Nowy moduł – Rejestry pomocnicze

W wersji FoKi opatrzonej numerem 1.07.026.04 pojawił się nowy moduł Rejestry pomocnicze

W wersji FOKI opatrzonej numerem 1.07.026.04 pojawił się nowy moduł Rejestry pomocnicze. Moduł służy do ewidencjonowania wygenerowanej w Foce korespondencji dotyczącej prowadzonych postępowań egzekucyjnych oraz informacji na temat weryfikacji podatnika VAT z Białą Listą Podatników.

Domyślnie (ze względu na przepisy RODO) użytkownicy nie posiadają uprawnień do tego modułu. Jeśli chcemy korzystać z tego modułu należy zgłosić się do swojego Administratora systemu Foka z prośbą o nadanie odpowiednich uprawnień (Rys.1)

Zapytanie o stan egzekucji

W Rejestrach pomocniczych -> Rejestr pism w podziale na rodzaje znajdują się dokumenty generowane z modułu Księgowość podatkowa (Rys. 2).

Trafiają tam pisma wychodzące: zapytanie o stan egzekucji (opis działania znajduje się we wpisie na bazie wiedzy: Tytuł wykonawczy – zapytanie na jakim etapie znajduje się postępowanie egzekucyjne).

Przeglądanie wyników weryfikacji kontrahenta

Wszystkie zapytania o podatnika VAT zapisywane są w module Rejestry pomocnicze w gałęzi Rejestr pism -> W podziale na rodzaje. W rejestrze zapisywane są zarówno zapytania generowane z poziomu faktury zakupu, pliku JPK_VAT jak i zapytania generowane przy tworzeniu paczki przelewów (Rys. 3).

W miejscu Weryfikacja Podatnika VAT można przejść do wybranej pozycji pisma poprzez przycisk Edytuj i z zakładki Załączniki dostępna jest wizualizacja wykonanego zapytania o kontrahenta poprzez przycisk Drukuj (Rys. 4).

Pliki zawierające wyniki zapytania przechowywane są w programie Foka

powrót

Zobacz także:

Egzekucja miękka oraz masowe tworzenie upomnień dla podatników
Moduł nieruchomości – masowy wymiar na rok 2022
Rok 2023 w systemie WyDra – moduł Odpady