Platforma Nowoczesny Urząd

System Zarządzania Budżetem (Budżet24)

Produkt rozwijany w ramach Grupy Kapitałowej Sputnik, z wiodącym udziałem DSGS Sp. z o.o. System, dostępny przez przeglądarkę internetową, pozwala na centralne zarządzanie budżetem samorządu i jednostek administracji centralnej, włączając w to podległe jednostki budżetowe i pozabudżetowe. Planowanie, obsługa zmian i wykonania.

Zarządzane procesy

 • obsługa zagregowanego budżetu jednostki samorządu terytorialnego
 • zarządzanie planowaniem, zmianami budżetu i wykonaniem
 • wspólna baza dla wielu dysponentów z dostępem przez www
 • obsługa planów finansowych jednostek budżetowych i pozabudżetowych
 • tworzenie i obsługa planów finansowych zakładów budżetowych
 • podział planu finansowego urzędu na komórki organizacyjne
 • ewidencja faktur i umów wraz z zaangażowaniem
 • tworzenie i prezentacja budżetu w układzie klasyfikacji i zadaniowym
 • możliwość wydzielenie funduszy (sołecki, dzielnice, itp.)

Projektowanie i zmiany budżetu

 • rozproszona praca przy projektowaniu wspólnego budżetu
 • brak konieczności zbierania danych z różnych źródeł
 • agregacja na podstawie planów jednostek i komórek organizacyjnych
 • tworzenie projektu na podstawie planów z lat poprzednich
 • automatyczna obsługa wniosków o zmianę budżetu wraz z uzasadnieniem
 • korygowanie planów, wraz z informacją zwrotną do dysponenta
 • atrakcyjna wizualizacja danych z wykorzystaniem kolorów i statusów
 • wydruki budżetu w różnych układach i tworzenie załączników do uchwał
 • zarządzanie planem przedsięwzięć wieloletnich

czy wiesz, że...?

system pozwala również na czytelną i zrozumiałą prezentację danych budżetowych dla radnych i mieszkańców

Wykonanie budżetu

 • ewidencja dokumentów: faktury, umowy, aneksy, porozumienia
 • inteligentne procedowanie umowy z rezerwacją środków “w locie”
 • kontrola zaangażowania pod kątem “pokrycia w środkach”
 • automatyczna blokada środków w przypadku przekroczenia planu
 • dostęp do informacji o stanie budżetu na dany dzień
 • prowadzenie i publikacja aktualnego rejestru umów
 • tworzenie harmonogramów w obszarze wydatków
 • symulacje budżetowe (wskaźniki procentowe i kwotowe)
 • edytor umożliwiający tworzenie wydruków, np. sprawozdań

Wymiana danych

 • dwukierunkowa wymiana danych z systemem BeSTi@
 • integracja z Systemem FoKa (wykonanie i zaangażowanie)
 • komunikacja z innymi systemami finansowo-księgowymi (wykonanie)
 • automatyczne wykorzystanie danych z CEiDG, KRS, GUS
 • bezpośrednia publikacja w BIP budżetu i rejestru umów
 • eksport danych do popularnych formatów, np. DOCX, PDF, XLSX
 • dowolna liczba jednostek korzystających z systemu w ramach JST
 • centralny dostęp do wszystkich danych dotyczących budżetu JST

Pokażemy Ci, jak to działa w praktyce. Zapraszamy do udziału w prezentacji Budżetu 24 (zdalnie lub w siedzibie Twojego urzędu). Prezentacja jest nieodpłatna i prowadzona przez ekspertów merytorycznych. Staramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania, które dotyczą zarządzania budżetem Twojej jednostki.

powrót

Zobacz także:

System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@
   
Wdrożenie PROTONA w Tychach
“Dobre miejsce” to hasło doskonale charakteryzujące współczesne Tychy.
Zintegrowany System Informatyczny Urząd.NT
Dla większych organizacji