Wydruk symulacja wpłaty

W wersji FoKi opatrzonej numerem 1.07.028 udostępniliśmy wydruk Symulacji wpłaty.

Nowy wydruk jest dedykowany dla podatnika w celu zaprezentowania jego należności.

W module Księgowość podatkowa -> Ewidencje -> Ewidencja kont szczegółowych został dodany raport, który umożliwia wydruk należności do zapłaty z wyszczególnieniem na: należności, odsetki, upomnienia, prolongatę oraz sumę do zapłaty z uwzględnieniem stanu na dzień. W tym celu należy wyszukać konto szczegółowe podatnika i z górnemu menu Operacje wybrać opcję Wydruk symulacji wpłaty (Rys. 1).

Po zaznaczeniu opcji pojawiają się filtry do wyboru osoby wpłacającej oraz stan dzień w raporcie Symulacja wpłaty, po ich uzupełnieniu pojawia się gotowy do wydruku raport (Rys. 2).

powrót

Zobacz także:

Tytuły Wykonawcze w Foce – konfiguracja, tworzenie oraz eksport do xml
Umowy24 – własny rejestr umów
Zmiany w obsłudze jednostek w systemach BeSTi@ i SJO BeSTi@ (II Termin)