Platforma Nowoczesny Urząd

System Kadrowo-Płacowy Komax 2.0

System oferowany i rozwijany dla samorządu, wspólnie z Data comp Sp. z o.o. Pozwala na zarządzanie wszystkimi procesami związanymi z zatrudnieniem i obsługą wynagrodzeń w jednostce sektora publicznego oraz sporządzanie wymaganych dokumentów, dla pracowników, kierownictwa i instytucji zewnętrznych.

Obsługa kadrowa

 • rejestracja lub import wszystkich dokumentów kadrowych 
 • obsługa specyficznych form zatrudnienia, np. powołanie, mianowanie
 • obsługa umów cywilnoprawnych i ich ewidencja
 • obsługa członków organów stanowiących (radni)
 • automatyczne wyliczanie dat do jubileuszu, wysługi, emerytury, itd.
 • automatyczne rozliczanie zarejestrowanej absencji
 • bieżąca kontrola wykorzystania urlopu wypoczynkowego i innych
 • kontrola przekroczeń dni zasiłku chorobowego w czasie absencji
 • ponad 100 standardowych wydruków i generator pism kadrowych

Obsługa płacowa

 • automatyczne naliczanie wynagrodzeń dla wszystkich grup
 • dowolność składników płacowych i sposobów ich rozliczania
 • automatyczne symulacje, diagnostyka i korekty wynagrodzeń 
 • automaty płacowe: absencje, zmiany stawek, chorobowe
 • automatyczne wyliczanie wynagrodzeń na podstawie regulaminów
 • dokonywanie potrąceń z założoną hierarchią (alimenty, zajęcia komornicze, itd.)
 • tworzenie dodatkowych list płac, premii, wyrównań, itp.
 • prowadzenie kartoteki zarobków w sposób podobny do tradycyjnego
 • automatyczne naliczanie podatków i prowadzenie kartoteki

Czy wiesz, że...?

Elementem wdrożenia Komax 2.0 jest migracja danych z systemu, którego używasz obecnie

Portal pracowniczy

 • wnioski urlopowe: składanie, edycja, usuwanie, akceptacja
 • automatyczne powiadamianie o składanych wnioskach
 • dostęp do informacji o wykorzystanym i przysługującym urlopie
 • tworzenie i dystrybucja wiadomości do wybranych grup 
 • podgląd danych kadrowych dla uprawnionych użytkowników
 • podgląd własnych danych płacowych (w tym składników)
 • widok kalendarzy dotyczących nieobecności w pracy

Zarządzanie i integracja

 • budowa modułowa i łatwe uruchamianie kolejnych modułów
 • profil użytkownika, jako podstawa zarządzania uprawnieniami
 • pełna historia przeprowadzonych operacji wraz z wydrukiem
 • historia danych płacowych z możliwością odtworzenia
 • import e-zwolnień z modułu PUE
 • elektroniczna wysyłka PIT-ów bezpośrednio z poziomu systemu
 • pełna integracja z programem Płatnik
 • współpraca z systemami bankowości w obszarze przelewów
 • przekazywanie danych do systemu finansowo-księgowego

Wymienione powyżej hasłowo funkcjonalności to jedynie wycinek możliwości Systemu Komax 2.0. Dlatego też zapraszamy do udziału w zdalnej, bezpłatnej prezentacji systemu, podczas której odpowiemy na wszystkie pytania jego przyszłych użytkowników, zarówno w kwestiach technicznych, jak i merytorycznych

powrót

Zobacz także:

System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@
   
Cyberbezpieczeństwo w urzędzie
Sputnik autoryzowanym dostawcą Atende Security Suite dla JST
Dlaczego warto uruchomić BIP 2.0
Nowoczesne i proste narzędzie zarządzania informacją publiczną.