Ustawienia bazy danych

Program nie zapamiętuje ustawień bazy danych na innym użytkowniku systemowym

W przypadku gdy program po każdym restarcie aplikacji prosi o podanie danych dotyczących połączenia do bazy SQL i jest to problem na innym użytkowniku, niż tym, na którym była wykonywana instalacja należy edytować prawa do drzewa w rejestrze.
W tym celu kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
Wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
Użyj Edytora rejestru do zlokalizowania następującego podklucza rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Sputnik\xxx – przy czym xxx oznacza nazwę programu w którym występuje problem.
Następnie kliknij prawym przyciskiem na nazwie podklucza (xxx) i wybierz Uprawnienia…
Dodaj właściwego użytkownika lub grupę (np. wszyscy) oraz nadaj pełne uprawienia.
powrót

Zobacz także:

FoKa- mechanizm przeksięgowania nadpłat
Cyberbezpieczeństwo w Urzędzie
Obsługa systemu Środki Trwałe (ŚwisTak)