Nowa informacja w pouczeniu do upomnienia

Przypominamy o konieczności dodania nowego stałego tekstu do wydruku

W związku z obowiązkiem umieszczenia nowych informacji w pouczeniu do upomnienia przypominamy o konieczności dodania nowego stałego tekstu do wydruku z okresem obowiązywania od 30.07.2020 tak aby upomnienia wystawione przed tą datą przy ponownym wydruku zachowały poprzednią treść.

Z dniem 30 lipca 2020 r. zgodnie z art.15 § 1a. ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,upomnienie zawiera pouczenie zobowiązanego, że w przypadku niewykonania w całości obowiązku w terminie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia zobowiązany ma obowiązek zawiadomienia wierzyciela, a po doręczeniu zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego – również organu egzekucyjnego, o zmianie adresu jego miejsca zamieszkania lub siedziby.

Ścieżka dostępu w Foce – rys. 1


1.    Konfiguracja
2.    Słowniki -> Słowniki użytkownika
3.    KP Upomnienie – Pouczenia/RZ upomnienie – Pouczenie

W załączniku znajduje się szczegółowa instrukcja dodania nowego pouczenia obowiązującego od 30.07.2020 r.

powrót

Zobacz także:

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w systemie WyDra
Nowości w PolaMap – WODGiK
Nowa kadencja – szkolenie dla administratorów i pracowników biura rady
Odkryj najlepsze okazje i zniżki na swoje ulubione marki z Dziennik Kody Rabatowe! Z nami każdy zakup to oszczędność i przyjemność. Nie przegap ekskluzywnych ofert już dziś!