Platforma Nowoczesny Urząd

System Zarządzania Budżetem (Budżet24)

Produkt rozwijany w ramach Grupy Kapitałowej Sputnik, z wiodącym udziałem DSGS Sp. z o.o. System, dostępny przez przeglądarkę internetową, pozwala na centralne zarządzanie budżetem samorządu i jednostek administracji centralnej, włączając w to podległe jednostki budżetowe i pozabudżetowe. Planowanie, obsługa zmian i wykonania.

Zarządzane procesy

 • obsługa zagregowanego budżetu jednostki samorządu terytorialnego
 • zarządzanie planowaniem, zmianami budżetu i wykonaniem
 • wspólna baza dla wielu dysponentów z dostępem przez www
 • obsługa planów finansowych jednostek budżetowych i pozabudżetowych
 • tworzenie i obsługa planów finansowych zakładów budżetowych
 • podział planu finansowego urzędu na komórki organizacyjne
 • ewidencja faktur i umów wraz z zaangażowaniem
 • tworzenie i prezentacja budżetu w układzie klasyfikacji i zadaniowym
 • możliwość wydzielenie funduszy (sołecki, dzielnice, itp.)

Projektowanie i zmiany budżetu

 • rozproszona praca przy projektowaniu wspólnego budżetu
 • brak konieczności zbierania danych z różnych źródeł
 • agregacja na podstawie planów jednostek i komórek organizacyjnych
 • tworzenie projektu na podstawie planów z lat poprzednich
 • automatyczna obsługa wniosków o zmianę budżetu wraz z uzasadnieniem
 • korygowanie planów, wraz z informacją zwrotną do dysponenta
 • atrakcyjna wizualizacja danych z wykorzystaniem kolorów i statusów
 • wydruki budżetu w różnych układach i tworzenie załączników do uchwał
 • zarządzanie planem przedsięwzięć wieloletnich

czy wiesz, że...?

system pozwala również na czytelną i zrozumiałą prezentację danych budżetowych dla radnych i mieszkańców

Wykonanie budżetu

 • ewidencja dokumentów: faktury, umowy, aneksy, porozumienia
 • inteligentne procedowanie umowy z rezerwacją środków “w locie”
 • kontrola zaangażowania pod kątem “pokrycia w środkach”
 • automatyczna blokada środków w przypadku przekroczenia planu
 • dostęp do informacji o stanie budżetu na dany dzień
 • prowadzenie i publikacja aktualnego rejestru umów
 • tworzenie harmonogramów w obszarze wydatków
 • symulacje budżetowe (wskaźniki procentowe i kwotowe)
 • edytor umożliwiający tworzenie wydruków, np. sprawozdań

Wymiana danych

 • dwukierunkowa wymiana danych z systemem BeSTi@
 • integracja z Systemem FoKa (wykonanie i zaangażowanie)
 • komunikacja z innymi systemami finansowo-księgowymi (wykonanie)
 • automatyczne wykorzystanie danych z CEiDG, KRS, GUS
 • bezpośrednia publikacja w BIP budżetu i rejestru umów
 • eksport danych do popularnych formatów, np. DOCX, PDF, XLSX
 • dowolna liczba jednostek korzystających z systemu w ramach JST
 • centralny dostęp do wszystkich danych dotyczących budżetu JST

Pokażemy Ci, jak to działa w praktyce. Zapraszamy do udziału w prezentacji Budżetu 24 (zdalnie lub w siedzibie Twojego urzędu). Prezentacja jest nieodpłatna i prowadzona przez ekspertów merytorycznych. Staramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania, które dotyczą zarządzania budżetem Twojej jednostki.

powrót

Zobacz także:

System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@
   
System Budżet 24
Najlepszy w zarządzaniu budżetem samorządu!
FoKa – Nowa Baza Wiedzy
Temat szkolenia: FoKa – Nowa Baza Wiedzy Termin i czas trwania: Szkolenie odbędzie się 7 września 2022 r. o godz. 11:00. Spotkanie potrwa około 40 minut. Formuła szkolenia: WEBINARIUM (szkolenie on-line na żywo) Cel szkolenia: Podczas szkolenia zaprezentujemy naszą nową bazę wiedzy. Baza Wiedzy zawiera: nagrania z webinariów, filmy instruktażowe, instrukcje obsługi oprogramowania, opisy kluczowych procesów, a także informacje o najnowszych wersjach naszych systemów. Baza będzie sukcesywnie rozbudowywana i aktualizowana. Uruchomienie Bazy Wiedzy jest kolejnym przedsięwzięciem mającym na celu doskonalenie naszych usług, związanych z użytkowanymi systemami. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników, którzy pracują w systemie finansowo-księgowym FoKa. Webinarium jest bezpłatne dla klientów posiadających ważną opiekę autorską na system FoKa. Program szkolenia: Sposoby dostępu do nowej Bazy Wiedzy: baza wiedzy dostępna poprzez system obsługi serwisowej, baza wiedzy wbudowana w system FoKa. Omówienie budowy nowej Bazy Wiedzy. Metody prezentowania i wyszukiwania informacji w nowej Bazie Wiedzy. Prowadzący: Dariusz Lewański – Nefeni Sp. z o.o. Informacje organizacyjne: Można zarejestrować się tylko na to webinarium, które będzie miało dostępny formularz rejestracyjny. Liczba miejsc jest ograniczona, formularz rejestracyjny na dane webinarium będzie niedostępny po zamknięciu listy Uczestników. Zarejestrowani Uczestnicy otrzymają wiadomość na osobisty adres e-mail, podany podczas rejestracji, z danymi dostępowymi do platformy Zoom, na której odbywać się będzie szkolenie. Przed rozpoczęciem webinarium prosimy o zapoznanie się z informacją – Jak dołączyć do webinarium na Zoom? W trakcie webinarium Uczestnicy mogą zadawać pytania do prowadzącego za pośrednictwem czatu. Nie pozostawimy żadnego pytania bez odpowiedzi. Aby komfortowo uczestniczyć w szkoleniu on-line zalecamy korzystanie z: komputera z procesorem co najmniej Dual Core 2 Ghz lub wyższy (i3/i5/i7 lub odpowiednik AMD), 4 GB pamięci RAM; łącza internetowego o przepustowości minimum 2,5 Mb/s; głośnika lub słuchawek, klienta stacjonarnego Zoom. Wymagania dotyczące użytkowania klienta stacjonarnego Zoom w systemach operacyjnych Windows, macOS i Linux, znajdziesz tutaj.