Dopuszczalna łączna wielkość plików w piśmie

Jak ograniczyć możliwość dodawania zbyt dużych plików treści do pisma?

Jak ograniczyć możliwość dodawania zbyt dużych plików treści do pisma?

W module Administracja>Ustawienia systemu> ustawienia ogólne systemu>Pisma> Maks. rozmiar plików treści {Mb} możemy ograniczyć użytkownikom możliwość dodawania do pism, plików treści o łącznym określonym przez nas rozmiarze.

W tym celu w Maks. rozmiar plików treści {Mb} wpisujemy wartość nas interesującą (np. 100) i klikamy Zapisz.

Od tej chwil, żaden użytkownik nie będzie miał możliwości dodać do pisma plików treści o łącznej wadze przekraczającej 100 Mb.

W przypadku kiedy wpiszemy 0 , maksymalny łączyny rozmiar plików treść w piśmie{Mb} jest bez ograniczeń!

powrót

Zobacz także:

FoKa – obsługa mechanizmu SIMP i nie SIMP
Parametryzacja Wydry na rok 2021 – moduły Nieruchomości i Pojazdy
Tytuły Wykonawcze w Foce – konfiguracja, tworzenie oraz eksport do xml