Obowiązek oznaczania faktur zakupu do JPK_V7M

Od 01.10.2020 r. występuje nowy obowiązek oznaczania faktur zakupu…

Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw (Dz. U. poz. 1520), dotychczasowa deklaracja VAT-7 i informacja o ewidencji (jednolity plik kontrolny) są zastępowane przez przesyłany łącznie jeden dokument elektroniczny JPK_V7M. We wpisie znajdą Państwo nowe obowiązki oznaczania faktur zakupu.

Od 01.10.2020 występuje nowy obowiązek oznaczania faktur zakupu:

•    Oznaczeniem dowodu zakupu – MK ( metoda kasowa) , VAT_RR ( rolnik ryczałtowy), WEW ( wewnetrzne), IMP (import towarów) , MPP ( mechanizm podzielonej płatności) jeśli ma zastosowanie;

W Foce od wersji 1.07.031 dostępna jest możliwość oznaczania transakcji zakupu na Dokumencie VAT zakup w bloku Dodatkowe Dane do JPK_V7.

Znaczniki transakcji MK, VAT_RR, WEW wprowadzane są na formularzu jako lista rozwijana w polu Rodzaj faktury zakupu do JPK (Rysunek 1).

Znaczniki IMP i MPP są polami wyboru w bloku Dodatkowe Dane do JPK_V7 (Rysunek 2).Uwaga!

Oznaczanie MPP na zakładce Ogólne w dokumencie księgowym faktura zakupu dotyczy wyłącznie zapłaty za ten dokument i jest związany z operacjami tworzenia paczek przelewów.

powrót

Zobacz także:

Masowy wymiar na rok 2022 w modułach podatkowych WIWA
Masowy wymiar w systemie Wydra na rok 2021 – moduł Nieruchomości
Sprawozdania Finansowe w systemie ZSI_Urzad.NT