Import należności z Koncesji Alkoholowych

Od wersji 3.07.005 programu Koncesje Alkoholowe istnieje możliwość generowania do programu Foka należności z tytułu udzielonych zezwoleń. System będzie przenosił raty z tytułu wydanych zezwoleń i złożonych oświadczeń. W Koncesjach zostanie stworzony plik w formacie xml, który trzeba będzie zaczytać w Foce. Poniżej zamieszczamy instrukcję krok po kroku jak stworzyć taki plik po stronie KA i jak zaczytać go w Foce

Co należy zrobić po stronie FOKI???

Najpierw w Foce należy utworzyć schemat księgowania dla należności przesłanych z Koncesji Alkoholowych. W tym celu wchodzimy do modułu Konfiguracja gałąź Księgowość podatkowa-> Automaty księgowości podatkowej i dodajemy nowy szablon. Szablon można nazwać według upodobania, tak aby nazwa była zrozumiała dla użytkownika, następnie należy określić zastosowanie. Tutaj obligatoryjnie wybieramy DEKRET ZWYKŁY. Następnie należy wybrać jakiś numer do SIMP ( także wg upodobań). Potem w sekcjach Konto główne podatkowe i konto przeciwstawne należy wskazać konto i klasyfikację na jaką mają księgować się zezwolenia i oświadczenia.

Proszę nie sugerować się danymi pokazanymi na obrazku, są to tylko dane przykładowe.

Należy tylko pamiętać że pole Zamień stronę dla kwoty ujemnej musi być zaznaczone- rys. 1

Co do konta księgowego to najlepiej w planie kont założyć osobne konto o typie podatkowe, na które będą księgowane dane z Koncesji Alkoholowych. Jeśli w jednostce istnieje już takie konto to nie ma takiej potrzeby. Jedno jest tylko ważne musi to być konto o typie podatkowe, bo inaczej automat nie zadziała.

Co należy zrobić po stronie Koncesji Alkoholowych???

Pierwszym krokiem jest założenie szablonu autonumeracji dla kont szczegółowych przedsiębiorców. Szablon dodajemy w module Autonumeracja zakładka Konto szczegółowe FK i zgodnie z zasadami tworzenia autonumeracji w KA budujemy szablon- rys. 2.

Następnie przechodzimy już bezpośrednio do stworzenia pliku xml do Foki. Wybieramy menu Narzędzia, opcja Eksport do FoKa. W zakładce Ustawienia w polu osoba fizyczna i osoba inna podajmy numer do SIMP z automatu księgowań z Foki. Następnie określamy czy konto szczegółowe ma tworzyć się dla przedsiębiorcy czy dla każdego zezwolenia. W przypadku wyboru przedsiębiorcy w polu szablon autonumeracji wybieramy ten wcześniej utworzony. Zaś gdy decydujemy się na zezwolenia numerem konta szczegółowego będzie numer zezwolenia. Następnie przechodzimy do zakładki Eksport i wskazujemy terminy płatności rat, które system ma wyeksportować. Wybieramy rodzaj operacji i wskazujemy sposób generowania się daty operacji. Po ustawieniu tych wszystkich rzeczy klikamy Generuj. Zapisujemy dane do pliku xml. Po wyeksportowaniu system zapyta nas czy chcemy oznaczyć raty jako wyeksportowane do Foka. Zalecamy klikanie TAK ponieważ uchroni to przed podwójnym wyeksportowaniem rat do FOKI.

Jak zaczytać plik z Koncesji Alkoholowych???

Mając już plik xml stworzony w KA należy go teraz zaczytać do Foki. Plik ten zostanie automatycznie zaimportowany do poleceń księgowania. W celu importu danych wchodzimy w moduły Konfiguracja gałąź Księgowość podatkowa-> Import danych. Na liście zaznaczamy opcję import osób, import kont szczegółowych i import należności, wskazujemy ścieżkę do pliku xml i klikamy Importuj. Proces importu będzie pokazany w postaci rejestru zdarzeń- rys. 3.

Jak sprawdzić poprawność importu w Foce??

Zaimportowany plik znajdziemy w Dzienniku księgowań w gałęzi Polecenia księgowania. Datą księgowania będzie data wydania zezwolenia albo data wskazana ręcznie w generatorze w KA. W zakładce dekret utworzy nam się zapis zgodny z automatem księgowości podatkowej – rys.4

oraz rozrachunek podatkowy dla tej należności- rys.5

W przeglądarce zapisów podatkowych ( rys.6)

oraz na ewidencji kont szczegółowych pod numerem konta szczegółowego przedsiębiorcy będą widnieć kwoty rat.

powrót

Zobacz także:

Zmiany w obsłudze jednostek w systemach BeSTi@ i SJO BeSTi@
Moduł Księgowość podatkowa – Przeglądarka Analityka opłat
PROTON – obsługa spraw dla zaawansowanego użytkownika
Odkryj najlepsze okazje i zniżki na swoje ulubione marki z Dziennik Kody Rabatowe! Z nami każdy zakup to oszczędność i przyjemność. Nie przegap ekskluzywnych ofert już dziś!