Nowości w module Raporty

W celu poprawienia wygody korzystania z modułu Raporty w wersji opatrzonej numerem 2.07.028.58 wprowadzono następujące modyfikacje.

W celu poprawienia wygody korzystania z modułu Raporty w wersji opatrzonej numerem 2.07.028.58 wprowadzono następujące modyfikacje.

Dodanie raportu – Plan amortyzacji

Dodany został nowy raport Plan amortyzacji. Posiada on jeden filtr, który umożliwia wybór środka trwałego, którego plan amortyzacji chcemy wydrukować.

Dodanie raportu – Rejestr logowań

Dodany został nowy raport Rejestr logowań. Posiada on filtry, gdzie ustawiamy zakres dat, których raport ma dotyczyć. Po wygenerowaniu raportu użytkownik widzi takie dane jak:

– Data

– Nazwa komputera

– Nazwa użytkownika

– Wersja programu

– Login oraz status przeprowadzonego logowania.

Rozszerzenie możliwości filtrowania – Raport Spis inwentarza

W poprzednich wersjach programu chcąc stworzyć raport Spis inwentarza użytkownik mógł skorzystać z takich filtrów jak Miejsce oraz Osoba. W aktualizacji programu rozszerzono możliwość nakładanych filtrów. W chwili obecnej użytkownik dodatkowo może filtrować po typie oraz statusie środka trwałego.

Rozszerzenie możliwości filtrowania na raportach o części składowe

W raportach Raport roczny – środki trwałe/umorzenie oraz Raport z ruchu – środki trwałe/umorzenie zostały dodane rozszerzenia filtrowania o części składowe. W celu skorzystania z nowej funkcjonalności użytkownik podczas tworzenia raportów w sekcji Szczegóły i grupowanie powinien zaznaczyć checkbox’a „Pokaż części składowe”.

powrót

Zobacz także:

FoKa – przelewy do faktur zakupu
GIS w praktyce – V seminarium GIAP (Wydarzenie hybrydowe)
PROTON – obsługa modułu kalendarz dla zaawansowanego użytkownika