GB pamięci RAM; łącza internetowego o przepustowości minimum 2,5 Mb/s; głośnika lub słuchawek, klienta stacjonarnego Zoom. Wymagania dotyczące użytkowania klienta stacjonarnego Zoom w systemach operacyjnych Windows, macOS i Linux, znajdziesz tutaj

Kompleksowe wsparcie dla sprawozdania PZP-1 do GUS

Posted by & filed under .

Temat szkolenia: Kompleksowe wsparcie dla sprawozdania PZP-1 do GUS (lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne) Termin i czas trwania: Szkolenie odbędzie się 22 marca 2023 r. o godz. 11:00. Spotkanie potrwa około 20 minut. Formuła szkolenia: WEBINARIUM (szkolenie on-line na żywo) Cel szkolenia: Poszerzenie wiedzy użytkowników oprogramowania PolaMap w obszarze wykorzystania narzędzia STATYSTYKA, które służy do automatyzacji sprawozdań i generowania statystyk z dokumentów Planistycznych, w tym dla sprawozdania PZP-1 do GUS. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do wszystkich użytkowników oprogramowania PolaMap, jak i również, dla pozostałych pracowników samorządowych chcących poznać wykorzystanie narzędzi firmy GIAP. Więcej o rozwiązaniach GIS dla Administracji Publicznej i Instytucji przeczytasz tutaj. Webinarium jest bezpłatne. Program szkolenia: Rozwiązania aplikacji STATYSTYKA w oprogramowaniu PolaMap. Generowanie arkusza z informacją powierzchniową MPZP. Sprawozdanie PZP-1 – uzupełnienie informacji. Prowadzący: Paulina Mielczarek — GIAP Sp. z o.o. Informacje organizacyjne: Można zarejestrować się tylko na to webinarium, które będzie miało dostępny formularz rejestracyjny. Liczba miejsc jest ograniczona, formularz rejestracyjny na dane webinarium będzie niedostępny po zamknięciu listy Uczestników. Zarejestrowani Uczestnicy otrzymają wiadomość na osobisty adres e-mail, podany podczas rejestracji, z danymi dostępowymi do platformy Zoom, na której odbywać się będzie szkolenie. Przed rozpoczęciem webinarium prosimy o zapoznanie się z informacją — Jak dołączyć do webinarium na Zoom? W trakcie webinarium Uczestnicy mogą zadawać pytania do prowadzącego za pośrednictwem czatu. Nie pozostawimy żadnego pytania bez odpowiedzi. Aby komfortowo uczestniczyć w szkoleniu on-line, zalecamy korzystanie z: komputera z procesorem co najmniej Dual Core 2 Ghz lub wyższy (i3/i5/i7 lub odpowiednik AMD), 4 GB pamięci RAM; łącza internetowego o przepustowości minimum 2,5 Mb/s; głośnika lub słuchawek, klienta stacjonarnego Zoom. Wymagania dotyczące użytkowania klienta stacjonarnego Zoom w systemach operacyjnych Windows, macOS i Linux, znajdziesz tutaj.

Samorządowy Edytor Napisów

Posted by & filed under .

Temat szkolenia: Samorządowy Edytor Napisów Termin i czas trwania: Szkolenie odbędzie się 15 marca 2023 r. o godz. 11:00. Spotkanie potrwa około 60 minut. Formuła szkolenia: WEBINARIUM (szkolenie on-line na żywo) Cel szkolenia: Na szkoleniu zostaną omówione praktyczne kwestie dotyczące przygotowywania napisów dla nagrań z sesji rady. Samorządowy Edytor Napisów to narzędzie do samodzielnego tworzenia napisów do filmów oraz nagrań audio z sesji rady w celu ich dostosowania do wymogów ustawy o dostępności cyfrowej. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do pracowników Biura Rady oraz informatyków wspierających obsługę sesji rady. Webinarium jest bezpłatne. Program szkolenia: Napisy – kwestie formalne. Zarządzanie transmisjami. Transkrypcja mechaniczna. Edycja napisów. Generowanie stenogramu. Prowadzący: Michał Kowalczyk – Nefeni Sp. z o.o. Ma na koncie kilkadziesiąt projektów zrealizowanych na rzecz jednostek sektora publicznego i spółek skarbu państwa. Ekspert w dziedzinie elektronicznego zarządzania dokumentacją i e-legislacji w obszarze prawa miejscowego. Architekt systemu RADNI.INFO. Informacje organizacyjne: Można zarejestrować się tylko na to webinarium, które będzie miało dostępny formularz rejestracyjny. Liczba miejsc jest ograniczona, formularz rejestracyjny na dane webinarium będzie niedostępny po zamknięciu listy Uczestników. Zarejestrowani Uczestnicy otrzymają wiadomość na osobisty adres e-mail, podany podczas rejestracji, z danymi dostępowymi do platformy Zoom, na której odbywać się będzie szkolenie. Przed rozpoczęciem webinarium prosimy o zapoznanie się z informacją — Jak dołączyć do webinarium na Zoom? Aby komfortowo uczestniczyć w szkoleniu on-line, zalecamy korzystanie z: komputera z procesorem co najmniej Dual Core 2 Ghz lub wyższy (i3/i5/i7 lub odpowiednik AMD), 4 GB pamięci RAM; łącza internetowego o przepustowości minimum 2,5 Mb/s; głośnika lub słuchawek, klienta stacjonarnego Zoom. Wymagania dotyczące użytkowania klienta stacjonarnego Zoom w systemach operacyjnych Windows, macOS i Linux, znajdziesz tutaj.

