Odsetki ustawowe w wysokości 6,5 % od 18.03.2020 r.

Wskutek zmian stóp NBP (zwłaszcza stopy referencyjnej) obniżeniu uległa od 18 marca 2020 r. wysokość odsetek ustawowych (kapitałowych) i odsetek ustawowych za opóźnienie – określonych w kodeksie cywilnym.

Odsetki ustawowe (kapitałowe)

Odsetki ustawowe (kapitałowe), należne na podstawie art. 359 § 2 kodeksu cywilnego od 18 marca 2020 r. wynoszą 4,5% w skali roku  (poprzednia stawka 5% rocznie)

Odsetki ustawowe (za opóźnienie)

Odsetki za opóźnienie należne, na podstawie art. 481 § 2 kodeksu cywilnego – od 18 marca 2020 r. wynoszą 6,5% w skali roku (poprzednia stawka 7% rocznie)

W związku z tym uprzejmie przypominamy Państwu o uaktualnieniu stawek w programie.

Czynność tą należy wykonać w module Konfiguracja gałąź Opcje-> Stawki odsetek-> Ustawowe i za pomocą ikony Dodaj utworzyć nową stawkę podatkową.

powrót

Zobacz także:

Najlepsze rozwiązanie dla biura rady i radnych – RADNI.INFO (II Termin)
Obsługa systemu Środki Trwałe (ŚwisTak)
Kreator przenoszenia danych pomiędzy kartotekami w systemie WyDra