Nowe funkcje w programie Środki trwałe 2

W ramach ulepszania i rozwoju programu, zostały dodane nowe funkcje…

W ramach ulepszania i rozwoju programu, zostały dodane nowe funkcje…, których zastosowanie jest powszechnie wykorzystywane w cyklu „życia” środka trwałego.

Są sytuacje, które dopuszczają dokonanie korekty wartości danego środka trwałego. W związku z tym zostały dodane dwie nowe operacje: Inne zwiększenia oraz Inne zmniejszenia.

Inne zwiększenia – operacja ta będzie skutkowała zwiększeniem wartości środka trwałego i przychód (podobnie jak modernizacja), gdzie kwota tej operacji będzie wchodziła do sprawozdania SG-01 do kolumny 2 (i wszędzie tam gdzie dane z tej kolumny 2 występują),  tzn inny przychód, w szczególności:
a)    Środki trwałe otrzymane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy, z których wynika prawo ich amortyzowania przez użytkującego,
b)    Środki otrzymane:
– jako wkład rzeczowy (aport),
– jako darowizna,
– nieodpłatnie o charakterze infrastruktury technicznej na mocy czynności cywilnoprawnych,
c)    Ujawnienie środka trwałego,
d)    Przekwalifikowanie materiałów itp.

Inne zmniejszenia – operacja ta będzie skutkowała zmniejszeniem wartości środka trwałego i rozchód (podobnie jak częściowe przekazanie) , gdzie kwota tej operacji będzie wchodziła do sprawozdania SG-01 do kolumny 5 (i wszędzie tam gdzie dane z tej kolumny 5 występują), tzn inny rozchód, w szczególności:

a)    Jako aportu na poczet udziału w innej jednostce,
b)    Nieodpłatnie jako darowizna,
c)    Innej jednostce do użytkowania na podstawie umowy przewidującej amortyzację przez użytkownika,
d)    nieodpłatnie o charakterze infrastruktury technicznej na mocy czynności cywilnoprawnych.Została dodana również funkcja weryfikująca plan amortyzacji.

Przelicz plan amortyzacji –  operacja ta służy odświeżaniu i ponownemu przeliczaniu planu amortyzacji. Zmiana mechanizmu tworzenia planu amortyzacji wyklucza możliwość wystąpienia błędów w zaokrągleniach. Od wersji 2.7.027 umorzenie za grudzień będzie wykazywane jako różnica umorzenia rocznego (wartość * stawka rocznego umorzenia) pomniejszona o naliczone umorzenie z miesięcy styczeń-listopad. Dotychczas program wykazywał we wszystkich miesiącach równe wartości amortyzacji, co przy określonej kwocie i stopie procentowej mogło powodować niezgodności w rocznym naliczaniu kwoty amortyzacji.
Przeliczenie planu amortyzacji będzie skutkowało odświeżeniem (wyliczeniem wg nowego algorytmu) planu amortyzacji od miesiąca, w którym była wykonywana ta operacja.

powrót

Zobacz także:

Kreator przenoszenia danych pomiędzy kartotekami w systemie WyDra
System Dodatki Mieszkaniowe i Energetyczne
Egzekucja miękka oraz masowe tworzenie upomnień dla podatników
Odkryj najlepsze okazje i zniżki na swoje ulubione marki z Dziennik Kody Rabatowe! Z nami każdy zakup to oszczędność i przyjemność. Nie przegap ekskluzywnych ofert już dziś!