Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2016)

Od wersji 2.07.35 w systemie została udostępniona nowa klasyfikacja środków trwałych.

Od wersji 2.07.35 w systemie Środki Trwałe 2 „Świstak” została udostępniona nowa klasyfikacja środków trwałych. Nowa klasyfikacja zostanie przypisana do wszystkich wprowadzonych środków trwałych automatycznie po wykonaniu jednej funkcji w programie. Prosimy o zapoznanie się poniższym artykułem.

W celu uruchomienia funkcji, która automatycznie uzupełni KŚT 2016 należy w module Środki Trwałe przejść do gałęzi Wszystkie środki trwałe i z górnego menu Operacje wybrać funkcję Generuj KŚT 2016 ( rys. 1).

System automatycznie przepisze dane z klasyfikacji 2010 do klasyfikacji 2016 tylko w przypadkach wystąpienia zależności 1:1.

Dla środków trwałych gdzie wystąpi zależności 1:2, jak jest np. w lasach, które w klasyfikacji 2016 się podzieliły, wówczas system nie będzie potrafił automatycznie przypisać nowej klasyfikacji, gdyż nie będzie wiedział którą. W takich przypadkach użytkownik będzie musiał samodzielnie wskażą nową KŚT.

Po przeprowadzeniu w/w operacji w celu wyszukania środków, którym system automatycznie nie nadał nowej klasyfikacji należy w gałęzi Wszystkie środki trwałe posortować listę po kolumnie Grupa 2016. Wówczas u góry strony znajdą się środki z nie wypełnioną nową klasyfikacją.

powrót

Zobacz także:

Umowy24 – własny rejestr umów
Zmiany w obsłudze jednostek w systemach BeSTi@ i SJO BeSTi@ (III Termin)
Moduł Pojazdy – praktyczne raporty