Nowe typy środków trwałych

Jak dodać do istniejących już rodzajów środków trwałych…

Jak dodać do istniejących już rodzajów środków trwałych (Środki trwałe, Grunt, Wyposażenie, Wartości niematerialne i prawne, Niskocenne, Księgozbiory ) kolejną pozycję? Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, w programie Środki trwałe 2 została zaimplementowana nowa funkcjonalność, która umożliwia użytkownikowi samodzielne dodanie nowego typu środków trwałych.

W celu dodania kolejnej gałęzi rodzaju środków trwałych należy w module Konfiguracja rozwinąć znaczkiem „plus” gałąź Słowniki i wybrać Słowniki użytkownika. Następnie na liście dostępnych opcji wybrać słownik Podtypy środków trwałych i przejść do jego edycji. W oknie głównym ukaże się wówczas konfiguracja podtypów środków trwałych, w której domyślnie jest już dodany typ Księgozbiór.

Następnie z dolnego menu należy wybrać przycisk Dodaj i uzupełnić pola Nazwa i Liczba mnoga o nowy typ środków trwałych . Po uzupełnieniu danych należy zapisać zmiany poprzez kliknięcie w ikonę Zapisz i zamknij. Na liście pozycji słownika pojawi się nowo dodana pozycja. W celu jej zapisania klikamy ponownie przycisk Zapisz i zamknij.

Po ponownym uruchomieniu programu na liście dostępnych typów środków trwałych pojawi się nowo dodany typ środka trwałego.

powrót

Zobacz także:

FoKa – bilans otwarcia dla modułu Księgowość podatkowa
Tytuły Wykonawcze w Foce – konfiguracja, tworzenie oraz eksport do xml
Masowe doręczenia decyzji w systemie WyDra