Oznaczanie faktur sprzedaży do JPK_V7M

Od 01.10.2020 występuje nowy obowiązek oznaczania dostaw towarów i świadczenia usług za pomocą symboli GTU_01 do GTU_13. Od 01.10.2020 występuje nowy obowiązek oznaczania dostaw towarów i świadczenia usług za pomocą symboli GTU_01 do GTU_13.Od 01.10.2020 występuje nowy obowiązek oznaczania dostaw towarów i świadczenia usług za pomocą symboli GTU_01 do GTU_13.

Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw (Dz. U. poz. 1520), dotychczasowa deklaracja VAT-7 i informacja o ewidencji (jednolity plik kontrolny) są zastępowane przez przesyłany łącznie jeden dokument elektroniczny JPK_V7M. We wpisie znajdą Państwo nowe obowiązki oznaczania faktur sprzedaży.

Od 01.10.2020 występuje nowy obowiązek oznaczania dostaw towarów i świadczenia usług za pomocą symboli GTU_01 do GTU_13. W przypadku wystąpienia dostawy towaru lub usługi z grup wyodrębnionych w ustawie należy taką fakturę oznaczyć odpowiednim symbolem.

W Foce od wersji 1.07.031 dostępna jest możliwość oznaczania dostaw towarów i świadczenia usług symbolami GTU na pozycjach faktury sprzedaży (Rysunek 1).

Na nagłówku faktury w nowej sekcji Grupy towarowo-usługowe GTU zebrana jest zbiorcza informacja o wybranych grupach towarowo-usługowych (Rysunek 2). Sekcja nie jest edytowalna.

Uwaga!
Oznaczanie symbolami GTU tylko na pozycjach faktury.

Nowością od 01.10.2020r są szczególne procedury VAT, które wypełnia się dla całego dokumentu. Wyboru procedur dokonuje się na dokumencie księgowym Faktura sprzedaży w zakładce Ogólne w sekcji Oznaczenia szczególnych procedur VAT (Rysunek 3).

Wyjątkową procedurą jest MPP – mechanizm podzielonej płatności, który oznaczamy przy pozycji w kolumnie MPP (Rysunek 4).Uwaga!

Szczególne procedury VAT wybieramy na nagłówku faktury. Wyjątek stanowi MPP, który oznaczamy dla pozycji.

Dodatkowe oznaczenie dowodów sprzedaży znacznikami RO, WEW, FP zostanie udostępnione wraz z wersją 1.07.032.

powrót

Zobacz także:

Najlepsze rozwiązanie dla biura rady i radnych – RADNI.INFO (II Termin)
Wracamy po wakacjach
Radni TV – bezpieczne transmisje posiedzeń
Odkryj najlepsze okazje i zniżki na swoje ulubione marki z Dziennik Kody Rabatowe! Z nami każdy zakup to oszczędność i przyjemność. Nie przegap ekskluzywnych ofert już dziś!