Jednolity plik kontrolny JPK_V7 – instrukcje użytkownika

Od 1 października 2020 r. całkowicie wycofana została deklaracja VAT7. Zastąpił je nowy plik kontrolny JPK_V7. W poniższym wpisie zamieściliśmy instrukcje do pobrania.

 

Nowa struktura JPK została podzielona na dwie części: ewidencyjną i deklaracyjną. Część deklaracyjna odpowiada składanej dotychczas deklaracji VAT_7. Natomiast część ewidencyjna zawiera dane znajdujące się w dotychczasowym pliku JPK VAT oraz dodatkowe informacje.

Podatnicy rozliczający podatek VAT w okresach miesięcznych zobowiązani są składać JPK_V7M do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Plik wówczas zawiera zarówno część deklaracyjną, jak i ewidencyjną.

W oknie poniżej znajdą Państwo do pobrania instrukcje użytkownika w formacie PDF.

Cześć pierwsza instrukcji przeznaczona jest dla Jednostek Podległych, natomiast cześć druga dla Jednostki Nadrzędnej, która agreguje pliki JPK z jednostek podległych i przesyła wspólny plik do MF.

powrót

Zobacz także:

Moduł Odpady – przygotowanie zawiadomienia o zmianie wysokości opłaty
FoKa – bilans otwarcia dla modułu Księgowość podatkowa
Zastępstwa oraz wnioski urlopowe w systemie EZD PROTON