Konta z obsługą urzędów skarbowych – zmiana parametrów konfiguracji

W wersji systemu opatrzonej numerem 1.07.025 dodaliśmy możliwość oznaczania na kontach z obsługą urzędów skarbowych wymagalności uzupełniania urzędów skarbowych podczas dekretacji. Do tej pory wypełnienie pola Urząd Skarbowy na dekrecie było niewymagalne. Dokument, w którym kolumna urząd skarbowy była wypełniona mógł być zadekretowany budżetowo.

Aktualnie funkcja „weryfikuj dekrety” i możliwość zadekretowania budżetowego dokumentu uzależniona jest od konfiguracji kont z zaznaczoną obsługą urzędów skarbowych. W przypadku zaznaczonego checkboxa „wymagalne podczas dekretacji” (Rys. 1)

wypełnianie kolumny urząd skarbowy jest konieczne dla prawidłowej weryfikacji dekretów i zadekretowania budżetowego dokumentu.

powrót

Zobacz także:

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w systemie WyDra
Zmiany w obsłudze jednostek w systemach BeSTi@ i SJO BeSTi@ (IV Ostatni termin)
Praktyczne funkcjonalności systemu WyDra