Nowa przeglądarka dla danych podatkowych w modułach wymiarowych

Posted by & filed under .

Temat szkolenia: Nowa przeglądarka dla danych podatkowych w modułach wymiarowych Termin i czas trwania: Szkolenie odbędzie się 1 marca 2023 r. o godz. 11:00. Spotkanie potrwa około 30 minut. Formuła szkolenia: WEBINARIUM (szkolenie on-line na żywo) Cel szkolenia: Przeprowadzenie szkolenia umożliwi uporządkowanie wiedzy z zakresu parametryzacji oraz korzystania z nowej przeglądarki danych podatkowych, która została dodana do modułów wymiarowych w systemie WyDra. Nowa wyszukiwarka ma na celu poprawę efektywności przeszukiwania danych w porównaniu do innych przeglądarek, a także umożliwia zapisywanie filtrów najczęściej wykonywanych wyświetleń i wyszukiwań. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników, którzy pracują w modułach wymiarowych w Systemie Podatkowym WyDra. Webinarium jest bezpłatne dla klientów posiadających ważną opiekę autorską na system WyDra. Program szkolenia: Lokalizacja nowej przeglądarki (Dane podatkowe — wyszukiwarka). Budowa sekcji Filtry (omówienie poszczególnych pozycji). Zapisywanie widoku filtrów oraz ich używanie. Sekcja Dane: dostosowanie widoku do własnych potrzeb, opcja pełnej walidacji zaznaczonych danych podatkowych. Prowadzący: Dariusz Lewański – Nefeni Sp. z o.o. Informacje organizacyjne: Można zarejestrować się tylko na to webinarium, które będzie miało dostępny formularz rejestracyjny. Liczba miejsc jest ograniczona, formularz rejestracyjny na dane webinarium będzie niedostępny po zamknięciu listy Uczestników. Zarejestrowani Uczestnicy otrzymają wiadomość na osobisty adres e-mail, podany podczas rejestracji, z danymi dostępowymi do platformy Zoom, na której odbywać się będzie szkolenie. Przed rozpoczęciem webinarium prosimy o zapoznanie się z informacją – Jak dołączyć do webinarium na Zoom? W trakcie webinarium Uczestnicy mogą zadawać pytania do prowadzącego za pośrednictwem czatu, jeśli program szkolenia taką sesję przewiduje. Aby komfortowo uczestniczyć w szkoleniu on-line zalecamy korzystanie z: komputera z procesorem co najmniej Dual Core 2 Ghz lub wyższy (i3/i5/i7 lub odpowiednik AMD), 4 GB pamięci RAM; łącza internetowego o przepustowości minimum 2,5 Mb/s; głośnika lub słuchawek, klienta stacjonarnego Zoom. Wymagania dotyczące użytkowania klienta stacjonarnego Zoom w systemach operacyjnych Windows, macOS i Linux, znajdziesz tutaj

PolaMap – narzędzia podstawowe GIS w codziennej pracy

Posted by & filed under .

