Weryfikacja podatnika z tzw. Białą Listą Podatników

Począwszy od wersji Foka 1.07.026.09 udostępniliśmy możliwość weryfikowania rachunków kontrahenta z wykazem podatników VAT.

Zgodnie z przepisami przy transakcjach powyżej 15 tys. zł od stycznia 2020 r. płatność powinna trafić na rachunek kontrahenta wskazany w wykazie podatników VAT. Wówczas płatność jest bezpieczna tzn. bez negatywnych konsekwencji finansowych.
Istotne będzie, czy rachunek znajdował się w wykazie w dniu zlecenia przelewu. Decyduje przy tym dzień zlecenia przelewu, a nie obciążenia rachunku nabywcy czy uznania rachunku sprzedawcy.

Dla celów dowodowych:

  • w wykazie będzie widoczna data i godzina, w której zweryfikowany został podmiot,
  • dane z wykazu, które dotyczą kontrahenta na dzień zlecania przelewu.

Dokument weryfikacji należy zachować na elektronicznym nośniku danych lub wydrukować.

W celu spełnienia powyższych wymagań i zapewnieniu Państwu możliwości przechowywania zweryfikowanych danych przygotowaliśmy nowe funkcjonalności  w programie. Szczegóły w załączonej instrukcji.

Weryfikacja podatnika z Białą Listą Podatników

powrót

Zobacz także:

WyDra – Nowa Baza Wiedzy
Własne typy pism w systemie EZD PROTON
Księgowość podatkowa w Foce – kreator przeksięgowań