Temat szkolenia: PolaMap – narzędzia podstawowe GIS w codziennej pracy Termin i czas trwania: Szkolenie odbędzie się 15 lutego 2023 r. o godz. 11:00. Spotkanie potrwa około 30 minut. Formuła szkolenia: WEBINARIUM (szkolenie on-line na żywo) Cel szkolenia: Poszerzenie wiedzy użytkownika oprogramowania PolaMap w obszarze wykorzystania dostępnych narzędzi podstawowych GIS (m.in. szybki wydruk, analizy przestrzenne, konfiguracja informacji o nieruchomości) w codziennej pracy. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do wszystkich użytkowników oprogramowania PolaMap, jak i również, dla pozostałych pracowników samorządowych wykorzystujących w codziennej pracy rozwiązania typu GIS oraz dane przestrzenne. Więcej o rozwiązaniach GIS dla Administracji Publicznej i Instytucji przeczytasz tutaj. Webinarium jest bezpłatne. Program szkolenia: Narzędzia podstawowe GIS – czym są? Idea rozwiązania. Spersonalizowany panel informacji o nieruchomości – konfiguracja. Szybki wydruk mapy – wskazówki. Szybkie analizy przestrzenne – konfiguracja. Generowanie wykresów oraz zestawień z dostępnych danych przestrzennych. Kompozycje mapowe – tworzenie i prezentacja. Oś czasu – wizualizacja danych przestrzennych na przestrzeni lat – konfiguracja narzędzia. Prowadzący: Agata Gierczak – GIAP Sp. z o.o. Informacje organizacyjne: Można zarejestrować się tylko na to webinarium, które będzie miało dostępny formularz rejestracyjny. Liczba miejsc jest ograniczona, formularz rejestracyjny na dane webinarium będzie niedostępny po zamknięciu listy Uczestników. Zarejestrowani Uczestnicy otrzymają wiadomość na osobisty adres e-mail, podany podczas rejestracji, z danymi dostępowymi do platformy Zoom, na której odbywać się będzie szkolenie. Przed rozpoczęciem webinarium prosimy o zapoznanie się z informacją – Jak dołączyć do webinarium na Zoom? W trakcie webinarium Uczestnicy mogą zadawać pytania do prowadzącego za pośrednictwem czatu. Nie pozostawimy żadnego pytania bez odpowiedzi. Aby komfortowo uczestniczyć w szkoleniu on-line zalecamy korzystanie z: komputera z procesorem co najmniej Dual Core 2 Ghz lub wyższy (i3/i5/i7 lub odpowiednik AMD), 4 GB pamięci RAM; łącza internetowego o przepustowości minimum 2,5 Mb/s; głośnika lub słuchawek, klienta stacjonarnego Zoom. Wymagania dotyczące użytkowania klienta stacjonarnego Zoom w systemach operacyjnych Windows, macOS i Linux, znajdziesz tutaj.

Moduł akcyza – parametryzacja i obsługa wniosków w roku 2023

Posted by & filed under .

Temat szkolenia: Moduł akcyza – parametryzacja i obsługa wniosków w roku 2023 Termin i czas trwania: Szkolenie odbędzie się 8 lutego 2023 r. o godz. 11:00. Spotkanie potrwa około 60 minut. Formuła szkolenia: WEBINARIUM (szkolenie on-line na żywo) Cel szkolenia: Szkolenie pozwoli usystematyzować wiedzę w zakresie parametryzacji modułu Akcyza systemu podatkowego WyDra na rok 2023. W trakcie szkolenia użytkownicy systemu poznają kroki wraz z czynnościami do wykonania w celu obsługi wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych składanych w pierwszym terminie roku 2023. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest dla pracowników urzędu zajmujących się w systemie podatkowym WyDra obsługą wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Webinarium jest bezpłatne dla klientów posiadających ważną opiekę autorską na system WyDra. Program szkolenia: Parametryzacja modułu Akcyza na 2023 rok: szablony autonumeracji (decyzja, wniosek, znak sprawy), zmiana domyślnego roku oraz inne ustawienia, zmiana stawek, współczynników oraz terminów zwrotu, zmiana tekstów do raportów. Obsługa wniosków o zwrot podatku akcyzowego. Wyliczenie zwrotów do zarejestrowanych wniosków na I okres. Wygenerowanie decyzji do zarejestrowanych wniosków. Wydruk zestawienia wydanych decyzji. Prowadzący: Dariusz Lewański – Nefeni Sp. z o.o. Informacje organizacyjne: Można zarejestrować się tylko na to webinarium, które będzie miało dostępny formularz rejestracyjny. Liczba miejsc jest ograniczona, formularz rejestracyjny na dane webinarium będzie niedostępny po zamknięciu listy Uczestników. Zarejestrowani Uczestnicy otrzymają wiadomość na osobisty adres e-mail, podany podczas rejestracji, z danymi dostępowymi do platformy Zoom, na której odbywać się będzie szkolenie. Przed rozpoczęciem webinarium prosimy o zapoznanie się z informacją – Jak dołączyć do webinarium na Zoom? W trakcie webinarium Uczestnicy mogą zadawać pytania do prowadzącego za pośrednictwem czatu, jeśli program szkolenia taką sesję przewiduje. Aby komfortowo uczestniczyć w szkoleniu on-line zalecamy korzystanie z: komputera z procesorem co najmniej Dual Core 2 Ghz lub wyższy (i3/i5/i7 lub odpowiednik AMD), 4 GB pamięci RAM; łącza internetowego o przepustowości minimum 2,5 Mb/s; głośnika lub słuchawek, klienta stacjonarnego Zoom. Wymagania dotyczące użytkowania klienta stacjonarnego Zoom w systemach operacyjnych Windows, macOS i Linux, znajdziesz tutaj